МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65054
Олег, Калуш: що можна дізнатися в Протоколі N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (судова помилка)

Відповідь юриста:
Стаття 3 Відшкодування в разі судової помилки
Якщо остаточним рішенням особу було засуджено за вчинення кримінального правопору-шення і якщо на підставі нового чи нововиявленого факту, який беззаперечно доводить наявність судової помилки, винесений їй вирок було потім скасовано або її було помилува-но, то ця особа, яка зазнала покарання в результаті такого засудження, одержує відшкодування згідно із законом або практикою відповідної держави, якщо тільки не буде доведено, що зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено повністю або частково з вини цієї особи.
#65056
Андрій, Калуш: що означає термін «розмір мінімальної заробітної плати» відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України?

Відповідь юриста:
Ст.3, п. 16) розмір мінімальної заробітної плати - грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія.
#65058
Дмитро, Львів: потрібно вирішити завдання.
К. завдав численних ударів по різним частинам тіла В. та Л. Наслідком побиття став розлад здоров'я В. тривалістю 7 днів та Л. тривалістю 21 день. Як слід кваліфікувати дії К?

Відповідь юриста:
Коментар статті 122 КК
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину,-
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох ро
1) не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у ст. 121, але при цьому 2) є таким, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину.
Злочин вважається закінченим з моменту настання вказаних у ч. 1 ст. 122 наслідків.
Тривалим слід вважати розлад здоров'я строком понад 3 тижні (більш як 21 день),
Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» небезпечним для життя чи здоров'я насильство в контексті ст. 187 КК України є, в тому числі, умисне заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров'я в момент їх вчинення. До них слід відносити, зокрема, і насильство, що призвело до втрати свідомості.
#65072
Артем, Бахмут, що таке холдингові компанії: особливості правового статусу

Відповідь юриста:
Під холдинговою компанією розуміють комерційне підприємство, що контролює одну або кілька дочірніх фірм. Це акціонерне товариство, яке володіє, користується та пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств;
Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства.
Загальні засади функціонування холдингових компаній вУкраїні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються ЗУ "Про холдингові компанії вУкраїні
#65089
Андрій, Тернопіль: якою бувають колізійні норми в міжнародному праві?

Відповідь юриста:
Колізійні норми можна розділити на:
• імперативні. Носять незаперечний характер, відхід від них карається відповідальністю.
• диспозитивні. Надають учасникам правовідносин можливість самостійно врегулювати свої відносини, в разі відсутності подібного врегулювання, визначають певні обов’язкові для виконання правила поведінки.
• альтернативні. Визначають декілька варіантів вирішення колізії, сторони можуть обрати один з них.
• комулятивні. Відсилають до декількох правопорядків за раз.
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Причины и следствия К примеру, тонзиллит хроничес[…]

Первый год. невролог. Норма или патология. Вашему […]

Сколиоз

Жуков Андрей Владимирович Лечение сколиоза у школь[…]

Ярослава: я виходжу на роботу, але мені кажуть, що[…]

Ще більше корисного та цікавого!