МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#64729
Андрій, Ходорів. А якій особі може бути призначено покарання у виді громадських робіт?
Відповідь юриста:
КК України ст. 100.
1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 .років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.
#64739
Дмитро, Рівне: я працюю на підприємстві, але я буду йти на службу. Чи отримаю матеріальні допомогу?
Відповідь юриста: Так, звичайно, у разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої ст. 119 КЗпП (п. 3 ст. 36 цього Кодексу) виплачується дві мінімальні заробітні плати.
#64814
Марина, Київ. Що треба знати про атестацію державних службовців?

Відповідь юриста:
вона проводиться в держ.органах один раз на три роки, з метою підвищення ефективності дія-сті держ.службовців та відповідальності за доручену справу, під час якої оцінюються рез-ти роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при вик-ні служб.обов’язків, визначен. типовими професійно-кваліфікаційними хар-ками посад і відображених у посадових інструкціях, що затвердж-ся керівниками держ.органів від.до ЗУ “Про державну службу” та ін.нормат.-правових актів. У її процесі атестац.комісія в межах установленої процедури виявляє ступінь відповідності працівника посаді, яку він обіймає. Результатами А.д.с. є висновки і рекомендації атестаційної комісії для поліпшення праці як працівника, якого атестують, так і апарату всього органу державної влади.
Рішення А.К.: 1.відповідає займаній посаді. 2. відповідає посаді за умови ...(набуття певних знань чи навичок) – переатестація через 1 рік. 3. не відповідає займ.посаді (пропонують посаду нижчу, якщо відмова або нема альтернативи – звільнення, для прийняття такого рішення є 2міс., бо особа може вважатися такою, що пройшла атестацію після 2міс.
Не підлягають а-ції: патронатні службовці; особи, що знах-ся на посаді менше 1р.; декретна відпустка (проходять через рік після виходу з неї).
Якщо службовець не з’явився на засідання а.к. без поважних причин, а-ція може бути проведена без нього.
Оскарження рішення а.к. – протягом 10днів керівнику органу.
#64849
Аліса: чи може центр зайнятості стягувати за навчання?

Відповідь юриста: так.
відповідно до п. 6.5 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. №307 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 р. за №915/5136, якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання здійснюється перерахунок допомоги по безробіттю. Якщо зазначені відомості отримані пізніше шести місяців з вини безробітного, то перерахунок допомоги по безробіттю не здійснюється.
На підставі а..36 п. 3 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», п. 28 Порядку надання матеріальної допомоги на період професіональної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 року № 308 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 16/5137 від 14.12.2000 року.
#64949
Аліна Павлівна: у нас бухгалтер неправильно нарахувала вартість товару, були збитки чи можемо ми стягунути з неї шкоду.
Відповідь юриста: лише з урахуванням вимог ст. 128 КЗпП України – відраховуючи з його заробітної плати щомісячно по 20 % заробітку починаючи з дня наказу до повного покриття шкоди, але все повинно бути оформлено наказом по підприєству.
#64953
Я працюю в коледжі медсестрою. Директор хоче, щоб я за сумісництвом викладала в другому семестрі охорону праці та безпеку життєдіяльності, що я маю знати?
#64957
Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
#64961
Анна Георгіївна: така ситуація. Я працювала в ТОВ, це мережа магазинів. Я звільнилась, а зі мною не розрахувались, вже місяць пройшов. Як бути?

Відповідь юриста: Ви можете подати до суду, оплата судового збору в трудових спорах не передбачена, отже, Вам повинні не лише виплатити основну сумму, але Ви повинні знати що статтею 117 КЗпП України передбачено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку
#65038
Лариса Василівна питає: Рішенням міськради визначено порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади. що треба знати про контракт керівника комунального підприємства?

відповідь юриста:
частиною четвертою статті 65 Господарського кодексу України прямо визначено, що найм керівника підприємства здійснюється виключно на контрактній основі.
Стосовно посилання позивача на частину сьому статті 78 Господарського кодексу України, якою, зокрема, передбачено, що комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери якого входять підприємства, і є підзвітним цьому органові, слід зазначити, що цією правовою нормою жодним чином не скасовується вимога частини четвертої статті 65 Господарського кодексу України про укладення з керівником підприємства контракту, а лише визначається орган, який має право призначати керівника підприємства.
Сфера застосування контрактів з керівником підприємства, що є в державній власності, визначається постановок) Кабінету Міністрів України від 19.03.93 р. N 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами, далі - постанова N 203), якою затверджено Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу (далі - Положення), а також постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.95 р. N 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності».
Відповідно до п. 5 постанови N 203 місцевим органам виконавчої влади рекомендовано під час укладання контрактів з керівниками підприємств, що є в комунальній власності, застосовувати порядок, передбачений Положенням.
Згідно з п. 6 Положення з керівником підприємства, раніше обраним чи призначеним на посаду, також укладається або переукладається контракт.
У разі відмови органу управління майном'укласти контракт з керівником підприємства трудовий договір розт ривається на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП.
#65046
Аліна, Миколаїв, Львівська область: якщо я звільнюся за згодою сторін, буду отримувати допомогу по безробіттю?

Відповідь юриста:
звичайно. І Ви будете мати наступні виплати:
Згідно із п. 2.1. Наказу № 307, за загальним правилом та в залежності від наявного страхового стажу у безробітного допомога по безробіттю виплачується в наступних розмірах:
– за наявності страхового стажу до 2 років — 50 відсотків від середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового забезпечення;
– за наявності страхового стажу від 2 до 6 років — 55 відсотків;
– за наявності страхового стажу від 6 до 10 років – 60 відсотків;
– за наявності страхового стажу понад 10 років – 70 відсотків.
#65050
Марія, Запоріжжя: які документи необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітної?

Відповідь юриста:
Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792 (далі – Порядок). Відповідно до підпункту 1 пункту 4 та пункту 17 Порядку
Для взяття на облік у центрі зайнятості особи, які шукають роботу:
1) пред’являють:
громадяни України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
2) інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.
Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.
17. Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, а також:

трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;

документ про освіту;

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.

Форма заяви про надання статусу безробітного затверджується Мінсоцполітики.

18. Крім документів, зазначених у пункті 17 цього Порядку, для отримання статусу безробітного подаються:

1) внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення:

заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду - у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості);

2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України “Про зайнятість населення” менше шести місяців.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

є внутрішньо переміщеними особами;

проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, поліцейськими, особами рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, - військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття їх на облік у військовому комісаріаті відповідно до законодавства.

19. Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” (крім осіб з інвалідністю, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку і норматив працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”) та які мають право на додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на підприємства, в установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників, з метою прискорення їх працевлаштування, крім документів, зазначених у пунктах 17 і 18 цього Порядку, подають:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, - свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;

2) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, - свідоцтво про народження дитини, рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

3) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), - пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність, рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

4) один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку), - пенсійне посвідчення, що містить запис про інвалідність. У разі відсутності пенсійного посвідчення належність до однієї з категорій осіб (один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю, утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину з інвалідністю (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися одним з таких документів:

посвідченням особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

медичним висновком про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

5) дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, - копію рішення місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

6) особа, яка звільнена після відбування покарання або примусового лікування, за умови відсутності будь-якого виду зайнятості з дати звільнення до дати реєстрації у центрі зайнятості - відповідну довідку установи, в якій така особа відбувала покарання або проходила примусове лікування;

7) особа, якій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу, - заяву одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтво про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування;

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, - посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.
#65070
Светлана, Лубны: у нас на работе бухгалтер говорит, надо купить топливо, надо купить запчасти ,а зарплата как-то ,что нам делать ,уже задержали на месяц.....
Відповідь юриста: обовязково скаржитися в управління праці за місцем проживання, до органів прокуратури, до поліції, адже затримка зарплати понад місяць - злочин.Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку; своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (ст. 97 Кодексу законів про працю (КЗпП), ст. 15 і 24 Закону «Про оплату праці») Заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП; ст. 24 Закону «Про оплату праці»). Затримка виплати заробітної плати навіть на один і більше днів є порушенням строків виплати згідно зі ст. 115 КЗпП.
#65104
Андрій: скажіть будь ласка, коли повинен роботодавець сплатити все при розрахунку?

Відповідь юриста:
Згідност. 116 КЗпП Українипри звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Якщо цього не сталося, можете скаржитися до полиції, прокуратури, оскільки є кримінально караним невиплата зарплати.
#65122
Ярослава: я виходжу на роботу, але мені кажуть, що зараз форс-мажор і можуть не доплатити ,або частинами платити. Чи можна так?

Відповідь юриста:
Ні!!!!!Відповідно до ст. 34 Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати», постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв`язку з порушенням термінів їх виплати» від 21.02.2001 року № 159 підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання зобов`язані у зв`язку з інфляцією нарахувати та виплатити працівнику компенсацію втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати.
Крім того, відповідно до ст. 237-1 КЗпП України відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Це означає, що якщо у Вас такі обставини мають місце, Ви повинні для суду надати докази – це можуть бути виписки з лікарняних карт, квітки, чеки на ліки, які Ви купляли, усе, що може довести, що ці дні з вини роботодавця Ви пережили тяжко.
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!