мама тато
Форум для батькiвПравилаКористувачiМiй профiльПошукFAQГрупиУвійти, щоб переглянути приватні повідомленняВхід
Зареєструватись

договори

 
Нова тема   Відповісти    МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей -> Консультації спеціалістіa: юріст
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
юрист ВікторіяЗ нами з: 22.09.15
Повідомлень: 640
Звідки: Україна

ПовідомленняНаписане: 15-07-2017, 20:23:31    Тема повідомлення: договори Відповісти цитуючи

Аліна питає: я почала щойно працювати на підприємстві аналітиком договорів, що я повинна знати основне?

Відповідь юриста:
Саме основне, ви повинні читати договір та аналізувати його на відсутність корупції, прочитайте законодавство, і Ви зрозумієте, як це потрібно.Ви повинні знати, що істотними є ті умови договору, які визнані такими за зако¬ном або необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути досягну¬то згоди. В ч. 5 ст. 626 ЦК України закріплена презумпція, що договір вважається оплат-ним, якщо інше не випливає із закону, інших нормативно-пра¬вових актів, угоди сторін або суті договору.
Серед договірних умов, крім істотних, виділяють також звичайні та випадкові умови. Звичайні — це ті умови, які перед¬бачаються у законі чи іншому нормативному акті і стають обов'язковими для сторін внаслідок факту укладення договору. Звичайні умови не потребують окремого погодження і про них не обов'язково застерігати у тексті договору.
Випадкові — це такі умови договору, які погоджені сторо¬нами з метою розв'язання питань, що взагалі не врегульовані законодавством або ті, що відступають від положень диспози¬тивних норм. Тому випадкові умови можна виявити, порівнявши їх зі звичайними умовами: якщо якусь умову включено у договір на зміну чи доповнення до правил, викла¬дених у законодавчому акті, то порівняно із уже прийнятими в договорах даного виду умовами вона виявиться випадковою. Всі умови після укладення договору стають однаково обов'яз¬ковими і мають додержуватися сторонами.
Типовий договір є уніфікованим засобом, що забезпечує од¬накове оформлення конкретних договірних відносин. Це своєрідний нормативно-правовий акт, який заповнює правове регулювання певної сфери господарських відносин через не¬достатнє врегулювання їх актами вищої юридичної сили. Ти¬пові договори, часто використовують при укладенні публічних договорів та договорів про приєднання. Публічний договір є узагальненим поняттям договорів, що укладаються у різних сферах обслуговування громадян і юридичних осіб (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального ко¬ристування, медичне, готельне, банківське обслуговування, поштові послуги тощо).
Публічним є договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконан¬ня робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (ст. 633 ЦК України). Ціна товарів, робіт, послуг та інші умо¬ви публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім випадків, коли законодавчими актами допу¬скається надання пільг для окремих категорій споживачів. Відмова підприємця від укладення публічного договору за на¬явності у нього можливостей надати споживачеві відповідні товари або послуги не допускається (ч.4 ст.633 ЦК України).
Відповідно до ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формуля¬рах або інших стандартних формах який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Сторона, яка приєдналася до договору, мо¬же вимагати розірвання або зміни договору і відшкодування заподіяних їй збитків, якщо договір про приєднання, хоч і не суперечить законодавчим актам, але позбавляє цю сторону прав, які вона звичайно мала, виключає або обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язань або містить інші явно обтяжливі умови для сторони, яка приєдна¬лася до договору.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення Відіслати e-mail
юрист ВікторіяЗ нами з: 22.09.15
Повідомлень: 640
Звідки: Україна

ПовідомленняНаписане: 09-08-2017, 22:32:43    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Олеся з Запоріжжя питає: бабуся наполягає, щоб подарунок мені було зроблено в присутності інших родичів, це машина дідуся (Лада) це нормально чи правильно це?

Відповідь юриста: Договір дарування допускається укладати за посередництвом представника. Тобто дарування не належить до правочинів, які повинні укладатися особисто. Зміст доручення визначається з урахуванням відповідних положень ЦК і чинного законодавства. Водночас стосовно доручень на укладення договорів дарування є особливі вимоги, а саме — повинно бути вказано ім’я обдаровуваного, коли йдеться про фізичну особу, або найменування юридичної особи.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення Відіслати e-mail
юрист ВікторіяЗ нами з: 22.09.15
Повідомлень: 640
Звідки: Україна

ПовідомленняНаписане: 04-12-2017, 22:34:33    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Олександр з Черкас питає про договір комісії.
Відповідь юриста:
Договір комісії – це договір, по якому одна сторона (комісіонер) зобов'язується з доручення іншої сторони (комітента) зробити за винагороду для комітента одну чи кілька угод від свого імені за рахунок комітента. Відмінності договору комісії від договору доручення: комісіонер завжди діє від свого власного імені; предметом договору комісії являються тільки угоди. Кконсенсуальный; оплатний; двусторонній. За загальним правилом комісіонер не відповідає перед комітентом за виконання третьою особою укладеної їм угоди. Виключення складають: делькредере – чи порука поручительство комісіонера перед комітентом за виконання укладеної їм угоди з третьою особою.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення Відіслати e-mail
юрист ВікторіяЗ нами з: 22.09.15
Повідомлень: 640
Звідки: Україна

ПовідомленняНаписане: 07-04-2018, 23:33:36    Тема повідомлення: Відповісти цитуючи

Алла Петрівна питає: дуже прошу допомогти, після свят я повинна вичитати та скласти протоколи розбіжності в договорі поставки товару, що я потрібна знати, працюю на комунальному підприємстві.

Відповідь юриста:
Підстави укладення договору поставки: державне замовлення або на розсуд (за вільним волевиявленням) сторін (ч. 2 ст. 265 ГК України). Відтак договори поставки можуть бути планованими або регульованими.
Форма договору поставки. Договори поставки (як й інші господарські до¬говори) укладаються в письмовій формі: повній - шляхом підписання єдиного документа чи скороченій - шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпогра¬мами, телефонограмами, радіограмами чи шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання (п. 18 Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та п. 15 Положення про поставки товарів на¬родного споживання).
Зміст договору поставки складають його умови: включені до договору (а) як за погодженням сторін, так і (б) на підставі вимог закону (невключення таких умов до підписаного сторонами тексту договору, не звільняє сторони від їх виконання; прикладом можуть слугувати стандарти, технічні умови, яким мають відповідати якісні характеристики товарів/продукції, що поставляється).
Відповідно до ГК України зміст договору поставки повинен містити положен¬ня про:
а) предмет договору, показники щодо його кількості та асортименту (ст. 266 ГК). Предметом поставки можуть бути: а) визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи товарознавчих довідниках; продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками.
б) строки і порядок поставки (ст. 267 ГК). Строк договору поставки (зазвичай - один рік або на інший строк) визначається угодою сторін. Якщо в договорі строк його дії невизначений, він вважається укладеним на один рік.
в) якість товарів, що постачаються (ст. 268 ГК), повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів.
г) вимоги щодо комплектності товарів, що постачаються (ст. 270 ГК), визначаються відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів, проте договором може бути передбачено поставку з додатковими до комплекту виробами (частинами) або без окремих, не потрібних покупцеві виробів (частин), що входять до комплекту.
д) порядок виконання. Поставка продукції здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передачі) товару покупцеві за договором або іншій особі, що визначена в договорі як одержувач.
е) порядок приймання поставленої продукції детально врегульовано Інструкціями про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю № П-6 та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю № П-7.
є) відповідальність за неналежне виконання договору поставки. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів до належного і реального виконання догово¬рів
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення Відіслати e-mail
Показувати:   
Нова тема   Відповісти    МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей -> Консультації спеціалістіa: юріст Ваш часовий пояс: GMT + 3 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Заблокировано регистраций / сообщений: 94243 / 19