МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#14471
Суд розглядає заяви про встановлення факту батьківства в разі смерті особи, яку заявник вважає батьком дитини, і вирішує їх з урахуванням обставин, передбачених ст. 53 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР.Заяви про встановлення факту визнання батьківства щодо дитини, народженої до 1 жовтня 1968 року, розглядаються судом у випадках, коли померла особа визнавала себе батьком дитини до цієї дати. (п.15 Постанови Пленуму ВСУ Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення ).
Як вбачається із роз'яснень, даних в Листі Верховного Суду України від 01.01.2012 «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення» передумовою звернення до суду із заявою про встановлення батьківства є смерть особи, батьківство якої встановлюється, або оголошення її померлою. При цьому слід враховувати дату народження дитини: якщо помер батько дитини, яка народжена після 1 січня 2004 р., факт його батьківства може бути встановлений на підставі різних доказів (зокрема, висновку судово-медичної експертизи). Справи за заявами про встановлення фактів батьківства розглядаються за правилами окремого провадження, а відповідно до ст. 128 СК України справи про визнання батьківства - за правилами позовного провадження. У першому випадку передумовою звернення до суду за заявою про встановлення факту батьківства є смерть особи, батьківство якої встановлюється, а в другому - особа, батьківство якої встановлюється в судовому порядку, є відповідачем у справі.
дякуючі юрист Вікторія
#18099
Запитання від Ірини.
Мій цивільний чоловік Андрій помер. У нас є донька. Чи має вона право на пенсію по втраті годувальника?

Відповідь юриста:
Пенсія по втраті годувальника згіднo cт. 36 Закону про пенсійне страхування призначається непрацездатним члeнам сiм'ї померлого годувальника, якi були на йогo утриманні, зa наявності в годувальника на дeнь смерті страхового стажу, який бyв би необхідний йoму для призначення пенсії пo 3 групі інвалідності, a в разi смерті пенсіонера aбo осіб, зазначених у чacтині другій cт. 32 цьoго Закону (якщo смерть настала в періoд проходження-строкової військової служби), — нeзалежно вiд тривалості страхового стажу.
по-перше, право на пенсію мають діти, що на­родилися від батьків, що не перебували між собою в зареєстрованому шлюбі, якщо померлий значиться по відповідних даних в органах РАГСу їх батьком. Це означає, що в свідоцтві про народження дитини він повинен записаний бути, як батько. Якщо Ви проживали разом, а записаний він зі слів, прав на призначення пенсії не маєте.
Другий момент Ви повинні дізнатися, чи маєте право на пенсію у звязку з страховим стаже померлого. Буває так, що людина не має страхового стажу, бо працювала нелегально.
дякуючі юрист Вікторія
#25489
Андрій запитує: я з жінкою проживав разом 8 років, мали спільну дитину, але я її на себе не записав, вона померла, близьких їй немає. Як оформити батьківство?

Відповідь юриста: Ви маєте право довести батьківство відповідно до ст.ст.126, 128 Сімейного кодексу України рішенням суду. При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір'ю дитини і відповідачем до народження дитини, спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства.
дякуючі юрист Вікторія
#63742
Люба, Червоноград: чоловік загинув. Тяжко. які документи потрібні для пенсії по траті годувальника?

Відповідь юриста:
Зверніться до ПФ з заявою, там допоможуть зібрати повний пакет документів, але основні такі:
1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);
2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
3) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
4) свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;
7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
8) документи про місце проживання (реєстрації);
9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
11) документи про стаж, визначені підпунктом 2 пункту 2.1 цього розділу, особи, якій призначається пенсія, (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Качественное и сексуальное бельё только в магазине[…]

Устарел уже гардероб? Всё кажется старым? Пора его[…]

Детский энурез возникает часто от перегруженности […]

Бельё

Хочу посоветовать сайт, с качественным бельём, н[…]

Ще більше корисного та цікавого!