МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63681
Закон "Про сертифікацію" визначає загальні правила сер¬тифікації продукції і послуг в Україні, органи, які здійснюють сертифікацію, їх компетенцію, систему нагляду за дотриманням правил сертифікації, відповідальність за їх порушення. Нормативним актом розрізняється два види сертифікації: добро¬вільна і обов'язкова. Добровільна сертифікація проводиться за бажанням заявника-виготовлювача чи реалізатора продукції на відповідні роботи, послуги чи продукцію. Обов'язковою сертифі¬кацією передбачається необхідність дотримання обов'язкових ви¬мог, які забезпечують безпеку життя та здоров'я, охорони навко¬лишнього середовища, технічного та інформаційного взаємовідно¬шення і взаємної замінності. Перелік продукції, яка підлягає сертифікації, затверджується органами управління в межах їх ком¬петенції. Він включає в себе всі харчові продукти, сировину, яка використовується для їх виготовлення, товари для дітей, парфюмерно-косметичні засоби, товари побутової хімії, засоби хімізації сільського господарства, полімерні і систематичні матеріали, які використовуються в будівництві та на транспорті. Реалізація про¬дукції і послуг, які підлягають сертифікації, без сертифікатів забо¬роняється. Для проведення сертифікації вітчизняний чи іноземний заяв¬ник направляє в акредитований орган сертифікації цієї продукції декларацію-заявку. Не пізніше одного місяця після її отримання орган з сертифікації повідомляє заявнику рішення, яке містить основні умови сертифікації і назву дослідної лабораторії, яка про¬водитиме дослідження. Після проведення дослідження лаборато¬рія направляє органу з сертифікації протокол дослідження, а його копію — заявнику. Сертифікат відповідності на продукцію видається органом зі сертифікації після отримання протоколу дослідження на партію продукції або на окремий тип продукції, реєструється в державному відповідному реєстрі. Термін дії сертифіката встанов¬люється органом зі сертифікації, але не більше ніж на три роки.
дякуючі юрист Вікторія
#64409
Андрій, Житомир: хочу дізнатися, що потрібно, щоб відкрити бізнес- діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами?

Відповідь юриста:
вам потрібно отримати ліцензію, а для цього відповідно до
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 липня 2001 р. № 756
Київ
Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
подати документи:
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого приміщення, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності
технічні умови на кожен вид піротехнічних засобів, що вироблятимуться суб'єктом господарювання
затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виробництво піротехнічних засобів.
Аватар користувача
дякуючі Zara
#64423
А до кого можна звернутися за допомогою в отриманні ліцензії? Це дуже складно, потрібно кучу документів надати та чекати. Чи є такі фірми, кому можна це питання доручити?
дякуючі юрист Вікторія
#64454
є такі фірми і компанії, напишіть яка ліцензія цікавить, допоможу зі списком документів, самому можна зібрати все
Дети с ЗПР и Физиотерапия

Магнитотерапия при синдроме Дауна назначается сраз[…]

Сенсорная Комната

Зачем нужна Сенсорная Интеграция Дисфункция сенсор[…]

БОС - терапия для детей

Стабилоплатформа Стабилометрия - единственный мет[…]

Ира, Винница. Я работала в ресторане и столкнула[…]

Ще більше корисного та цікавого!