МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#14117
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 року № 1768-III (далі - Закон № 1768-III).

Відповідно до ст. 1 Закону № 1768-III державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі - Постанова № 250), яка визначає умови призначення і виплати малозабезпеченим сім'ям державної соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

П. 2 Постанови № 250 передбачено, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Так, відповідно до Закону № 1768-III та Постанови № 250, на підставі поданих заяв ОСОБА_2 призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї.

Згідно ч.1 ст. 7 Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли:

- працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги);

- з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);

- у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід

П. 10 Постанови № 250 також визначено, що соціальна допомога не призначається у разі, коли у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід).

Частиною четверною статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" визначено, якщо сім'єю навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру, виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Згідно з п. 28 Постанови № 250 якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, органи праці та соціального захисту населення: визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану сім'ї; повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення; у разі врахування надміру виплачених коштів при виплаті соціальної допомоги у наступні періоди провадять щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті; у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.
дякуючі юрист Вікторія
#14518
Допомога ця призначаєтся малозабезпеченим сім’ям, які мають середньомісячний сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум, розрахований в сукупності для кожного члена родини.
станом на грудень 2015 року, це 1330 грн.
дякуючі юрист Вікторія
#14520
Відмовити у виплаті допомоги можуть

1) якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать в армії, не вчаться протягом останніх трьох місяців у навчальних закладах і не перебувають на обліку у центрі зайнятості, окрім тих, хто доглядає дітей віком до 3-ох або 6-ти років, хто доглядає за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами до 18 років, за інвалідами ІІ групи внаслідок психічних розладів, а також особами, які досягли 80-річчя;

2) якщо соціальні працівники з’ясують, що малозабезпечена родина має додаткові доходи для існування;

3) якщо у власності малозабезпеченої родини є друга квартира за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв.м на одного члена сім’ї і додатково 10,5 кв.м, або більше одного автомобіля;

4) якщо у власності є земельна ділянка площею більше 60 соток (пай), окрім випадків, коли земельна частка не приносить прибутку, а також коли в родині з дітьми всі дорослі досягли 65 років або є інвалідами І та ІІ груп, або в родині є діти-інваліди.
дякуючі юрист Вікторія
#14896
Кожна жінка, яка виховує дитину самостійно може звернутися, як малозабезпечена з листом до місцевої ради, щоб отримати адресну допомогу, необхідно в листі вказати, яку допомогу отримуєте, який маєте дохід, в чому є потреба у Вашої дитини.
дякуючі юрист Вікторія
#14980
Але якщо той, хто подав декларацію про доходи на оформлення такої допомоги приховав інформацію, може не лише мати відмову про призначення допомоги, оскільки така інформація перевіряється через фіскальну службу, якщо допомогу призначено, її можуть повернути соцзабезпечення рішенням суду, доведеться повертати.
Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» виплата призначеної державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям припиняється, у разі подання недостовірних відомостей чи приховання відомостей, які вплинули чи могли вплинути на встановлення права на ДСД, з місяця в якому виявлено порушення.
Вказаним порядком встановлено, що контроль за правильністю призначення і виплати соціальної допомоги здійснює орган праці та соціального захисту населення безпосередньо та через соціальних інспекторів. Якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, органи праці та соціального захисту населення: визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану сім'ї; повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення; у разі врахування надміру виплачених коштів при виплаті соціальної допомоги у наступні періоди провадять щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті; у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.
Відповідно до п. 10 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», затвердженогопостановою КМУ від 24 лютого 2003 року № 250 соціальна допомога не призначається у разі, якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є більше одного автомобіля, транспортного засобу.
дякуючі юрист Вікторія
#14991
Відповідаю за запитання читачки, яке вона надіслала мені в пошту, щодо субсидій.
Як правило, при призначенні субсидій враховується матеріальний стан родини.
Згідно п.20 зазначеного Положення і "Порядку повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями" затвердженого розпорядженням голови обласної держадміністрації від 23.10.1997 року № 510 зі змінами та доповненнями затвердженими розпорядженням голови обласної держадміністрації від 28.05.1998 року № 277 та на підставі акту про перевірку, яку провів відділ житлових субсидій, управлінням праці та соціального захисту населення приймається рішення про повернення коштів надміру виплачених у вигляді субсидій. При цьому суми субсидій, що були перераховані надміру внаслідок подання громадянами документів із неправильними відомостями, які впливають на нарахування субсидій, стягуються з заявника.
дякуючі юрист Вікторія
#15032
Наразі призупинена виплати допомоги матерям-одиначкам для перерахунку.
дякуючі юрист Вікторія
#20166
Анна в особистому до мене повідомленні питає:
я мати одиначка підкажіть будь ласка скільки зараз платять як малозабезпеченим по даходам ..Моя дітям доньці 8 місяців синові 9 років доньці 8 років.

Відповідь юриста: В Вашому листі не сказано, який у Вас дохід був в минулому році. Для цього Ви повинні взяти довідку про доходи в податковій. За цих підстав соцзабезпечення визнає, яка потрібна Вам допомога.
Законом про Державний бюджет встановлені такі розміри прожиткового мінімуму в 2015 році в розрахунку на місяць:
http://groshi-v-kredit.org.ua/derzhavna ... rotsi.html
для дітей віком до 6 років: з 1 січня — 1032 гривні; з 1 грудня — 1167 грн. ;
для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1286 гривень; з 1 грудня — 1455 грн.;
для працездатних осіб: з 1 січня — 1218 гривень; з 1 грудня — 1378 грн.;
для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 949 гривень; з 1 грудня — 1074 грн.
дякуючі юрист Вікторія
#44057
Леся Павлівна з Золотоноші питає: "У мене 7 дітей, від 19 до 3 місяців. Я працювала рік на лотку з овочами. Я можу мати пенсію? Мені 52 роки"

Відповідь юриста: ні, не маєте на це права, адже у Вас немає страхового стажу, Закон України "Про пенсійне забезпечення", ст.17. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства
Жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми (пункти "є" і "ж" статті 56). При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії (стаття 94).
У разі відсутності матері, коли виховання дитини-інваліда здійснювалось його батьком, йому призначається пенсія за віком після досягнення 55 років при стажі роботи 20 років.
Тобто, якщо враховувати декрети, як страховий стаж, ви повинні звернутися до ПФ, з трудовою книжкою, св-вом про народження дітей, довідкою про доходи, щоб знати, що Вам потрібно робити.

Марія, Запоріжжя: які документи необхідно надати в[…]

Диабет

Для улучшения состояния диабетика могу порекомендо[…]

Пицца детям

Моя племянница очень любит пиццу с салями ... Гото[…]

Ничего тут нет страшного, если он не берет ваши де[…]

Ще більше корисного та цікавого!