МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65947
Марія, Суми, Я працювала в фірмі бухгалтером, звільнилась ,але не виплатили гроші мені за невикористану відпустку, чи це правильно?
Відповідь юриста:
Ч. 1 ст. 83 Кодексу законів про працю України передбачає, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
Згідно ч. 1 ст. 47 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.
Положеннями ч. 1 ст. 116 Кодексу законів про працю України зазначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Тобто, Ваші трудові права захищаються законом, можете звернутися до Управління Держпраці за вашим місцем проживання, або подати до суду позов, щоб Вам виплатили кошти.
#65959
Сергій, М. Івано-Франківська область. Я працюю на посаді інженера. Мене відряджають в іншу область, ремонт обладнання в магазині, але в межах одного дня. Як відрядження буде оформлено, чи буде один робочий день без відрядження?
Відповідь юриста:
Як зазначено в листі Міністерства фінансів України від 12.10.2009 р. № 31-18030-07-21/27231, у разі оформлення поїздки працівника строком на один день як службового відрядження (видання відповідного наказу, наявність оформленого в установленому порядку посвідчення про відрядження) відшкодування добових такому працівнику здійснюється як за повну добу, незалежно від того, що працівник має змогу повернутися на робоче місце протягом робочого дня.
За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток.
#66011
Володимир Олександрович Р. Я пережив операцію після травми, і тепер не можу, як раніше виконувати роботу на підприємстві за станом здоров’я, фарбувати труби, переносити вантаж, я був різноробочим, чи можуть перевести на легку працю хоча б на 2-3 місяці?
Відповідь юриста: Звичайно, звертайтесь до керівника підприємства, профспілки. Важливо надати довідку МСЕК.
Відповідно до ст. 170 КЗпП України працівників, які потребують за станом здоров'я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку. При переведенні за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
#66015
Оксана, Київ : я працювала товарознавцем в магазині, враховуючи його збитковість магазину, об’єднали два магазини, і перевели до іншого міста. За два тижні до переведення на нове робоче місце, мені запропонували побути вдома поки відбуватиметься переїзд (я була на останніх місяцях вагітності), а звільнили мене за прогул, і вислали по пошті трудову книжку. Що тепер робити?
Відповідь юриста: Звертайтесь до суду, вимагайте скасування наказу про звільнення. Доведіть, що вас було попередження.
Окрім того, вимагайте у роботодавця через суд те, що вам належить відповідно до п. 1 Постанови №255, установлено, що працівникам у зв'язку з переведенням їх на іншу роботу, якщо це пов'язано з переїздом в іншу місцевість (в інший населений пункт), зокрема виплачуються одноразова допомога самому працівникові - в розмірі його місячного посадового окладу (тарифної ставки) за новим місцем роботи і кожному члену сім'ї, який переїжджає, - в розмірі 25 відсотків одноразової допомоги самого працівника.
Працівникам, які переїжджають у зв'язку з прийняттям їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, виплачуються суми компенсації і надаються гарантії, передбачені підпунктами «а», «б», «в» і «д» цього пункту. Одноразова допомога цим працівникам може виплачуватися за погодженням сторін.
#66110
Аліна, Буча. Я працювала медсестрою у лікаря-терапевта, звільнилась, але мені не виплатили грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки, а також за невикористані додаткові відпустки працівникам, які мають двох дітей до 15 років в у зв’язку з тим, що мене було переведено в іншу поліклініку.
Відповідь юриста: позивайтесь до суду до поліклініки, де Ви працювали, згідно ч.1 ст.83 КЗпП України та ч.1 ст.24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.Відповідно до ч.1 ст.116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Вже було порушено Ваше право на отриманнягрошовоїкомпенсації за невикористаніщорічнівідпустки при звільненні, яке підлягаєзахисту в судовому порядку.
#66124
Володимир, Охтирка. Я працював на підприємстві займав посаду охоронника пожежника на даному підприємстві. Місяць тому був звільнений з роботи у зв’язку із скороченням штату працівників на підставі п. 1, ст. 40 КЗпП України. Своє звільнення вважаю незаконним, оскільки порівняно з іншими охоронниками, які залишилися працювати на підприємстві, маю більш високу кваліфікацію і продуктивність праці, а тому має переважне право на залишення на роботі.
Відповідь юриста: позивайтесь до суду на ваше підприємство.
Відповідно до п. 1, ч. 1, ст. 40 КЗпП України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
Обов’язково доведіть суду чи була реорганізація на підприємстві, надайте усі накази, що маєте на вас. Надайте довідку про середню заробітну плату.
В заяві до суду вкажіть, чи пропонував роботодавець всі наявні вакансії та роботи, які може виконувати працівник, тобто ті посади, які відповідають кваліфікації працівника.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Запор

А у моего наоборот - плохая усвояемость новой еды,[…]

Земельне, аграрне право

Марія, Кремінський район. Як повинні оплачувати за[…]

Помощь юриста

Артем, Харків, Коли вважається створеною юридична […]

Как усыновить ребенка жены ?

Наталія, Вінниця Моя матір вийшла заміж, і мене бу[…]

Ще більше корисного та цікавого!