МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65139
Анна, Волноваха, Доброго дня! хочу працювати сезонно, чи потрібен договір?

Відповідь юриста:

Відповідно до вимог ст. 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим: 1) при організованому наборі працівників; 2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 3) при укладенні контракту; 4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 5) при укладенні трудового договору з неповнолітніми; 6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
обовязково вимагайте укладання трудового договору!
#65230
Марія, Лубни. "Чи можна звільнити працівника, якщо він захворів, а строк трудового договору закінчився?"
Відповідь юриста:
Можна, адже відповідно до Листа від 31.01.2012 року № 30/13/133-12 Міністерства соціальної політики, звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору можна як у період тимчасової непрацездатності, так і в період перебування його у відпустці, оскільки частиною третьою статті 40 КЗпП України встановлено заборону щодо звільнення працівників у період тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці лише з ініціативи роботодавця, тобто з підстав, передбачених у статтях 40, 41 КЗпП України.
#65281
Марина, Маріуполь: «Я працюю кондитером, але роботодавець каже, що я повинна бути оформлювачем вітрин, окрім основної роботи. Чи це правильно?»
Ні, згідно ст.105 КЗпП України, працівник який виконує на тому ж підприємстві, в установі, організації, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) без звільнення від основної роботи йому проводиться доплата за суміщення професій (посад). Але повинна перед усім бути ваша заява, де ви погоджуєтеся на додаткову працю, потім – наказ по підприємству, і потім- оплата праці за дві роботи. Примушувати вас - це порушення, звертайтесь зі скаргою до інспекції з охорони праці.
#65290
Галина, Суми: « Я була призначена контролером парковщиком згідно строкового трудового договору. Наказом звільнена з займаної посади у зв'язку із закінченням строкового трудового договору, в червні, пропрацювавши три місяці. Тим більше штатна одиниця у них ця є. Чи можу я відсудити, щоб далі працювати?»
Відповідь юриста: звичайно, протягом місяця від дати видачі наказу про звільнення подавайте заяву до місцевого суду. Ви можете вимагати визнати укладений вами договір в частині його строковості недійсним, оскільки у підприємства були відсутні законні підстави для укладення з нею саме строкового трудового договору. Трудовий договірє таким, що укладений на невизначений строк, а тому його неможливо припинити внаслідок закінчення строку. Ви можете вказати, що написана нею на вимогу роботодавця заява навіть якщо там були вказані строки не містила вказівки на строковий характер роботи . При укладенні трудового договору на визначений строк цей строк встановлюється погодженням сторін і може визначатись як конкретним терміном, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки по вагітності, родах і догляду за дитиною; особи, яка звільнилась з роботи в зв'язку з призовом на дійсну строкову військову чи альтернативну службу, обранням народним депутатом чи на виборну посаду (або виконанням певного обсягу робіт).Як я розімію, цього у вас не було і вкажіть про це. Згідно ч. 2 ст. 23 КЗпП України трудовий договір на визначений строк укладається лише в разі, коли трудові відносини на невизначений строк не може бути встановлено з урахуванням характеру роботи чи умов її виконання або інтересів працівника, або в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Ви можете довести, що є штатний розпис, де є посади без вказівки про тимчасове виконання працівниками цих обов'язків, а також характеру та умов виконуваної роботи. В силу ст. 235 КЗпП України Вам має бути виплачений середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.При розрахунку цього заробітку враховуються положення Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі - Порядок). Згідно з ч. 1 ст. 237-1 КЗпП України відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. А вам незаконним звільненням з роботи завдана моральна шкода.
#65302
Лариса Василівна, Рівне. «Мені скасовано доплату за інтенсивний характер праці в розмірі 20% від посадового окладу, у зв’язку з тим, що сказали на роботі, що не те наразі навантаження. Я працюю методистом. Не попереджали заздалегідь».
Відповідь юриста: ваш роботодавець не мав права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Частиною 3 статтіст. 32 Кодексу законів про працю Українипередбачено, що і зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
При змінах в організації виробництва і праці ваш роботодавець повинен додержуватися наступного порядку. Спочатку видається наказ про внесення змін в організацію виробництва і праці, а також зміни розміру і системи оплати праці, у якому розкривається зміст цих змін, даються відповідні доручення посадовим особам для здійснення таких змін. Працівники, істотні умови праці яких у звязку із змінами організації виробництва і праці, а також змінами розміру і системи оплати праці персонально попереджаються про конкретний день (але не раніше ніж через два місяці після персонального попередження), з якого починається запровадження таких змін. Безпосередньо перед початком роботи відповідно до змінених істотних умов праці, а також змінених розміру і системи оплати праці видається відповідний наказ, з яким знайомляться працівники. У вашому випадку все порушено, тож, можете позиватися до суду, позови безкоштовні та поновлювати права.
#65344
Лілія Іванівна, Рівне Доброго дня. Працівниця була прийнята на посаду тимчасово на 4 місяці бригадиром будівельної бригади, зарекомендувала відмінно себе, і тепер директор не бажає звільняти її, як перевести на постійне місце роботи, чи потрібен наказ, чи строковий договір автоматично стає безстроковим?

Відповідь юриста:
Якщо Ви прийняли робітника тимчасово, все одно Ви повинні запропонувати працівнику написати заяву щодо згоди його переведення на постійне місце роботи. Обов’язково внести відповідний запис до трудової книжки що тепер працівник прийнято на постійне місце роботи. Переведення на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві передбачено ч. 1 ст. 32 КЗпП.
#65345
Марина, Луцьк. «Мене звільнили, скоротили посаду бухгалтера, але не запропонували інше на комунальному підприємстві. Що робити? Я можу і касиром бути, і озеленувачем»
Відповідь юриста: ви маєте права звернутися до суду про поновлення на роботі, позов подається до суду безкоштовно. Згідно з ч.1, 3ст.49-2 КЗпП України, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. Таким чином, однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов`язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника.
#65356
Ангеліна, Житомир
Я працюю лаборантом приватного медичного центру. Мені було винесено догану, зняли премію на рік, що на вимогу начальника я не вийшла з відпустки, я посилалась Кодекс Законів про працю, що відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства, установи, організації з додержанням. Чти я права, як тепер бути?
Відповідь юриста: ви повністю праві і ви можете подати до суду заяву щодо скасування того наказу і ви виграєте справу. Позов до суду безкоштовний у трудових відносинах. Ви повинні знати, що чинним законодавством передбачено можливість відкликання працівника з відпустки в звязку з виробничою необхідністю. З метою захисту прав працівників положеннями ч.8 ст. 79 Кодексу законів про працю України та ч.3 ст. 12 Закону України "Про відпустки" Редакція від 17.03.2020, підстава - 530-IX допускається здійснення процедури відкликання лише у разі крім інших таких умов: -запобігання нещасних випадків; -наявної згоди працівника на таке відкликання.
#65357
Надія, Генічеськ. Я працюю на комунальному підприємстві, зарплату затримують, відпускні головний бухгалтер каже отримаєте, коли будуть гроші. Як тепер щось планувати, відпочивати, до школи зібрати дитину.
Відповідь юриста: Законом України "Про відпустки" Редакція від 17.03.2020, підстава - 530-IX, стаття 21. Порядок оплати відпусток:
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.
Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи та компенсації за невикористані відпустки, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Працівникам, які мають право на соціальні відпустки, передбачені статтями 17 і 18 цього Закону, виплачується державна допомога на умовах, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та іншими нормативно-правовими актами України.
Ви можете звернутися зі скаргою до інспекції з праці, вказавши таке порушення та самоуправство з боку вашого керівника та головного бухгалтера
#65362
Віолетта: «Які виплати по безробіттю під час карантину?»
Відповідь юриста: Закон України «Про зайнятість населення», редакція від 18.07.2020, підстава - 693-IX Стаття 47-1. Допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - допомога по частковому безробіттю на період карантину), надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, за зверненням роботодавця або фізичної особи - підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній особі - підприємцю, який є застрахованою особою.
Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям, у тому числі фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами, із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.
Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається у разі сплати роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, який є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.
2. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець або фізична особа - підприємець, який є застрахованою особою, звертається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:
1) заяву у довільній формі;
2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
3) відомості про працівників та/або фізичну особу - підприємця, який є застрахованою особою (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно з цією статтею;
4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності;
3. Право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину відповідно до цієї статті мають застраховані особи, в тому числі працівники з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).
4. Допомога по частковому безробіттю на період карантину встановлюється за кожну годину, на яку працівникові або фізичній особі - підприємцю, який є застрахованою особою, було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду, або з розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичної особи - підприємця, який є застрахованою особою. Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
5. Виплата працівникам або фізичній особі - підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем або територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.
6. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період карантину (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, - протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбаченихпунктом 1 статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів України про працю, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
7. Роботодавець або фізична особа - підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.
Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину у разі, якщо роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, який є застрахованою особою, вживалися заходи щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, не враховується при розгляді звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробіттю на період карантину з причин виробничого характеру.
8. Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на регіональному рівні протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем або фізичною особою - підприємцем, який є застрахованою особою, документів, передбачених цією статтею, до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
9. Розмір, порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, визначаються Кабінетом Міністрів України.
#65378
Світлана Київ, кому надаються відпустки у зручний час?

Відповідь юриста:

ст.10 закону україни про відпустку.
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:
1) особам віком до вісімнадцяти років;
2) особам з інвалідністю;
3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
#65399
Надія, Рівненська область. Мій батько працював водієм в водоканалі, чи має права він на пільгову пенсію, він там і каналізації чистив.
Відповідь юриста:
Як я зрозуміла, ні, ця професія не є пільговою, адже, згідно з п."а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, зокрема, чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
#65400
Олена Іванівна, м. Черкаси. Я працювала касиром в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», мене скоротили, хочу поновитися на роботі, працювати хоча б в іншому місті, як мені зробити. У мене дитина 13 років. Виховую сама.
Відповідь юриста: звертайтесь до суду за місцем проживання з заявою про поновлення на роботі. Відповідно до ст. 42 КЗпП України при скороченні чисельності чи штату працівників у звязку зі змінами в організації виробництва і праці, переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Дана норма передбачає, що у разі скорочення чисельності або штату з працівників, які обіймають посаду, що скорочується, на роботі має бути залишеним працівник з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Тим більше Ви самостійно виховуєте дитину і маєте переважне право на те, щоб залишатися на роботі.
У відповідності до положень ст. 421 КЗпП України працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 цього Кодексу (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.
#65414
Валерія, Козятин, «Я працювала в страховій компанії 2 роки, звільнилась, і мені вже півроку затримали заробітну плату при звільненні. Нагадую, але вони не хочуть розмовляти, лише образи».
Відповідь юриста: обов’язково звертайтесь до суду. Правовідносини, які склались між вами та страховою компанією, відповідають вимогам ст. ст. 116-117 КЗпП України, згідно з якими при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
Ви можете посилатися на ці статті, і виграти справу.
#65437
Марія Іванівна, Київ. Я працювала начальником сектора обліку основних засобів, необоротних активів на підприємстві і була п.1 ст.40 Кзпп України. Чи можу поновитися на роботі?
Відповідь юриста: обов’язково зверніться до суду позовною заявою щодо скасування наказу про звільнення в зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників, вимагайте в позовній заяві поновити вас на посаді начальника сектору обліку основних засобів, необоротних активів, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу (з дати вашого звільнення до дня винесення судом рішення про поновлення на роботі). До позовної заяви надайте копію колективного договіру, наказу, довідки про вашу з/п, довідку про склад сімї.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!