МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#58206
Ви можете звернутися до інспекції з охорони праці і описати цю ситуацію, пославшись на наказ, про відпустку, де булла вказана її ривалість, наддавши копію путівки, і на підприємтсво можуть накласти штраф, бо це порушення.
Відповідно до ст. 79 КЗПП, вiдкликання з щорiчної вiдпустки допускається за згодою працiвника лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничої аварiї або негайного усунення їх наслiдкiв, для вiдвернення нещасних випадкiв, простою, загибелi або псування майна пiдприємства, установи, органiзацiї з додержанням вимог частини шостої цiєї статтi та в iнших випадках, передбачених законодавством. У разi вiдкликання працiвника з вiдпустки його працю оплачують з урахуванням тiєї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини вiдпустки.
дякуючі юрист Вікторія
#61703
Юлия, Запорожье, Бердянск: «Моя начальница идет в отпуск, и говорит, что может и возложить обязанности на меня, а могу работать на своей должности, и без надбавки. Я экономист отдела в санатории. А как лучше?

Відповідь юриста: оскільки примусова праця забороняється, Ваш керівник повинен від вас отримати згоду, що ви можете в цей час її замінювати, і Ви це підтверджуєте заявою. На підставі Вашої заяви-згоди та заяви керівника на відпустку, видається наказ на підприємстві,
Відповідно до ст.33 КЗПП, Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.
Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
дякуючі юрист Вікторія
#62600
Дуже потрібна порада.
На держ. п-ві був затверджений графік відпусток. Згідно нього інженер повинен був піти у відпустку у липні, я – електромеханік, також у липні, це наша зміна. Але він помінявся з бухгалтером якій повинен був піти у жовті і таким чином у відпустку у липні пішов бухгалтер. Тепер інженер написав заяву на відпустку на жовтень, а директор говорить, що так як згідно графіку ти повинен був піти у липні і не пішов значить тепер я не дам тобі відпустки. А мене не відпускають у відпустку, хоча хотіла оздоровити дитину, виховую сама, вдова, дитині 13 років, планували до бабусі в Білорусь їхати.


Відділ кадрів повинен вести облік працівників, які мають право на використання відпустки у зручний для них час, щоб корегувати графік. Відповідно до Закону України «Про відпустки»
Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток
Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються:
5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків.
Ви маєте право на відпустку і можете її вимагати, і Вам байдуже, хто кого замінює, якщо роботодавець не відпускає у відпустку, а Ви попередили про це, і він знає закон, звертайтесь до управління з охорони праці за Вашим місцем проживання зі скаргою.
дякуючі юрист Вікторія
#63328
Аліна питає: я працюю економістом на підприємстві, у мене батько буде лягати до лікарні, операція, а у мене немає відпустки більше, і з роботи ніхто не відпускає. Що робити, я у відчаї. як бути, чи можу я взяти відпустку? пояснюють тим що немає кому працювати. Але я ж не можу залишити рідну людину. Більше доглядати немає кому.

Відповідь юриста: відповідно до п 10) ст. 25 Закону України про відпустку, працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів.

Згідно статті 2371 Кодексу законів про працю України, відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.
Ви маєте на це право. Напишіть зяву на керівника підприємства, і якщо Вам будуть відмовляти, не погоджувати, а Ви маєте довідку медичного закладу на руках, Ви можете відмову роботодавця оскаржити в суді, як незаконну відмову в наданні відпустки без збереження заробітної плати.
дякуючі юрист Вікторія
#63371
Наталія, Черкаси: за скільки буде виплата відпускних грошей?

Відповідь юриста:
ст. 21 Закону про відпустки, «заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку».
дякуючі юрист Вікторія
#63423
Ніна: "Працюю в магазині, чи можу отримувати за нічну зміну?"

Відповідь юриста: Стаття 108 КЗПП. Оплата роботи у нічний час
Робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.
дякуючі юрист Вікторія
#63868
Заява про звільнення надана керівнику , в якій вказано прохання звільнити працівника за згодою сторін у зв'язку з неможливістю продовжувати роботу по причині зміни місця проживання (на що є підтвердженням місце реєстрації в паспорті). Останній робочий день працівника,який вказаний в заяві був відпрацьований у повному обсязі. Роботодавець відмовився підписувати заяву та накладати будь-яку резолюцію, чи то "відмовити" чи то "звільнити за власним бажанням" чи то "звільнити за угодою сторін з відпрацюванням 2-х тижнів" (хоч,напевно,резолюція з відпрацюванням не може бути накладена на заяву в яка написана день в день) чи то "звільнити за власним бажанням з відпрацюванням 2-х тижнів". В відділ кадрів заява направлена не була. Що необхідно зробити працівнику, щоб його звільнили у визначений ним день.

Відповідь юриста:
Ви можете поскаржитися до інспекції з охорони праці за місцем проживання.за п. 1 ст. 36 КЗпПУ безстроковий трудовий договір може бути припинено у будь-який строк, стосовно якого досягли домовленості працівник та роботодавець. Такий строк може бути як меншим, так і перевищувати встановлений для звільнення за власним бажанням двотижневий період. Примусова праця забороняється.
дякуючі юрист Вікторія
#63948
Анна Черпіта з Харкова питає: що треба знати про відпустку війсковослужбовців?


Відповідь юриста:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, поточна редакція — Редакція від 13.10.2018, підстава - 2522-VIII

ст.10 (прим.1)
9. Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:
1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:
а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.
10. За рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.
11. У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).
Після закінчення встановленого безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.
Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.
дякуючі юрист Вікторія
#64372
Лариса: чи можу взяти відпуцстку одночасно на 30 днів, потім на 15 днів. потім на 20 днів, що не брала за багато років, хочу проацювати в Італії та повертатися?

Відпаовідь юриста:
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (ч. 2 ст. 84 КЗпП України, ст. 26 Закону України «Про відпустки»).
дякуючі юрист Вікторія
#64383
Ріта, Одеська область: я молодша медсестра і лікарні. Чи можу працювати медсестрою огляду водіїв в ПП?
відповідь юриста:
Інструкція для посади "Молодша медична сестра", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Источник: Проект 'Монокль' - http://www.borovik.com/index_instructio ... t&lang_i=1
в ці посадові обовязки не входить медичний огляд водіїв, тобто, ви не можете працювати на цій посаді.
згідно листа МОЗ від 14.07.2016 р. № 3.23-Г-5457/7765 проводити огляд мають право медпрацівники з відповідною ліцензією і кваліфікацією:
лікарі лікувального профілю;
молодші спеціалісти з медичною освітою будь-якої спеціальності з відповідною атестацією (медсестра, акушерка, фельдшер).
дякуючі юрист Вікторія
#64530
Маргарита з Житомира питає: що потрібно знати про комісію з трудових спорів?

Відповідь юриста:
Згідно ст.233 КЗпП України, комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи , організації з числом працюючих не менше 15 чоловік. Порядок обрання , чисельність , склад і строк повноважень комісії по трудових спорах визначаються загальними зборами ( конференцією) трудового колективу підприємства, організації, установи.
Статтею 252-1 КЗпП України та ч.8 ст.65 Господарського кодексу України визначено, що трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни , які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору ( контракту, угоди) або інших форм , що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
дякуючі юрист Вікторія
#64531
Диана, Киев. " Я перебувала у трудових правовідносинах із ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»на посаді начальника відділу обліку та контролю по операціям з фізичними особами та отримувала заробітну плату, коли я написала заяву, мені її підписали, а трудову книжку не віддають, "поки не найду іншого працівника та не буду навчати його". Що робити?

Відповідь юриста: одразу треба поскаржися до інспекції з охорони праці або органів парокуратури, адже згідно ст. 47 КЗпП України: «Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок...»зобов'язана видаватися в день звільнення співробітника з підприємства.
Згідно п. 4.1. глав 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників: «...Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.
При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника.
У п. 4.2. глав 4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників сказано: «Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.
дякуючі юрист Вікторія
#64543
Настя, Киев. "Зарплату вовремя не выплачивают, специально затягивают чтобы сотрудник оказался в рабстве и в будущем если человек захочет уволится деньги заработанные ему никто не отдаст я так понял это политика всех заведений "Вареничная Катюша". Отношения начальства к коллективу хамское, постоянные неоплачиваемые переработки. Хотел бы обратить внимание людей создавших это заведение на управляющий персонал и их отношение к сотрудникам".

відповідь юриста: Звертайтесь до суду, до інспекції з охорони праці про захист своїх прав. Відповідно до положень статті 115 КЗпП України (далі Кодекс) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів.
#64686
Олександр Б. чи потрібно припиняти підприємництво, якщо запропонували працювати в штаті?

Відповідь юриста:
Як зазначено в листі Міністерства праці та соціальної політики України від 30 листопада 2005 р. №06-К54813/26, статус громадянина як підприємця без створення юридичної особи ніяк не впливає на обсяг його прав і обов’язків як працівника за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом.
#64687
Александр Голубятник Рубежное: я работал на коммунальном предприятии, и мою должность сократили. И вот я хочу знать, имели право или нет: через суд есть смысл восстанавливаться?
Відповідь юриста: В силу ст. 51 Бюджетного кодексу України, внесення понаднормативних штатних посад до штатних розписів забороняється. Коли Ваша посада в колишньому штатному розписі була єдиною, то відсутнє в даному випадку переважне право на залишення на роботі в зв’язку з скороченням штату. Відповідно до п. 1, ч. 1, ст. 40 КЗпП України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно ч. 1, ст. 42 КЗпП України, при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Відповідно до ч. 2, ст. 40 цього Кодексу звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Можете позиватися до підприємства, але и повинні довести, що маєте переважне право залишення на роботі.
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 11
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!