МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65947
Марія, Суми, Я працювала в фірмі бухгалтером, звільнилась ,але не виплатили гроші мені за невикористану відпустку, чи це правильно?
Відповідь юриста:
Ч. 1 ст. 83 Кодексу законів про працю України передбачає, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.
Положеннями ч. 1 ст. 116 Кодексу законів про працю України зазначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Тобто, Ваші трудові права захищаються законом, можете звернутися до Управління Держпраці за вашим місцем проживання, або подати до суду позов, щоб Вам виплатили кошти.
#65959
Сергій, М. Івано-Франківська область. Я працюю на посаді інженера. Мене відряджають в іншу область, ремонт обладнання в магазині, але в межах одного дня. Як відрядження буде оформлено, чи буде один робочий день без відрядження?
Відповідь юриста:
Як зазначено в листі Міністерства фінансів України від 12.10.2009 р. № 31-18030-07-21/27231, у разі оформлення поїздки працівника строком на один день як службового відрядження (видання відповідного наказу, наявність оформленого в установленому порядку посвідчення про відрядження) відшкодування добових такому працівнику здійснюється як за повну добу, незалежно від того, що працівник має змогу повернутися на робоче місце протягом робочого дня.
За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.
#66011
Володимир Олександрович Р. Я пережив операцію після травми, і тепер не можу, як раніше виконувати роботу на підприємстві за станом здоров’я, фарбувати труби, переносити вантаж, я був різноробочим, чи можуть перевести на легку працю хоча б на 2-3 місяці?
Відповідь юриста: Звичайно, звертайтесь до керівника підприємства, профспілки. Важливо надати довідку МСЕК.
Відповідно до ст. 170 КЗпП України працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку. При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
#66015
Оксана, Київ : я працювала товарознавцем в магазині, враховуючи його збитковість магазину, об’єднали два магазини, і перевели до іншого міста. За два тижні до переведення на нове робоче місце, мені запропонували побути вдома поки відбуватиметься переїзд (я була на останніх місяцях вагітності), а звільнили мене за прогул, і вислали по пошті трудову книжку. Що тепер робити?
Відповідь юриста: Звертайтесь до суду, вимагайте скасування наказу про звільнення. Доведіть, що вас було попередження.
Окрім того, вимагайте у роботодавця через суд те, що вам належить відповідно до п. 1 Постанови №255, установлено, що працівникам у зв'язку з переведенням їх на іншу роботу, якщо це пов'язано з переїздом в іншу місцевість (в інший населений пункт), зокрема виплачуються одноразова допомога самому працівникові - в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи і кожному члену сім'ї, який переїжджає, - в розмірі 25 відсотків одноразової допомоги самого працівника.
Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються суми компенсації і надаються гарантії, передбачені підпунктами «а», «б», «в» і «д» цього пункту. Одноразова допомога цим працівникам може виплачуватися за погодженням сторін.
#66110
Аліна, Буча. Я працювала медсестрою у лікаря-терапевта, звільнилась, але мені не виплатили грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки, а також за невикористані додаткові відпустки працівникам, які мають двох дітей до 15 років в у зв’язку з тим, що мене було переведено в іншу поліклініку.
Відповідь юриста: позивайтесь до суду до поліклініки, де Ви працювали, згідно ч.1 ст.83 КЗпП України та ч.1 ст.24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.Відповідно до ч.1 ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Вже було порушено Ваше право на отриманнягрошовоїкомпенсації за невикористаніщорічнівідпустки при звільненні, яке підлягаєзахисту в судовому порядку.
#66124
Володимир, Охтирка. Я працював на підприємстві займав посаду охоронника пожежника на даному підприємстві. Місяць тому був звільнений з роботи у зв’язку із скороченням штату працівників на підставі п. 1, ст. 40 КЗпП України. Своє звільнення вважаю незаконним, оскільки порівняно з іншими охоронниками, які залишилися працювати на підприємстві, маю більш високу кваліфікацію і продуктивність праці, а тому має переважне право на залишення на роботі.
Відповідь юриста: позивайтесь до суду на ваше підприємство.
Відповідно до п. 1, ч. 1, ст. 40 КЗпП України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Обов’язково доведіть суду чи була реорганізація на підприємстві, надайте усі накази, що маєте на вас. Надайте довідку про середню заробітну плату.
В заяві до суду вкажіть, чи пропонував роботодавець всі наявні вакансії та роботи, які може виконувати працівник, тобто ті посади, які відповідають кваліфікації працівника.
#66159
Олег Артемович, Жмеринка, Я хочу поновитися на роботі на посаді провідного інженера відділу контролю роботи перевезень. Моє скорочення незаконно, не було враховано його переважного права на залишення на роботі як особи з більш високою кваліфікацією та продуктивністю праці. Щоб уникнути застосування цієї норми закону директор юридично ліквідував відділ і фактично створив новий відділ контролю роботи підрозділів, чим перейменував (змінив назву) одного і того ж відділу, відсутні будь-які зміни в організації виробництва і праці.
Відповідь юриста: звичайно, ваші права порушено, позивайтесь до суду.
П.1 статті 40 КЗпП України передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації (банкрутство) або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Відповідно до ст.42 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу. Надайте до суду усю інформацію щодо вашої кваліфікації, сімейних обставин, надайте накази, чи було вас попереджено про скорочення .
#66165
Миколай Романович А., Скадовськ. Я працював на підприємстві водієм автобуса. Мені було надано автобус, який знаходився в несправному стані, коштів для ремонту не надав директор. В такій ситуації я не мав змоги працювати, і написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він в присутності членів комісії здав автобус. Ніяких зауважень до нього щодо технічного стану автобусу не було. Однак коли мені видали трудову книжку, причиною звільнення було вказано не проходження іспитового строку, хоча про наявність такого його при прийнятті на роботу навіть і не попереджували.
Відповідь юриста: обов’язково звертайтесь зі скаргою до управління Держпромі та до суду. Надайте наказ про звільнення та довідку про нараховану заробітну плату. На цій підставі вимагайте стягнути заборгованість по заробітній платі та змінити формулювання запису про підстави звільнення в трудовій книжці зі ст.28 КЗпП на ч.1 ст.39 КЗпП.
#66177
Олександр, Черкаси. Я працюю слюсарем на підприємстві. Відпрацювавши свою зміну, я дізнався, що звільнений з роботи за прогул, але в цей день я був відсутній на роботі з поважних причин. Він багато років є донором і з дозволу майстра цеху пішов здавати кров, а після здачі, як звичайно, надав начальнику цеху довідку відділення трансфузіології інституту хірургії та трансплантології. Вказана довідка була передана в розрахункову групу бухгалтерії підприємства з позначкою про нарахування заробітної плати за два дні як донорських. Як захистити себе?
Відповідь юриста:
Вашим роботодавцем були порушені норми трудового законодавства та Закону України «Про донорство крові та її компонентів». Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 235 КЗпП України, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв'язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
#66190
Катерина Петрівна, Запоріжжя. Я працювала інженером Науково-дослідний інституті, мій строковий договір продовжувався. Мене звільнили на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП України у зв`язку із закінченням строку дії трудового договору. Чи можу оскаржити?
Відповідь юриста:
Якщо строковий трудовий договір укладено всупереч вимогам ст. 23 КЗпП України, то умова про строк є не законною. Строковий трудовий договір у такому разі вважається укладеним на невизначений строк і він не може бути припинений у зв`язку із закінченням строку дії, згідно вимог п. 2 ст. 36 КЗпП України.
Згіднозі ст. 23 Кодексу законів про працюУкраїнитрудовийдоговірможе бути: 1) безстроковим, щоукладається на невизначений строк; 2) на визначений строк, встановлений за погодженнямсторін; 3) таким, щоукладається на час виконанняпевноїроботи.
Строковийтрудовийдоговірукладається у випадках, коли трудовівідносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступноїроботи, або умов їївиконання, абоінтересівпрацівника та в іншихвипадках, передбаченихзаконодавчими актами.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!