МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#14471
Суд розглядає заяви про встановлення факту батьківства в разі смерті особи, яку заявник вважає батьком дитини, і вирішує їх з урахуванням обставин, передбачених ст. 53 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР.Заяви про встановлення факту визнання батьківства щодо дитини, народженої до 1 жовтня 1968 року, розглядаються судом у випадках, коли померла особа визнавала себе батьком дитини до цієї дати. (п.15 Постанови Пленуму ВСУ Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення ).
Як вбачається із роз'яснень, даних в Листі Верховного Суду України від 01.01.2012 «Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення» передумовою звернення до суду із заявою про встановлення батьківства є смерть особи, батьківство якої встановлюється, або оголошення її померлою. При цьому слід враховувати дату народження дитини: якщо помер батько дитини, яка народжена після 1 січня 2004 р., факт його батьківства може бути встановлений на підставі різних доказів (зокрема, висновку судово-медичної експертизи). Справи за заявами про встановлення фактів батьківства розглядаються за правилами окремого провадження, а відповідно до ст. 128 СК України справи про визнання батьківства - за правилами позовного провадження. У першому випадку передумовою звернення до суду за заявою про встановлення факту батьківства є смерть особи, батьківство якої встановлюється, а в другому - особа, батьківство якої встановлюється в судовому порядку, є відповідачем у справі.
дякуючі юрист Вікторія
#18099
Запитання від Ірини.
Мій цивільний чоловік Андрій помер. У нас є донька. Чи має вона право на пенсію по втраті годувальника?

Відповідь юриста:
Пенсія по втраті годувальника згіднo cт. 36 Закону про пенсійне страхування призначається непрацездатним члeнам сiм'ї померлого годувальника, якi були на йогo утриманні, зa наявності в годувальника на дeнь смерті страхового стажу, який бyв би необхідний йoму для призначення пенсії пo 3 групі інвалідності, a в разi смерті пенсіонера aбo осіб, зазначених у чacтині другій cт. 32 цьoго Закону (якщo смерть настала в періoд проходження-строкової військової служби), — нeзалежно вiд тривалості страхового стажу.
по-перше, право на пенсію мають діти, що на­родилися від батьків, що не перебували між собою в зареєстрованому шлюбі, якщо померлий значиться по відповідних даних в органах РАГСу їх батьком. Це означає, що в свідоцтві про народження дитини він повинен записаний бути, як батько. Якщо Ви проживали разом, а записаний він зі слів, прав на призначення пенсії не маєте.
Другий момент Ви повинні дізнатися, чи маєте право на пенсію у звязку з страховим стаже померлого. Буває так, що людина не має страхового стажу, бо працювала нелегально.
дякуючі юрист Вікторія
#25489
Андрій запитує: я з жінкою проживав разом 8 років, мали спільну дитину, але я її на себе не записав, вона померла, близьких їй немає. Як оформити батьківство?

Відповідь юриста: Ви маєте право довести батьківство відповідно до ст.ст.126, 128 Сімейного кодексу України рішенням суду. При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір'ю дитини і відповідачем до народження дитини, спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства.
дякуючі юрист Вікторія
#63742
Люба, Червоноград: чоловік загинув. Тяжко. які документи потрібні для пенсії по траті годувальника?

Відповідь юриста:
Зверніться до ПФ з заявою, там допоможуть зібрати повний пакет документів, але основні такі:
1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);
2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
3) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
4) свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;
7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
8) документи про місце проживання (реєстрації);
9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
11) документи про стаж, визначені підпунктом 2 пункту 2.1 цього розділу, особи, якій призначається пенсія, (для визначення пенсійного віку осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
#65921
Стефанія Олександрівна Р., Івано-Франківськ, Син і його кохана не одружились, син загинув, вона не претендувала на спадщину, але я хочу, щоб онук, що народився був на прізвище сина, щоб ми допомагали їй, щоб у дитини був батько. Чи можливо це?
Відповідь юриста: звертайтесь до суду з заявою, усі обставини детально викладіть, вкажіть в заяві, що відсутність запису про батька позбавляє можливості отримувати дитину та його матір соціальні гарантії, таких як пенсія у зв`язку із втратою годувальника, а також з метою забезпечити правдивість відомостей про батька для запобігання негативного впливу. Просіть в судовому порядку встановити факт батьківства.
Докладіть зусиль, щоб довести, які були стосунки сина та його коханої, запросіть свідків до суду, додайте фото. Відповідно до частини другої статті 125 СК України, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається: за заявою матері та батька дитини; за рішенням суду. Відповідно до частини першої, другої статті 128 СК України за відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.
У пунктах 7 та 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» роз`яснено, що у разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір`ю дитини факт батьківства може бути встановлено за рішенням суду в окремому провадженні. Заяви про встановлення факту батьківства суд приймає до розгляду, якщо запис про батька (матір) дитини в Книзі реєстрації народжень учинено згідно зі ст. 135 СК. Питання щодо походження дитини суд вирішує на підставі будь-яких доказів, що засвідчують походження дитини від певної особи
#65999
Микола П. дуже делікатне питання. Про встановлення факту батьківства. Мати моя проживала з батьком без укладання шлюбу. За час сумісного проживання в 1996 році у них народився я. Мене записано за прізвищем матері та за її вказівкою по батькові. Я дізнався, що батька помер, але за життя він не подав в органи реєстрації цивільного стану заяви про реєстрацію батьківства. Чи можу я встановити його батьківство сам?
Відповідь юриста:
Згідно ч. 1 ст. 130 СК Україниу разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.
Передумовою звернення до суду із заявою про встановлення батьківства є смерть особи, батьківство якої встановлюється.
#66055
Наталія, Конотоп. Я з чоловіком розучились, і тепер дізналась, що він помер. У нас донька 12 років, вона спадкоємиця?
Відповідь юриста: так. Оскільки ваша донька на час відкриття спадщини є неповнолітньою, згідно ч. 4 ст. 1268 ЦК України вважається такою, що прийняла спадщину батька. Потрібно йти до нотаріуса.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!