МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#66091
Марина, Яготин. Я жила в цивільному шлюбі з чоловіком 3 роки. У нього є доросла донька в Канаді, на похороні вона не була. Я чула таке, що спадщину прийняла я, оскільки проживала, тепер я власник?
Відповідь юриста:
Якщо ви дружина офіційно, так. Маєте права разом з донькою померлого на спадщину. Якщо не були офіційно дружиною, спадкоємицею його є донька його, де б вона не проживала. Відповідно до ч. 3 ст. 1268 ЦК України, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.
Ви не спадкоємець, і ваша черга не на рівні з його донькою.
дякуючі юрист Вікторія
#66093
Маргарита, Чугуїв. Подаю до суду справу про спадщину. Що може бути доказом того, що немає інших спадкоємців?
Відповідь юриста: до суду Вам потрібно додати Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі, що може видати нотаріус. Там буде видно, чи встановлені іншіспадкоємці, якізвернулисяіззаявами про прийняттяспадщини.
дякуючі юрист Вікторія
#66153
Поліна Сергіївна ,Харків. Я приймаю спадщину через суд, я вже подала позов, призначено підготовче на вересень, і я дізналась ще про майно померлого батька. Як тепер бути, чи можна додати вимоги?
Відповідь юриста:
У відповідності до положень ст. 49 ЦПК України, позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії судового процесу. Позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. Відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені для подання відзиву. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.
У разі подання заяви (збільшення/зменшення розміру позовних вимог, подання зустрічного позову) до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у рішенні суду.
дякуючі юрист Вікторія
#66157
Марія, Ірпінь. Я постійно проживаю вмісті Златоуст, Челябінської області Російської Федерації є громадянкою цієї країни, наразі проживаю в знайомої в Ірпені. Приїхавши до місця останнього проживання батька - м. Буча Київської області наприкінці квітня цього року, я вирішила зайнятися питанням оформлення своїх спадкових прав. Розуміючи, що пропустила встановлений строк для подання заяви про прийняття спадщини, і на рік, я тим не менш звернулася із відповідною заявою до Бучанської міської державної нотаріальної контори.Листом Бучанської міської державної нотаріальної контори було відмовлено у прийнятті заяви у зв`язку із пропуском строку та роз`яснено, що надати додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини їй може тільки суд.
Відповідь юриста
Як роз`яснено у пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року №7 вирішуючипитання про визначенняособідодаткового строку, суд досліджуєповажність причин пропуску строку для прийняттяспадщини. При цьомунеобхідновиходити з того, щоповажними є причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотнимитруднощами для спадкоємця на вчиненняцихдій.
Такі причини пропуску строку для подання заяви про прийняттяспадщини як юридичнанеобізнаністьщодо строку та порядку прийняттяспадщини, необізнаність про наявністьспадкового майна, похилийвік, непрацездатність, невизначеністьміжспадкоємцямихто буде прийматиспадщину, відсутністькоштів для проїзду до місцявідкриттяспадщини, несприятливіпогодніумови не можуть бути визнаніповажними (п.18 цієї постанови).
дякуючі юрист Вікторія
#66172
Наталія, Малин. Мій батько помер від тяжкої хвороби. Племінниця Зіна наша за власною ініціативою хотіла нам допомогти поховати батька, оскільки і мама захворіла і бабуся і я від тяжкої втрати. Але ми дізнались згодом, від людей, що ця племінниця отримала допомогу на поховання в розмірі 8 тисяч гривень.Нею не надані письмові докази (квитанції, розрахунки та інше) на підтвердження цих витрат.У добровільному порядку гроші не збирається їх віддавати, так вийшло, поховали батька за ті гроші, що надавали люди. Чи можна щось зробити?
Відповідь юриста: відповідно до ч.1 ст.1215 ЦК України, не підлягає поверненню безпідставно набуті: заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача.
Але якщо є сумніви і є моральні сили подавайте заяву до суду.
дякуючі юрист Вікторія
#66173
Поліна Марківна, Вінниця Після смерті батька залишилось спадкове майно , яке складається з земельної частки розміром 2,21 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі у землі яка перебуває у колективній власності КСПП у Вінницької області. Але я свідоцтво про право на спадщину за законом не можу отримати, оскільки відсутні оригінали правовстановлюючих документів на земельну частку (пай) , а саме сертифікат про право на земельну частку та майновий пай - свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства. Можливо, батьком вони були втрачені.
Відповідь юриста: звертайтесь до суду.
Відповідно до ст.1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Оскільки батько ваш мав право на земельну частку (пай ) , майновий пай але сертифікат на право на земельну частку (пай) та свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (сертифікат) були втрачені, Ви маєте право на це майно.
дякуючі юрист Вікторія
#66184
Марія, Волинська область. Я сусідка, але доглядала Анну Георгіївну після інсульту до смерті, її донька мешкала в Канаді. Тепер я хочу щось спадкувати майно, оскільки донька 7 років не приїжджала,строк пропустила,я мешкаю в дворі сусідки.
Відповідь юриста:
Звертайтесь до суду. Але Вам багато чого доведеться в суді довести, чому ви мешкаєте в чужому дворі, чому не приїхала донька, які у вас були стосунки з сусідкою.
Відповідно до ч.5 ст.1224 ЦК України, за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.
Згідно зі ч.2 ст.1259 ЦК України, фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ
16.05.2013 № 24-753/0/4-13Про судову практику розглядуцивільних справ про спадкування
Якщо спадщина відкрилась після 1 липня 2003 року та не була прийнята ніким зі спадкоємців, що мають право спадкування на підставі ЦК УРСР, право спадкування виникає також у спадкоємців за законом третьої, четвертої та п'ятої черг ("нових черг") відповідно до статей 1263 - 1265 ЦК. Позовнівимоги таких осіб про визначеннядодаткового строку для прийняттяспадщинипідлягаютьзадоволеннювідповідно до встановленихобставин.
У такому разі право прийнятиспадщину в особи, яка є спадкоємцем за законом третьої, четвертої та п'ятоїчерг (статті 1263 - 1265 ЦК), здійснюється у строки, встановлені ч. 2 ст. 1270 ЦК. В разі пропуску зазначенихстроківтакіспадкоємціможутьзвернутися з позовом про визначеннядодаткового строку для подання заяви про прийняттяспадщини.
Тобто, Ви не є родичем, і суд повинен врахувати усі обставини.
дякуючі юрист Вікторія
#66186
Олеся, Київ. Чи може суд усунути від спадкування за власною ініціативою?
Відповідь юриста: ні. Відповідно до ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 30.05.2008 N 7 Про судову практику у справах про спадкування, Вимога про усуненняспадкоємцявід права на спадкуванняможе бути пред'явлена особою, для якоїтакеусуненняпороджуєпов'язанізіспадкуванням права та обов'язки, одночасно з їїпозовом про одержання права на спадкування з підстав, визначених у частинідругійстатті 1259 ЦК ( 435-15 ).
дякуючі юрист Вікторія
#66192
Олександр, Бахмут.
У 2018 році рідний брат вивіз батьків в Росію про це його не повідомив. Тривалий час я змушений був шукати брата з батьками, дізнався, що він працює в Волгограді, там знімає житло. В 2020 році я через ЖЕК взнав, що батьки померли, та через деякий час в телефонній розмові брат на його запитання підтвердив, що дійсно батьки померли, однак де поховані батьки не повідомив, хоча він проживає в Росії. Чи можу я претендувати на спадщину?
Відповідь юриста: зверніться до нотаріуса з наявними документами. А якщо буде постанова про відмову на спадщину, звертайтесь до суду.Частинами 1 та 3 ст.1272 ЦК України передбачено, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого ст.1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.
дякуючі юрист Вікторія
#66193
Павло Миколайович, Суми. Мій батько помер у м. Макіївка, Донецькоїобл, я не маю можливістьотриматисвідоцтво про смерть батька встановленогозразка, оскількинадані нею документи, щопідтверджують смерть батька, на територіїУкраїни не визнаються та не приймаютьсядержавними органами.
Відповідь юриста:
Відповідно до вимог п. 8 ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядаєсправи про встановлення факту смерті особи в певний час у разінеможливостіреєстрації органом державноїреєстраціїактівцивільного стану факту смерті.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 317 ЦПК Українизаява про встановлення факту смерті особи на тимчасовоокупованійтериторіїУкраїни, визначеній Верховною Радою України, може бути подана родичами померлогоабоїхнімипредставниками до суду за межами такоїтериторіїУкраїни. Справи про встановлення факту народженняабосмерті особи на тимчасовоокупованійтериторіїУкраїни, визначеній Верховною Радою України, розглядаютьсяневідкладно з моменту надходженнявідповідної заяви до суду.
дякуючі юрист Вікторія
#66244
Олег: я маю брата, спільний батько, але батько з ним не спілкувався, брат тепер претендує на спадщину. Чи має право?

Відповідь юриста: якщо немає заповіту, відбувається спадкування за законом, тож, Ваш брат має
право спадкувати нарівні з вами. Для прийняття спадщини чи відмови від спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з дня смерті особи.

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!