МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65054
Олег, Калуш: що можна дізнатися в Протоколі N 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (судова помилка)

Відповідь юриста:
Стаття 3 Відшкодування в разі судової помилки
Якщо остаточним рішенням особу було засуджено за вчинення кримінального правопору-шення і якщо на підставі нового чи нововиявленого факту, який беззаперечно доводить наявність судової помилки, винесений їй вирок було потім скасовано або її було помилува-но, то ця особа, яка зазнала покарання в результаті такого засудження, одержує відшкодування згідно із законом або практикою відповідної держави, якщо тільки не буде доведено, що зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено повністю або частково з вини цієї особи.
#65056
Андрій, Калуш: що означає термін «розмір мінімальної заробітної плати» відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України?

Відповідь юриста:
Ст.3, п. 16) розмір мінімальної заробітної плати - грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія.
#65058
Дмитро, Львів: потрібно вирішити завдання.
К. завдав численних ударів по різним частинам тіла В. та Л. Наслідком побиття став розлад здоров'я В. тривалістю 7 днів та Л. тривалістю 21 день. Як слід кваліфікувати дії К?

Відповідь юриста:
Коментар статті 122 КК
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину,-
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох ро
1) не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у ст. 121, але при цьому 2) є таким, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину.
Злочин вважається закінченим з моменту настання вказаних у ч. 1 ст. 122 наслідків.
Тривалим слід вважати розлад здоров'я строком понад 3 тижні (більш як 21 день),
Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» небезпечним для життя чи здоров'я насильство в контексті ст. 187 КК України є, в тому числі, умисне заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров'я в момент їх вчинення. До них слід відносити, зокрема, і насильство, що призвело до втрати свідомості.
#65072
Артем, Бахмут, що таке холдингові компанії: особливості правового статусу

Відповідь юриста:
Під холдинговою компанією розуміють комерційне підприємство, що контролює одну або кілька дочірніх фірм. Це акціонерне товариство, яке володіє, користується та пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств;
Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства.
Загальні засади функціонування холдингових компаній вУкраїні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються ЗУ "Про холдингові компанії вУкраїні
#65089
Андрій, Тернопіль: якою бувають колізійні норми в міжнародному праві?

Відповідь юриста:
Колізійні норми можна розділити на:
• імперативні. Носять незаперечний характер, відхід від них карається відповідальністю.
• диспозитивні. Надають учасникам правовідносин можливість самостійно врегулювати свої відносини, в разі відсутності подібного врегулювання, визначають певні обов’язкові для виконання правила поведінки.
• альтернативні. Визначають декілька варіантів вирішення колізії, сторони можуть обрати один з них.
• комулятивні. Відсилають до декількох правопорядків за раз.
#65127
Артем, Харків: під час обчислення процесуальних строків в КПК, які обчислюються днями та місяцями, чи повинен суд брати до уваги той день, від якого починається строк?

Відповідь юриста:
ч.5 ст.115 КПК При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
#65201
Міла: що включає в себе поняття адміністративної відповідальності?

відповідь юриста: АВ виступає одним з видів юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адм.правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до осіб, що вчинили адм. проступок, передбачених нормами адм.права особливих санкцій – адм.стягнень. Адміністративна відповідальність встановлюється законами й підзаконними актами чи їхніми нормами про адміністративні правопорушення. У цих актах визначаються склади адміністративних правопорушень і санкції, а в деяких випадках — і порядок їх застосування. В основі адміністративної відповідальності лежить адміністративне правопорушення. Суб'єктами адміністративної відповідальності виступають як фізичні особи, так і колективні утворення. Особливість адміністративної відповідальності полягає в тому, що адміністративні стягнення накладаються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади і посадовими особами чи суддями. Заходи адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства, що регламентує провадження по справах про адміністративні правопорушення. Основна особливість — це те, що необхідною підставою для її застосування є наявність адміністративного правопорушення, а заходом впливу має бути адміністративне стягнення. Міра АВ застосовується органами,посадовими особами по відношенню до не підпорядкованих їм служб порушників. Притягнення до АВ і накладення адм.стягнення не тягне для порушника судимості, не є підставою звільнення його з роботи.
#65225
Аля, Львів: допоможіть таку задачурозвязати: пяний Н. погрожуючи Я. ножем, вимагав гроші. В цю хвилину біля них проїжджала поліцейська машина. Я. почав кричати та розмахувати руками, а Н., злякавшись, спробував втекти, проте був затриманий поліцією. Н. розповів, що у нього є неповнолітні діти і він розкаюється. Дайте кримінально-правову оцінку діям Н.

Відповідь юриста: Н. визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 129 КК України (ч.1 ст. 129
1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років».
При розгляді в суді праві буде - обставина, що пом'якшує покарання - є його щире каяття у вчиненому. Обставина, яка обтяжує покарання - є скоєння ним злочину в стані алкогольного сп'яніння, якщо такі обставини будуть також визначені.
#65226
Сергій, Рівне.
Така задача з кримінального права. О. викрав деталі гвинтівки, комплект яких дозволяє виготовити придатну до використання вогнепальну зброю, працюючи з кабінеті криміналістики лаборантом. Дайте кримінально-правову оцінку діям особи.

Відповідь юриста: Постанова Пленуму ВСУ № 3 від 26.04.2002 Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами
22. У разі викрадення складових частин, деталей чи вузлів, комплект яких дозволяє виготовити придатну до використання вогнепальну зброю, дії винної особи слід розцінювати як закінчений злочин і кваліфікувати за ст. 262 КК ( 2341-14 ).
Викрадення складових частин і деталей бойових припасів, що містять вибухові речовини (запали, детонатори, підривники, гранати без підривників тощо), теж потрібно кваліфікувати за ст. 262 КК як закінчене розкрадання таких речовин.
#65237
Світлана, Львів. "З якого часу закон, що визнаний неконституційним, втрачає чинність?2

Відповідь юриста:
Стаття 152 Конституції України.
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
#65270
Маргарита, Маріуполь: Права та обов’язки цивільного позивача у кримінальному провадженні виникають з моменту?

Відповідь юриста: подання ним позовної заяви органу досудового розслідування або суду
#65279
Під час сварки М. мисливським ножем, висловлюючи погрози вбивства, зі значною силою завдав удар у грудну клітку зліва Р. Завдяки своєчасній та кваліфікованій медичній допомозі Р. залишилася живою. Як слід кваліфікувати дії М.?

відповідь юриста
Постанова Пленуму ВСУ N 1 від 01.04.94 Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини
26. коли особа, яка позбавила потерпілого життя чи заподіяла йому тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або ж не передбачала можливість настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити, її дії слід оцінювати як вбивство з необережності або спричинення необережного тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження і кваліфікувати відповідно за ст.98 чи ст.105 КК України.
#65289
олег питає: потрібно вирішити задачу. К. завдав численних ударів по різним частинам тіла В. та Л. Наслідком побиття став розлад здоров'я В. тривалістю 7 днів та Л. тривалістю 21 день. Як слід кваліфікувати дії К?

Відповідь юриста
Коментар статті 122 КК
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину,-
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох ро
1) не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у ст. 121, але при цьому 2) є таким, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину.
Злочин вважається закінченим з моменту настання вказаних у ч. 1 ст. 122 наслідків.
Тривалим слід вважати розлад здоров'я строком понад 3 тижні (більш як 21 день),
Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» небезпечним для життя чи здоров'я насильство в контексті ст. 187 КК України є, в тому числі, умисне заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, а також інші насильницькі дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров'я в момент їх вчинення. До них слід відносити, зокрема, і насильство, що призвело до втрати свідомості.
#65306
Марина, Київ, Криміналізація якого діяння залишена на розсуд держав-учасниць відповідно до положень Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 року?

відповідь юриста: На розсуд держав учасниць залишено питання про криміналізацію таких правопорушень: вимагання хабара іноземною посадовою особою або посадовою особою міжнародної організації (ч. 2 ст. 16);зловживання впливом (ст. 18); зловживання службовим становищем у (ст. 19); підкуп у приватномусекторі (ст. 21); розкрадання майна в приватномусекторі (ст. 22); приховування (ст. 24); участь і замах(ст. 27).
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

Думаю що тут може допомогти вивчення психології

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Ще більше корисного та цікавого!