МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#14209
Якщо вона працює та має документи, що підтверджують цей статус , і з якихось причин вона не скористалася цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, вона має право використати цю відпустку, а у випадку звільнення, незалежно від підстав, має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні відпусток, як встановлено ст. 24 ЗУ "Про відпустки"
дякуючі юрист Вікторія
#15150
Якщо чоловік і жінка розлучилися, або проживали спільно і без шлюбу, розсталися, і є дитина інвалід, стаття 88. Сімейного кодексу України визначає право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина-інвалід. Дана стаття визначає, що якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу. Право на утримання триває протягом всього часу проживання з дитиною-інвалідом та опікування нею і не залежить від матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає.Це встановлюється судом.
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.
У відповідності до п.3.2, 3.9 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», затвердженого наказом Мінсоцполітики, Мінфіном, МОЗ від 30.04.2002 року у разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною інвалідом, виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим,в якому відбулося працевлаштування.
дякуючі юрист Вікторія
#15255
Дорогі читачки, я отримую питання щодо квоти в працевлаштуванні.
Відповідно до ст.14 Закону Про зайнятість населення, право на першочергове працевлаштування мають люди:

Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дітей віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні") підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

3. Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.

Це означає, що на кожному підприємстві визначається квота у 5%, скільки людей відповідної категорії вони можуть працевлаштувати, потрібно в центрі зайнятості знати до якої категорії Ви відноситися, і знати свої права.
дякуючі юрист Вікторія
#32542
Аліна Іванівна з Яготина питає: я працюю економістом у комунальному підприємстві. Так сталося, дуже багато у нас людей звільняється, кожного щось не задовільняє. А у мене, відповідно до висновку комісії, дитині дали групу інвалідності по зору. Які я маю права на роботі?

Відповідь юриста: відповідно до ст. 56, КЗПП, за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Ви можете це вимагати у роботодавця Вашого, і якщо буде відмова, посилатися на цю норму права, скаржитися до комісії з охорони праці.
#66111
Любов, Ковель: у мене син інвалід дитинства, я хочу стягнути аліменти на утримання повнолітньої дитини-інваліда з чоловіка, доходів майже не маю. Як це зробити?
Відповідь юриста: звертайтесь до суду, надайте довідки, що дитина інвалід, (довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії) що ви отримуєте державну соціальну допомогуна дитину-інваліда щомісячно, інших джерел доходу не маєте.
Згідност. 200 СК України, суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених устатті 182 цього Кодексу. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.Статтею 184 Сімейного кодексу України визначено, що суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!