МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#14558
Якщо вагітна жінка йде в декрет з ЦЗ, її виплати регулюються:

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.
дякуючі юрист Вікторія
#15031
До мене звернулась вагітна жінка з настпною ситуацією.
У неї був контракт (строковий трудовий договір), вона працювала в магазині. Було її звільнено на 28 тижні вагітності, до декрету. Як бути в такій ситуації: важливо знати, що у випадках звільнення після закінчення строкового трудового договору вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів, якщо є дитина віком до 14 років або дитина-інвалід, частиною третьою статті 184 КЗпП передбачається обов’язкове їх працевлаштування. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців із дня закінчення строкового трудового договору. Якщо роботодавець не дотримався закону, Ви повині скаржитися на нього до прокуратури.
дякуючі юрист Вікторія
#15138
Звільнення з роботи, якщо Ви є членом профспілки можливо за погодження з профспілковою організацією.Подання до профспілки (у формі листа, підписаного керівником підприємства) повинно містити розгорнуту мотивацію та опис усіх фактичних обставин, що спричинили звільнення.Згідно із ч. 3 ст. 252 КЗпП України звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, його керівників, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок).
дякуючі юрист Вікторія
#15361
Що таке колективний договір на підприємстві і для чого він?
Важливо це знати кожному, щоб орієнтуватися, на чому грунтується робота підприємства, точніше взаємовідносини підприємтсва та працівників.
Переважною формою встановлення умов праці є колективний договір. Як і всяка угода, колективний договір становить собою юридичний факт, що викликає виникнення, зміну або припинення правових відносин. Колективний договір регулюється главою II КЗпП (ст.ст. 12-20) та Законом України від 1 липня 1993 р. «Про колективні договори і угоди».
Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. Право на ведення переговорів і укладення колективного договору від імені найманих працівників надається професійним спілкам, об'єднанням профспілок в особі їх виборчих органів або іншим представницьким організаціям трудящих, наділеним трудовими колективами відповідними повноваженнями.
Поряд з колективним договором на підприємствах зростає значення інших форм колективних угод та погоджень, що досягаються і укладаються між власником або уповноваженим ним органом і профспілкою. До таких форм та погоджень слід віднести графік черговості надання відпусток (ст. 79 КЗпП), графік змінності (ст. 58), запровадження підсумованого обліку робочого часу (ст. 61), встановлення другого вихідного дня при п'ятиденному робочому тижні (ст.ст. 67, 69); затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку (ст. 142), інструкцій з охорони праці (ст. 159 КЗпП).
В свою чергу, правила внутрішнього трудового розпорядку містять низку нормативних положень про порядок прийняття на роботу і звільнення з неї, час початку і закінчення робочого дня, тривалість перерв для відпочинку і харчування тощо.
дякуючі юрист Вікторія
#15379
Відповідаю Оксані О., Наталі Р. зі Львова щодо
вивільнення працівників у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників.

Скажімо, власник має право на власний розсуд вносити зміни до штатного розкладу в будь-який час. Працівнику, трудовий договір з яким було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників, за умови його реєстрації в службі зайнятості протягом 7 календарних днів після звільнення як такого, що шукає роботу, гарантується:
а) надання статусу безробітного, якщо протягом 7 днів працівнику не було запропоновано підходящої роботи;
б) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75 процентів – протягом 90 календарних днів і 50 процентів – протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;
в) збереження на новому місці роботи, на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;
1.Власнику або уповноваженому ним органу видати Наказ про скорочення посад. Із зазначеним наказом, під розписку, слід ознайомити всіх працівників, які в майбутньому можуть бути звільнені. 2.Кожного працівника, який підлягає звільненню необхідно під розписку, не пізніше ніж за 2 місяці до дати звільнення, повідомити про майбутнє звільнення. При визначені кола працівників, які підлягають звільненню у зв’язку із скороченням посад, необхідно враховувати, що переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (враховується наявність у працівника вищої освіти, досвіду роботи, проходження курсів підвищення кваліфікації тощо)
3. Для того, щоб звільнити працівника підприємства, необхідно повідомити виборний орган первинної профспілкової організації. Для звільнення працівників, у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників, профспілкова організація, членом якої є працівник повинна надати згоду.
4. Не пізніше ніж за два місяці до звільнення працівників підприємство направляє до Державної служби зайнятості звіт про заплановане вивільнення працівників.
5. На завершальному етапі, власник, або уповноважений ним орган, видає в установленому порядку, Наказ (Накази) про звільнення конкретних працівників.
В день звільнення працівнику видається трудова книжка з внесенням до неї записів про звільнення та копія Наказу про звільнення. В день звільнення з працівником проводиться повний розрахунок,. Після дня звільнення працівника кадрова служба має надати центру зайнятості протягом десяти календарних днів Список фактично звільнених працівників. А працівник вже на 7-й день може отримувати допомогу з безробіття.
дякуючі юрист Вікторія
#17136
Юлія питає:
Я стою на обліку в цз з березня і паралельно зареєструвалась координатором компанії Ейвон ... Кожного місяця мені надходили виплати з компанії Ейвон і з ЦЗ...в березні в ЦЗ дізнались про виплати з Ейвон і вимагають повернути всі кошти від листопада місяця... Чому вони не могли зразу сказати що не можна одночасно бути там і там ??? Якщо я поверну гроші хто мені компенсує всі проїзди за ці місяці в ЦЗ?

Відповідь юриста:
Ви, як шукач роботи у своїй заяві про призначення виплати з безробіття вказували, що на час звернення він незареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності,не займається трудовою діяльністю,не отримує пенсії,не має заробітку або інших доходів,а в разі зміни персональних даних зобов’язується повідомити про це центр зайнятості. Відповідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» відповідачу з Вам було розпочато виплату допомоги з безробіття.
Однак згідно результатів перевірки баз даних з Державною податковою адміністрацією було встановлено,що Ви, маючи статус безробітного і отримуючи допомогу з безробіття були працевлаштовані та отримував доходи від цієї діяльності. Тому Ви порушили статус безробітного,приховавши отримані доходи і незаконно отримавши допомогу з безробіття, яку повинні повернути центру зайнятості,а також понести судові витрати по справі.
дякуючі юрист Вікторія
#23999
Надя, Золотоноша:Я працювала з перервою, але жодного разу не була в центрі занятості. Скільки допомоги я отримую?

Відповідь юриста:
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266, залежно від страхового стажу:
до 2 років - 50 відсотків;
від 2 до 6 років - 55 відсотків;
від 6 до 10 років - 60 відсотків;
понад 10 років - 70 відсотків.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0821-15
дякуючі юрист Вікторія
#24591
Наталья из Изюма спрашивает:
Подскажите пожалуйста,незнаю как поступить.Я в 2010 была несколько месяцев ЧП в этом же году закрылась,и почти через год по диплому стала на биржу труда.Биржа 6 месяцев платила мне по 600грн.После декретного отпуска я в 2017 повторно становлюсь на биржу,а они мне говорят,что я скрыла,тот факт,что была ЧП,и требуют сплатить им те деньги,что я получила за 6 месяцев(3200).Как доказать свою невиновность?
ответ юриста:
вы обязаны будете оплатить в ЦЗ, иначе те же деньги они будут требовать через суд и отсудят, т.к. имея ЧП вы не есть безработная, даже с нулевой прибылью
дякуючі юрист Вікторія
#33781
Юлия с Харькова спрашивает:

Здравствуйте, мне 32 года, я хочу стать на учёт в центре занятости,у меня почти 8 месяцев рабочего стажа (работала уборщицей в офисе), до этого работала на рынке, без оформления, но у меня нет диплома я нигде не училась могу ли я встать на биржу??


Відповідь юриста: Ви обовязково повинні знайти роботу, де б могли працювати для отримання страхового стажу, щоб мати в перспективі пенсію. Відповідно до законодавства кожен громадянин має право звернутися до Державної служби зайнятості та отримати безкоштовно консультацію,та сприяння у пошуку роботи. Ви особа працездатного віку і Вам можуть знайти підходящу роботу. відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", ст.46, 2. Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи або робота з проходженням попередньої перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
3. У разі коли неможливо надати безробітному роботу за професією протягом шести місяців з дня перебування на обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, йому пропонується підходяща робота з урахуванням здібностей, стану здоров'я і професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби ринку праці.
4. Для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці.

Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), трудової книжки.
дякуючі юрист Вікторія
#46596
Александра из Харькова спрашивает: "Добрый день!Подскажите если я стою на бирже имею ребенка 4 года и не состою в браке, но есть сожитель, ходит и уходит, я могу ли я оформить малозабеспечення?"

Відповідь юриста: Для початку, Ви повинні погоджуватися на роботу, адже Ви працездатного віку жінка, дитина Ваша вже підросла, і Ви не в декретній відпустці. На даний час Ви отримуєте допомогу, як безробітня. Я не знаю, чи ведете зі співмешканцем спільне господарство, як я розумію, ні, тож, рахується лише Ваш дохід - отримання допомоги з центру зайнятості та як одинока мати. Ви можете взяти довідку з центру надання адміністративних послуг в вашому місті та звернутся до соціального забезпечення, можливо і будете отримувати допомогу.Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %
http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B4%D0%BE%D ... %8F%D0%BC/
#64847
Сергій з Тернополя питає:
які потрібні документи для отримання допомоги по безробіттю?

відповідь юриста:
Згідно із ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи; зареєстрований безробітний - особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна приступити до роботи.
Допомога з безробіття призначається на підставі особистої заяви безробітного в центрі зайнятості, довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (кількома місцями) роботи чи служби, трудової книжки, військового квитка, якщо був, то копії цивільно-правового договору та пред’явленням (за наявності) свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, паспорта.
#64848
Наталія, Тростянець. "Я працювала в липні в кафе, на морі, а потім приїхала додому, мені відмінили допомогу з безробіття. Чому? "

Відповідь юриста: Ваш роботодавець сплачував за Вас податок, тож, офіційно ві працювали.
Відповідно до ст. 45 Закону №5067-VI реєстрація безробітного в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, припиняється у разі:
8) встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;
9) встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг).
#65069
Наталія, Рівне: чи завжди центр зайнятості повинен переучувати особу, що не може знайти роботу?

Відповідь юриста:
Відповідно до ч.4 ст. 26 зазначеного Закону якщо протягом двох років, які передують вивільненню працівник не мав можливості підвищити свою кваліфікацію чи одержати суміжну професію за попереднім місцем роботи, і якщо при працевлаштуванні йому необхідно підвищити кваліфікацію або пройти професійну перепідготовку, то витрати на ці заходи провадяться за рахунок підприємства, установи, організації, з яких вивільнено працівника.
При цьому, ч. 1 статті 24 Закону встановлює, що професійна підготовка підвищення кваліфікації осіб, зареєстрованих в службі зайнятості може проводитися у випадках неможливості підібрати підходящу роботу саме через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації та необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навичкам.
Згідно з ч.1 ст. 7 зазначеного Закону для громадян, які втратили роботу і заробіток, підходящою є робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника і надається в тій же місцевості, де він проживає.
Частиною 2 зазначеної норми передбачено, що у разі неможливості надання громадянинові роботи за професією (спеціальністю) протягом шести місяців безробіття, підходящою вважається робота, яка потребує зміни професії (спеціальності) з урахуванням здібностей, здоров'я громадянина і колишнього досвіду, доступних для нього видів навчання та потреб ринку праці у цій професії (спеціальності).
При цьому підходящою вважається робота як за новою, так і за попередньою професією (спеціальністю) за останнім місцем роботи.
#65071
Люба, Киев. "Я была в центре занятости и была подработка Эйвон, теперь претензии ко мне, что делать? "

Відповідь юриста: Ст.ст. 31,36 Закону України “ Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття “ від 02.03.2000 року передбачено , що виплата матеріальної допомоги по безробіттю припиняється в разі призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості ; застраховані особи ,зареєстровані в установленому порядку як безробітні, зобовязані своєчасно подавати відомості про обставини , що впливають на умови виплати їм забезпечення та надання соціальних послуг. Сума виплаченого забезпечення та вартості наданих соціальних послуг застрахованій особі внаслідок умисного невиконання нею своїх обовязків та зловживання ними стягується з цієї особи відповідно до законодавства України з моменту виникнення обставин, що впливають на умови виплати їй забезпечення та надання соціальних послуг. Ви зобовязані відшкодувати суму коштів, які отримували від ЦЗ.

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!