МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#64729
Андрій, Ходорів. А якій особі може бути призначено покарання у виді громадських робіт?
Відповідь юриста:
КК України ст. 100.
1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 .років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох годин на день.
#64739
Дмитро, Рівне: я працюю на підприємстві, але я буду йти на службу. Чи отримаю матеріальні допомогу?
Відповідь юриста: Так, звичайно, у разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої ст. 119 КЗпП (п. 3 ст. 36 цього Кодексу) виплачується дві мінімальні заробітні плати.
#64814
Марина, Київ. Що треба знати про атестацію державних службовців?

Відповідь юриста:
вона проводиться в держ.органах один раз на три роки, з метою підвищення ефективності дія-сті держ.службовців та відповідальності за доручену справу, під час якої оцінюються рез-ти роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при вик-ні служб.обов’язків, визначен. типовими професійно-кваліфікаційними хар-ками посад і відображених у посадових інструкціях, що затвердж-ся керівниками держ.органів від.до ЗУ “Про державну службу” та ін.нормат.-правових актів. У її процесі атестац.комісія в межах установленої процедури виявляє ступінь відповідності працівника посаді, яку він обіймає. Результатами А.д.с. є висновки і рекомендації атестаційної комісії для поліпшення праці як працівника, якого атестують, так і апарату всього органу державної влади.
Рішення А.К.: 1.відповідає займаній посаді. 2. відповідає посаді за умови ...(набуття певних знань чи навичок) – переатестація через 1 рік. 3. не відповідає займ.посаді (пропонують посаду нижчу, якщо відмова або нема альтернативи – звільнення, для прийняття такого рішення є 2міс., бо особа може вважатися такою, що пройшла атестацію після 2міс.
Не підлягають а-ції: патронатні службовці; особи, що знах-ся на посаді менше 1р.; декретна відпустка (проходять через рік після виходу з неї).
Якщо службовець не з’явився на засідання а.к. без поважних причин, а-ція може бути проведена без нього.
Оскарження рішення а.к. – протягом 10днів керівнику органу.
#64849
Аліса: чи може центр зайнятості стягувати за навчання?

Відповідь юриста: так.
відповідно до п. 6.5 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. №307 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 р. за №915/5136, якщо в день призначення допомоги по безробіттю відсутні відомості, що впливають на розмір допомоги по безробіттю, то вона призначається у розмірі, установленому законодавством, до отримання необхідних відомостей, але не більше шести місяців з дня призначення цієї допомоги. Після їх отримання здійснюється перерахунок допомоги по безробіттю. Якщо зазначені відомості отримані пізніше шести місяців з вини безробітного, то перерахунок допомоги по безробіттю не здійснюється.
На підставі а..36 п. 3 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», п. 28 Порядку надання матеріальної допомоги на період професіональної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 року № 308 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 16/5137 від 14.12.2000 року.
#64949
Аліна Павлівна: у нас бухгалтер неправильно нарахувала вартість товару, були збитки чи можемо ми стягунути з неї шкоду.
Відповідь юриста: лише з урахуванням вимог ст. 128 КЗпП України – відраховуючи з його заробітної плати щомісячно по 20 % заробітку починаючи з дня наказу до повного покриття шкоди, але все повинно бути оформлено наказом по підприєству.
#64953
Я працюю в коледжі медсестрою. Директор хоче, щоб я за сумісництвом викладала в другому семестрі охорону праці та безпеку життєдіяльності, що я маю знати?
#64957
Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
#64961
Анна Георгіївна: така ситуація. Я працювала в ТОВ, це мережа магазинів. Я звільнилась, а зі мною не розрахувались, вже місяць пройшов. Як бути?

Відповідь юриста: Ви можете подати до суду, оплата судового збору в трудових спорах не передбачена, отже, Вам повинні не лише виплатити основну сумму, але Ви повинні знати що статтею 117 КЗпП України передбачено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Юрист

Андрій. Хочу працювати в органах прокуратури, які […]

Юридична допомога у навчанні

Тамара, Киев Розкажіть який склад адміністративног[…]

Денис Олегович, Сватово:, який порядок скликання у[…]

Ще більше корисного та цікавого!