МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#14110
У добровільному порядку походження ДИТИНИ від батька визначається за заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини. Спільна заява жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою, може бути подана як до, так і після народження дитини до державного органу реєстрації актів цивільного стану. У разі подання такої заяви до народження дитини до неї додається довідка закладу охорони здоров'я про вагітність жінки.
Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана особою до 18 років, державний орган реєстрації актів цивільного стану повідомляє в триденний термін батьків чи одного з них, опікуна малолітнього, піклувальника неповнолітнього про запис його батьком дитини. У разі якщо повідомити батьків, опікуна, піклувальника цієї особи неможливо, державний орган реєстрації актів цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про цей запис.
Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.
Чоловік, який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, може подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану заяву про визнання себе батьком дитини, мати якої:
1) померла або оголошена померлою;
2) визнана недієздатною;
3) визнана безвісно відсутньою;
4) позбавлена батьківських прав;
5) не проживає з нею не менш як шість місяців і не проявляє про неї материнської турботи та піклування. У цьому разі до заяви додаються документи, які посвідчують відсутність матері, та про проведену реєстрацію повідомляється орган опіки та піклування.
У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання такий запис про матір та батька дитини провадиться за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина. У разі відмови державним органом реєстрації актів цивільного стану у визнанні особи батьком дитини батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.
Якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі реєстрації народжень провадиться за рішенням органу опіки та піклування.
дякуючі юрист Вікторія
#14622
Можливість встановлення факту визнання батьківства пе редбачена ст. З Основ законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю. Відповідно до неї в тому разі, коли дитина народилася до 1 жовтня 1968 р., її ймовірний батько помер і батьківство не було оформлене у добровільному порядку, вста новити у порядку окремого провадження факт визнання бать ківства можна, якщо дитина знаходилась на утриманні помер лого і померлий визнавав себе її батьком.
При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір'ю дитини і відповідачем до народження дитини, або спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства.
дякуючі юрист Вікторія
#14685
Бувають такі ситуації, коли жінка кидає дитину, а та живе з батьком, який не записаний батьком по документам. Тоді в судовому засіданні чоловік просить визнати його батьком дитини, внести в актову запис про народження, як батька і змінити прізвище дитини. В судовому порядку це зроблено, і тоді батьком може виховувати дитину самостійно. Якщо цього не зробити, для дитина батько біологічний стороння людина.
дякуючі юрист Вікторія
#17545
Оспорювання батьківства, материнства - це невизнання особою реєстрації себе як батька (матери) дитини. Особа, яка записана батьком дитини згідно з положеннями СК, має право оспорити своє батьківство, пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини). Особа, яка була записана батьком дитини на законних підставах, повинна довести відсутність кровного споріднення між собою й дитиною, батьком якої вона записана. Однак заперечення кровного споріднення не завжди є підставою для оспорювання батьківства. У окремих випадках особа, яка записана батьком дитини, повинна також довести, що на момент вчинення запису про народження дитини вона не знала, що не є батьком дитини. Оспорювання батьківства можливе тільки з моменту народження дитини й до досягнення нею повноліття. Оспорювання батьківства може бути здійснене протягом цього часу тільки якщо дитина є живою. Оспорювання батьківства можливе також із боку наступних осіб: спадкоємців особи, яка записана батьком дитини — матері дитини щодо батьківства свого чоловіка .У першому випадку оспорювання батьківства можливе у разі смерті особи, яка записана батьком дитини, до народження дитини. (якщо вона ще за життя заяви до нотаріуса про невизнання свого атьківства; пред'явила позов про виключення свого імені як батька із акту запису про народження дитини)Жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оспорити батьківство свого чоловіка. Але це можливе лише за наявності заяви іншої особи про визнання свого батьківства щодо цієї дитини.
Спори про материнство:- жінка, яка записана матір'ю дитини, може звернутися до суду із заявою про оспорювання свого материнства, - материнство жінки, яка записана матір'ю дитини, може оспорити та жінка, яка вважає себе матір'ю цієї дитини. Не має права оспорювати материнство сурогатна матір, а також жінка, яка є донором яйцеклітини для зародка, До вимог жінки, яка записана матір'ю дитини та оспорює своє материнство, позовна давність не застосовується. Що ж стосується вимог жінки про визнання її матір'ю дитини, то до них застосовується спеціальна позовна давність в один рік. Початок перебігу позовної давності починається від дня, коли ця жінка дізналася або могла дізнатися, що вона є матір'ю дитини.
дякуючі юрист Вікторія
#35582
Кіра Василівна з Дубно питає: Як бути з громадянством дитини, яка має скоро народитися, якщо батько — громадянин України (це мій син та його цивільна дружина Зухра), а мама — громадянка Кіргизії? Офіційний шлюб не оформлений, будуть жити в Україні.
Відповідь юриста:
Відповідно до Закону України «Про громадянство України», дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України. Це можуть вони зробити під час реєстрації дитини.
дякуючі юрист Вікторія
#36727
Здравствуйте, мне 20 лет, общался в Ватсаппе (чат) с девушкой, которой 14 лет (по ее словам, возможно и 17), переписка была интимного характера с интимными фотографиями как моими, так и ее. Мы встречались, и вот сегодня она написала смс, что беременная. Что делать, она ж малолетка.

Відповідь юриста: складна ситуація, але можете запропонувати дівчині одружитися, так не буде у вас складності з доведенням, що це не було розбещення неповнолітньої, бажано пережити цю ситуацію гідно та порадитися ї вашими та її батьками. Адже, ст. 156. КК України:
1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
Природні статеві зносини з особою, якій не виповнилось 16 років і яка не досягла статевої зрілості, за її згодою кваліфікуються за ст. 155.
1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
#66103
Олександра, Мирогород Якщо через суд є визнання батьківства(позивач мама дитини) і відповідно буде змінено запис у свідоцтво про народження про батька.Питання :чи буде дитині змінюватись також і прізвище на батькове?

Відповідь юриста: Може бути подано до суду клопотання такого змісту: "Зареєструвати дитину на прізвище і по батькові за його батьком та іменувати дитину (нове імя). Та також ще одне клопотання"Прошу суд внести зміни до актового запису про народження дитини даних про батька" (вказати ПІБ) батька". Ні піставі рішення суду буде видане нове свідоцтво про народження і там буде вказано батька дитини, що було встановлено рішенням суду. Успіхів!
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!