МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#16816
Аліна Павлівна питає:
У нас на підприємстві планується перевірка фінансовую інспекцією зарплат. На що вона буде звертати увагу:
Відповідь: перш за все, як проводяться розрахунки з працівниками, буде враховано правильність і своєчасність оплати зарплати, індексації, компенсації, інших обов'язкових виплат,передбачених чинним законодавством. Буде перевірено первинну документацію:
розрахунково¬платіжні відомості, платіжні доручення (у разі перерахування зарплати на картки працівникам),накладні, оборотно-сальдову відомость, інше.
дякуючі юрист Вікторія
#16887
Ольга Богданівна питає:
Я розробляю посадові інструкції в технікумі. На що мені послатися при написанні інструкції спеціаліста з працевлашування, законодавчу базу?

Відповідь:
Посадова інструкція створена на підставі та на виконання Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Закону України „Про зайнятість населення”, Закону України від 5.02.1993 р. № 2998-XII „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, відповідно до Указу Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 „Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки, Постанови КМУ від 22 серпня 1996 р. №992 „Про порядок працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням з урахуванням специфіки галузі ”, Розпорядження КМУ від 27. 08. 2010 р. N 1726-р „Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”, Постанови КМУ від 15.10.2012 року №1008 „Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року”, Постанови КМУ від 15.10. 2012 року №1008 „Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року”, Наказу Міносвіти від 27.04.2011 № 404 „Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників”.
Востаннє редагувалось 31-08-2017, 22:39:11 користувачем юрист Вікторія, всього редагувалось 1 раз.
дякуючі юрист Вікторія
#16961
Ігор з Миколаєва питає: Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця?
Відповідь:

1. Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників власник має право в межах однорідних професій проводити перестановку (перегрупування) працівників і переводити більш кваліфікованих працівників, посади яких скорочено, з їхньої згоди, на інші посади, звільнивши з них менш кваліфікованих працівників. Про майбутнє вивільнення працівників попереджають персонально не пізніше, ніж за 2 місяці.
2. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний довести невідповідність працівника посаді або роботі, що виконується. Доказами повинні бути недоліки, помилки в роботі, а також медичний висновок про стійке зниження працездатності працівника, або про те, що дана робота протипоказана йому за станом здоров'я, або що виконання ним трудових обов'язків є небезпечним для оточуючих.
Відсутність диплома, посвідчення про спеціальну освіту не є доказом невідповідності, якщо наявність диплома не є обов'язковою умовою виконання роботи і працівник належним чином виконує її.
3. Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення
4. Прогул (в тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин
5. Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.
дякуючі юрист Вікторія
#17015
Відповідь Марії.

Що таке строковий трудовий договір?
Він укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Трудовий договір може бути: безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; таким, що укладається на час виконання певної роботи. Обовязково в наказі повинно бути вказано, що договір строковий, і він не може перерости в постійний.
дякуючі юрист Вікторія
#17035
Сабида питає: Мой брат из Туркмении приехал к нам жить, на работу через центр занятости не берут, это нарушение, но не берут, хоть и спорить с ними. У него образование врача, не хочется же на базаре стоять.

Відповідь:
Відповідно до Закону України від 4 лютого 1994 р. "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" іноземці мають рівні з громадянами України права та обов'язки у трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодав¬ством України та міжнародними договорами, учасником яких є Україна.
Іноземці, які імігрували в Україну для працевлаштування на визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю від¬повідно до одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування.
Але якщо є такі порушення, можете скаржитися до прокуратури про захист прав брата, а також він може написати скаргу на начальника ЦЗ.
дякуючі юрист Вікторія
#17594
Ліда з Харкова питає щодо участі профспілок в трудовому праві

Участь профспілкових органів у контролі за застосуванням чинного законодавства і раніше встановлених умов праці проявляється при звільненні працівників з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 43 КЗпП), вирішенні питань про залучення працюючих до надурочних робіт (ст. 62) і до роботи у вихідні дні (ст. 71), вирішенні незгод, що виникають між власником або уповноваженим ним органом і працюючими при встановленні або перегляді норм виробітку, норм часу, норм обслуговування (ст. 93 КЗпП).
Таким чином, контроль профспілок за додержанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю є правовою діяльністю і здійснюється в разі надання державою повноважень профспілкам у цій галузі.
За наявності порушень з боку власника або уповноваженого ним органу профспілки мають певні повноваження щодо їх усунення. Профспілкові органи мають право проводити загальні збори і конференції трудового колективу, на яких можуть заслуховувати звіти власника або уповноваженого ним органу про виконання зобов'язань колективного договору і вимагати усунення виявлених недоліків. Профспілковий орган, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, має право ставити перед власником або уповноваженим ним органом питання про розірвання трудового договору (контракту) з керівним працівником або усунення його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором. Така вимога профспілкового органу є обов'язковою для власника або уповноваженого ним органу, хоч і може бути оскаржена до вищого профспілкового органу чи в суд.
Важливою формою контролю за дотриманням законодавства про працю була участь профспілок у вирішенні трудових спорів: як сторони комісії по трудових спорах і як другого самостійного колегіального органу по розгляду трудових спорів, яким був профспілковий комітет підприємства.
дякуючі юрист Вікторія
#17933
Альбіна, яка готується до атестації, запитала, що є поняття, принципи державної служби.
Відповідь юриста:
Держ. служба – це професійна дія-ть осіб, які обіймають посади в держ.органах і їх апараті, щодо практичного виконання завдань і ф-цій держави і одержують зар.плату за рахунок держ.коштів.
Ознаки держ.служби:
Дія-сть є професійною. Дія-сть в держ.органах і їх апараті.З/п за рахунок держ.коштів.
Держ.службовці у позаробоч.час мають право займ-ся науковою, творч., викладацьк.дія-стю, мед.практикою. Не мають права займ-ся підприємниц.дія-стю. (Можуть бути засновниками господарськ.товариств – що не є підприємн.дія-тю згідно Господарського Кодексу.)
Не існує обмежень д/держ.службовців в залежності від статі, расової приналежності... навіть з фіз. недоліками, які не заважають викон-ню обов’язків.
Посадовими особами відпов.до ЗУ „Про державну службу" вважаються керівники та заступ. керівників держ.органів та їх апарату, ін. держ. службовці, на яких законами або інш. нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
Державна служба ґрунтується на таких основних принципах:
— служіння народу України;
— демократизму і законності;
— гуманізму і соціальної справедливості;
— пріоритету прав людини і громадянина;
— професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
— персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
— дотримання прав та законних інтересів органів місц. і регіон. самоврядування;
— дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.
дякуючі юрист Вікторія
#18288
Юрій Воронін питає: у нас на роботі виникла ситуація, що працівник пішов на конфлікт із керівником, і сказав, що подасть на нього в суд, доводячи, що він знає таємну інфорацію, і робив фото обладнання. Мені керівник дав завдання зясувати, чи законно це?

Відповідь юриста: стаття 29 Кодексу Законів про працю зобов'язує роботодавця проінформувати працівника під розписку про умови праці. Тож, повинен бути дозвол керівника вчиняти дії.
дякуючі юрист Вікторія
#18704
Анна питає: в чому зміст колективного договору?

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:
зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці. Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
дякуючі юрист Вікторія
#19263
Марія питає, чи можна зрозуміти, що таке гнучкий графік роботи?


Форма організації роб часу, при якій для окремих прац або колективів підрозділів допуск саморегулювання поч, закінчення і загальної тривалості роб дня. При цьому потрібне повне відпрацювання сумарної кількості робочих годин прот облікового періоду (роб дня, тижня, міс). ГГ роботи встановл за погодженням між власн і прац як при прийомі на роботу, так і в процесі роботи, за погодж з профкомом і з урахув думки труд колективу. Елементами ГГ є: змінний (гнучкий) роб час – поч і закінч роб дня; фіксований – час обов’язкової присутності на роботі; перерви для відпочинку і харчув; тривалість облікового періоду.
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 р. № 359 затверджено Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу.
дякуючі юрист Вікторія
#20043
Євгенія Мартинівна з Запоріжжя питає:
Я кадровик, і мені потрібно ось що знати: коли роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник (ст. 38 КЗпП).

Відповідь юриста:
Перебіг строку починається на наступний день після календарної дати, якою визначається подача заяви. А саму заяву про звільнення працівник може подати перед відпусткою чи у період відпустки, чи у період відсутності на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Конкретна дата звільнення з роботи працівника може бути визначена за угодою сторін.
дякуючі юрист Вікторія
#20123
Лілія Іванівна з Києва питає: я працюю в відділі кадрів ун. Шевченка і хочу вас запитати при працевлаштуванні на роботу науково-педагогічних працівників чи працівників навчально-допоміжного складу ми заключаємо контракт або строковий трудовий договір. підкажіть будь ласка яка різниця?

приймання на роботу зазначено у наказі Міністерства освіти і науки
України № 744 від 24.12.2002 року, п. 10. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників може укладатися безстроковий, строковий трудовий договір, у тому числі контракт.
Термін строкового трудового договору встановлюється за погодженням сторін.
дякуючі юрист Вікторія
#20165
Нещодавно мені довелося допомагати оскаржити в суді наступний спір з приводу трудових відносин.

Ірина звернулася до мене з приводу ситуації, що її відсторонили від роботи на підставі внутрішньох інструкції, яка діє в тому дитячому садочку, в якому вона працює. Але в позовній заяві потрібно вказати, що Оскільки відсторонення від роботи передбачено тільки ст. 46 КЗпП України, тож, всі інші інструкції не є законними, щоб відсторонювати від роботи. Відповідно до ст..46 КЗпП України відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі -появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп»ягніння, відмови або ухилення від обов»язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони , в інших випадках передбачених законодавством. Вина Ірини була в тому, що вона не одягла по погоді дитину (забула одягнути шалик), перед прогулкою, дитина захворіла.
тож, якщо вине не має відповідно до ст.46 - інші підстав в суді були скасовані, і дисциплінарна відповідальність також.
дякуючі юрист Вікторія
#20891
Агнія питає: що є основою трудового договіру7

Відповідь юриста:

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу); 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.
дякуючі юрист Вікторія
#21448
Олеся питає: я працюю медсестрою в школі за сумісництвом на 0.5 ставки. Зарплату за вересень місяць не нараховано в цілях,як мені пояснили, економії коштів. Поясніть , будь ласка,що мені робити в даній ситуації?

Відповідь юриста:
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про оплату праці» працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
також існує кримінальна відповідальність за несвоєчасну виплату(більше 1 місяця) заробітної плати (ст.175 Кримінального кодексу України. Тому Вам необхідно звернутися до прокуратури району з письмовою заявою(пишеться довільно). Можете з заявою звернутися до інспекції з охорони праці, державної фінансової інспекції, до суду. Позовні заяви безкоштовно з приводу трудових спорів.відповідно до ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у зазначені строки, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 10

думаю пошить самой

гіперактивність???

Транскраниальная микрополяризация головного мозг[…]

Физиотерапия в реабилитации после пневмоний Ульт[…]

Ударно Волновая терапия

Ворошилов Евгений Александрович: нейрореабилитолог[…]

Ще більше корисного та цікавого!