МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65471
Маргарита. Я працюю третій місяць в редакції газети оголошень, а оплати за роботу немає, я в боргах, але мені показують накази, «Про встановлення скороченого робочого дня, тижня», «Про простій підприємства», кажучи, що немає грошей з реклами. Директор каже, що підприємство відчуває тяжку матеріальну скруту, через брак кошів на рахунках, що підтверджується фінансовими звітами підприємства.
Як мені діяти?
Відповідь юриста:
Статтею 22 Закону України «Про оплату праці» передбачено гарантії дотримання прав щодо оплати праці, а саме суб`єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами.
Кожний працівник має право на оплату своєї праці та гарантії дотримання прав щодо оплати праці є непорушними. Звертайтесь зі скаргою до управління Держпраці. Частиною 2 статті 256 КЗпП України визначено, що юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Не треба боятися скаржитися, гірше вже нікуди.
#65537
Вероніка Іванівна, Вінниця, Я навчалась 6 місяців в навчально-курсовому комбінаті, отримала спеціальність - кравець розряд 3. Чи можу додати до стажу?
Відповідь юриста: можете. Потрібно написати до ПФ заяву, з проханням зарахувати вам до загального стажу навчання ,вказавши роки навчання, назву закладу, потрібно додати копію документа, що ви навчались там, написавши на ній «згідно з оригіналом», поставивши дату (на день звернення), підпис.
Згідно пункту 8 Порядку № 637 час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
Відповідно до статті 18 Закону України «Про професійно-технічну освіту» до професійно-технічних навчальних закладів належать: і навчально-курсовий комбінат.
#65606
Михайло, Луганська область, «Наше підприємство банкрут, хто нам поверне заробітну плату директор чи до кого звертатися? 4 місяці боргу по зарплаті.
Відповідь юриста:
Частиною 3 ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року №108/95ВР визначено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
У відповідності із ч. 1 ст.117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, який введений в дію з 21.10.2019 та відповідно до положень якого продовжується розгляд справи, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості. Тож, компетенція ліквідатора виплатити зарплату. Позиваються до суду, який проводить процедуру банкрутства.
#65646
Анна, Рівненська область: Я працюю товарознавцем відділу «Молоко і молокопродукти» в супермаркеті, як мати одиначка маю право на додаткову соціальну відпустку, але я їх не використала, за 3 роки і хочу звільнитися. Керівник не бажає ніяк мені оплачувати ці невикористані і на роботі дуже складна обстановка, інтриги. Що робити?
Відповідь юриста: Згідно зі статтею 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Тож, Ви бачите, що на вашому боці Закон.
Ви можете поскаржитися з заявою до Державної служби з питань праці за місцем проживання, а окрім того, можете до суду подати позов. Трудові спори завжди безкоштовно подаються.
#65654
Оксана Миколаївна, Донецька область, я була призначена на посаду молодшого спеціаліста зі збуту за сумісництвом відокремленого підрозділу аптеки, а за основним місцем роботи я працювала в аптеці провізором. Коли я за основним місцем роботи я була у відпустці, я продовжувала працювати, як сумісник. Тепер керівник каже, що я зробила порушення, яке призвело до зайвого нарахування заробітної плати у сумі 7275,30 грн., та як наслідок, до зайвого нарахування та перерахування єдиного соціального внеску. Тепер вимагають, щоб я гроші повернула.
Відповідь юриста:
Виходячи зі змісту п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» вбачається, що суміснику лише за його бажанням надається відпустка на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи. В разі якщо сумісник немає бажання виходити у відпустку за місцем роботи за сумісництвом одночасно з відпусткою за основним місцем роботи, то сумісник може продовжувати працювати за сумісництвом, знаходячись у відпустці за основним місцем роботи.
Тобто, Ваше керівництво неправильно тлумачить. Якщо будуть на вас тиснути, звертайтесь до Управління захисту праці, посилаючись на норми цього законодавства.
#65663
Олена, Кив: Я після інституту культури працюю бібліотекарем, і уже 4 роки. Я маю право на якусь надбавку?
Відповідь юриста:
Відповідно до Постанови КМУ від 22 січня 2005 р. N 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»,
1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам
державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та
спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі:
понад 3 роки 10
понад 10 років 20
понад 20 років 30

2. Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам
державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну,
освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність,
згідно з додатком, крім тих, що мають право на виплату надбавки
(доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах.
#65672
Кароліна, Суми. Я працюю в ломбарді прибиральницею, і в грудні минулого року, зранку о 08-00 год., прийшовши на своє робоче місце до відділення я не була допущена до роботи заступником директора та начальником служби безпеки товариства. Мені сказали, що півгодини мене не було на робочому місці, а це неправда. Мене сказали, що звільнять за втрату довіри, і не виплатять гроші при звільненні.
Відповідь юриста: можете поскаржитися до Держуправління праці в вашій області зі скаргою, оскільки, «втрата довіри» є таким, що не відповідає чинному законодавству. Вам не повинні погрожувати та тиснути на вас, і якщо ви забажаєте звільнитися, вони зобов’язані повністю провести з вами розрахунок. Якщо ви звернетесь до суду, то ви повинні знати, що звільнення з підстав втрати довір'я суд може визнати обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, розподілом і т.п.) вчинив умисно або необережно такі дії, які дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього довір'я (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними цінностями.
#65695
Тетяна Олегівна К. у мене є працівниця, переведена з іншого відділу, працює економістом вже півроку, збивається в роботі, плутає показники, втрачає документи, давно б скоротила, але я знаю у неї неповнолітня дитина, і вона вдова. Що можна зробити?
Відповідь юриста: згідно із ч.3 ст.184 КЗпП України, звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обовязковим працевлаштуванням.
А ті, кого с коротили ,і хто є одинока мати, мают повне право звернутися до суду, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 235 КЗпП України, випливає, що у разі звільнення без законної підстави працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір, та при винесенні рішення про поновленні на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
#65710
Оксана З, Кобеляцьки
Моєму батьку 63 роки, працює економістом на підприємстві. Змінюється структура підприємства, його переводять, за його згодою, на іншу посаду, а тепер кажуть, що можуть скоротити за віком. Чи мають право?
Відповідь юриста:
Якщо будете позиватися до суду, або вказувати роботодавцю на права, важливо посилатися на Постанову ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ N 9 від 06.11.92 Про практику розгляду судами трудовихспорів
П. 20.
При укладенні (переукладенні) з працівником, якийдосягпенсійноговіку і має право на повнупенсію по старості, у зв'язку з цим строкового трудового договору цейдоговір не може бути розірваним з підстав, зазначених у п.1(1) ст.40 КЗпП. Цяпідставазвільнення не застосовуєтьсятакож увипадках, коли для даноїкатегоріїпрацівниківзаконодавствомвстановленоінший порядок звільненнявідроботи за віком (науковіпрацівники і особи з числа професорсько-викладацького складу, для яких в залежностівідвікувстановленаможливістьзаняттякерівної посади тощо) або коли працівникпрацює за контрактом чи на посаду затверджений за
конкурсом і строк обранняйого не закінчився.
#65753
Юлія Олександрівна, Харківська область: Я працювала в якості головного бухгалтера в ТОВ .Мені було визначено робоче місце та коло трудових обов’язків, які я виконував належним чином, за що отримувала заробітну плату. А через місяць після роботи мені стало відомо, що мене звільнено з роботи на підставі того, що вона була прийнятий на роботу не уповноваженою на те особою. Тобто, заступником директора, який не мав повноважень. Для мене це потрясіння, що роботи?
Відповідь юриста: звертайтесь до суду про поновлення на роботі, додайте до позовної заяви необхідні документи. Відповідно до статті 24 КЗпП України укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Фактичний допуск до роботи вважається укладанням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу належним чином оформлене, якщо робота провадилась за розпорядженням чи з відома уповноваженого ним органу. Тобто, ви були допущені до роботи і працювали.Відповідно до ст. 236 КЗпП України, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.
#65763
Олександр, Ужгород. Коли я отримаю відпускні, чекати разом із зарплатою?
Відповідь юриста:
Статтею 21 Закону України «Про відпустки» встановлено, що заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Незалежно від тривалості наданої відпустки, її оплата провадиться у зазначеному порядку, тобто, за три дні до початку відпустки. При цьому слід враховувати, що за час відпустки за працівником має зберігатися як місце роботи, так і середня заробітна плата, яка розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 №100.
Але якщо Ви в заяві написали, щоб виплатити в «строк виплати зарплати», чекайте в зарплату.
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

СДВГ и форбрейн Форбрейн - наушники, которые дают […]

Преимущества метода Контактная Диатермия №1 по леч[…]

Стеценко Татьяна Ивановна Невролог Высшая категори[…]

И что подошло?

Ще більше корисного та цікавого!