МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#42701
Марина Геннадьевна Кузьминкина из Бучи спрашивает: "Добрый день, а есть ли в Украине закон , по которым зарплату работникам можно выплачивать только на банковскую карту, а наличными нельзя? Я не хочу переходить в один банк, что навязывает руководство, а я ему не доверяю".

Відповідь юриста: Ви можете написати заяву на імя керівника установи, чи організації, де Ви працюєте, щоб Ви отримували зарплату на руки, або поштовим переказом додому, Ви маєте на це право.ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оплату праці, в ст. 24 передбачає:
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
дякуючі юрист Вікторія
#42870
Любов Петрівна з Миргорода питає: "Я працюю в коледжі медсестрою. Директор хоче, щоб я за сумісництвом викладала в другому семестрі охорону праці та безпеку життєдіяльності, що я маю знати?"
Перше. Ваш робочий графік. І, наприклад, якщо ви медсестра з 8 до 17, то викладання повинно бути після 17 години, адже, вiдповiдно до п. 1 Положення № 43 сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у. вiльний вiд основної роботи час на. тому самому або iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом. Тобто, вільний час! Ви можете викладати лише в час, вільний від основної роботи? чи буде це виходити? якщо є "накладка часу", це вже порушення умов сумісництва, і ті гроші, що ви заробите, будете повинні бути повернути державній установі. В наказі про сумісництво обовязково повинен бути прописаний Ваш робочий графік. А оплата, відповідно до ст. 19 Закону України про оплату праці, - оплата праці за сумісництвом - Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
дякуючі юрист Вікторія
#43536
Алла Сергіївна з Маріуполя питає: "Працюю кадровиком. Які підстави звільнення працівника за прогул? Жінки не було на роботі 5 годин, це не перший раз такі прогули".

Відповідь юриста:
Власник або уповноваженим ним органом має право розірвати трудовий договір у разі скоєння працівником прогулу, у тому числі в разі відсутності його на роботі більше 3 годин протягом робочого дня. Важливо, щоб у роботодавця були достовірні докази того, що працівник був відсутній на роботі протягом робочого дня більше трьох годин сумарно. Одразу відзначимо, що при підрахунку часу, протягом якого працівник був відсутній на робочому місці, не враховується час відпочинку (обідня перерва, тощо)
Наказ про звільнення або оголошення працівникові догани може бути видано не пізніше 1 місяця з дня виявлення прогулу.
Працівник ознайомлюється з наказом про звільнення під розписку з зазначенням дати такого ознайомлення, також йому видається під розписку копія наказу. У разі відмови працівника ознайомитися чи отримати копію складається відповідний акт, також доречно в такому випадку відправити копію наказу працівникові цінним листом з описом.
У випадку звільнення працівника за порушення трудової дисципліни (в тому числі за прогул) він не має права на одержання невикористаної відпустки, але за ним зберігається право на грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Слід окремо відзначити, що звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, в тому числі й за прогул. Однак час прогулу вказаним особам не оплачується.
дякуючі юрист Вікторія
#43682
Надія з Ромодану пише: Підкажіть, будь ласка, чи має право роботодавець вимагати від співробітника обовязкове зазначення у заяві з проханням надати копію трудової книжки причину? я не хочу на роботі казати, що беру участь у конкурсі на державну службу.

Відповідь юриста: Напишіть заяву на імя директора того підприємства, де Ви працюєте, .в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників Мінпраці, п.2.7. " У разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу." не зазначено, що можна вимагати вказати причини.
дякуючі юрист Вікторія
#46195
Марія Вінницька область: маю доньку 4 роки, рік жила у мами в селі. Приїхала до обласного центру і працювала на базарі. Тяжка робота. Хочу працювати десь на підприємстві, але чи візьмуть з дитиною.

Відповідь юриста:
Звичайно, Ви маєте переважне право на працевлаштування. ЗАКОН УКРАЇНИ Про зайнятість населення - Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать: 1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років.
Це означає, що Ви повинні звернутися до центру зайнятості, де мають постійно оновлену інформацію, щодо квот на підприємствах на вакансії. При зверненні до ц/з надати потрібно копію свідоцтва про народження дитини, ваш паспорт, диплом, сертифікати курсів, якщо такі є.
дякуючі юрист Вікторія
#46402
Анжелика, Харьковская область: Я а бирже как безроботная, получаю помощь по безработице месяц, мне предлагают временную работу сроком на 2 месяца, это там уборка улицы, и котельная на зимний период, по направлению от биржи, буду ли я получать выплаты в этот период? Сказали, что меня берут по договору, и там ровно 2 мес. Так буду я выплаты получать?
Відповідь юриста: Вас працевлаштовують за строковим трудовим договором, відповідно до ч.2. ст. 23, Ваш договір вкладений на визначений строк, встановлений за погодженням сторін. Але якщо такий строк закінчився, а трудові відносини тривають і Ви не вимагаєте звільнення і Ваш роботодавець не звільняє, Ви вважаєтеся працюючою, а ваш трудовий договір продовжено на невизначений строк. Хоча, якщо це сезонна робота, і не запропонують іншої, після цього, Ви будете звільнені. Коли Ви працюєте ці 2 міс ,Ви працевлаштовані, у Вас заробітна плата. Після цього, якщо Ви знову зареєструєтеся до цз, Ви будете отримувати допомогу по безробіттю до наступного працевлаштування.
Аватар користувача
дякуючі Ivaniy
#46730
спасибо за информацию! То, что я искал.
дякуючі flop
#47800
Полезная информация, побольше разъяснений по трудовому праву.
дякуючі юрист Вікторія
#47830
Алена с Бердичева пишет: мне предлагают убирать в церкви, и одновременно работать на свечном ящике и тут же предлагают готовить обед для бедных. за все обещают платить 2, 5 тыс., там неполный день. Я боюсь, чтобы не было, месяц работаю ,а потом и не докажешь. И кто будет платить?

Відповідь юриста: Ви повинні укласти трудовий договір або з єпархією, або з релігійною громадою, куди Ви будете ходити і працювати. Сторонами трудового договору виступають роботодавець і найманий працівник. На стороні роботодавця стороною виступає власник або уповноважений ним орган чи фізична особа (ст. 21 КЗпП).
Стороною трудового договору може бути і релігійна організація, вона має право приймати на роботу громадян, умови праці встановлюються за угодою між релігійною організацією і працівником і визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі й підлягає обов'язковій нотаріальній реєстрації. На громадян, котрі працюють в релігійних організаціях за трудовим договором, поширюється трудове законодавство, соціальне страхування і забезпечення нарівні з працівниками державних і громадських підприємств, установ і організацій.
дякуючі юрист Вікторія
#49450
Віра з Житомира питає: я почала працювати кадровиком на фармпідприємстві, дали доручення зробити трудовий розпорядок. З чого починати?

Відповідь юриста: внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в установі, організації визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і проф. спілкового комітету. В них конкретизуються обов'язки власника, адміністрації, працівників даного підприємства; правила прийому на роботу; режим робочого часу і часу відпочинку; види заохочень за успіхи в праці, порядок їх застосування; порядок застосування дисциплінарних стягнень. . Внутрішній трудовий розпорядок, урегульований нормами права, реалізується у межах конкретного підприємства. Разом з тим він є частиною загального правопорядку, що діє в суспільстві.В цій уже традиційній системі правил внутрішнього розпо¬рядку є деякі неузгодженості з огляду на діюче законодавство і на реалії переходу до ринкових відносин:
по-перше, за статтею 142 КЗпП України "трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються на основі типових правил".
дякуючі юрист Вікторія
#52396
Алла с Запорожской области пишет: "Я устраивалась долго на работу, куда не позвоню, а вам сколько лет? и говорят, неперспективный возраст, хотя мне 50 и до пенсии далеко. Я работала бухгалтером, но никто не хочет устраивать. А было такое. Я устроилась в компанию ,у них там обувь, одежда ,школьная форма. Говорят, испытательный срок, я им свела баланс и говорят, все, не подходите, у вас возраст старый. И заплатили мало. Что делать???"

Відповідь юриста: Ви можете поскаржитися до інспекції з охорони праці за місцем проживання, з заявою, детально розповівши усю істоію ,і т.ч., що вам не заплатили гроші. І обовязоково посилайтеся на ЗАКОН УКРАЇНИ Про зайнятість населення, Стаття 11. Право особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населення: п. 3. Забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

Тож, при наступному працевлаштуванні також наголошуйте на цей пункт, говорячи, що Вам не мають права відмовляти на роботу працевлаштуватися, якщо ві професіонал, і Ви будете скаржитися до інспекції з охорони праці, прокуратури.
дякуючі юрист Вікторія
#53220
Алла, Ромны: " У нас в городе очень трудно найти работу, особенно молодым девушкам без опыта. Сестру взяли стажироваться в магазин нижнего белья с испытательным сроком полтора месяца. Она сдала трудовую книжку хозяйке. Это была ее первая работа. Через полтора месяца ей сказали, что она не подходит, и вернули пустую трудовую книжку, ничего не заплатили. Куда ей теперь жаловаться? Другие продавцы не хотят ссориться с хозяйкой, ничего подтверждать не будут".

Відповідь юриста: раджу звернутися до поліції з заявою, про грубе порушення законодавства про працю
Статт 172 кримінального кодексу України передбачає покарання
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю-
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда,-
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
Якщо не скаржитися. завжди можуть ображати, і знати, що це безнаказано.
дякуючі юрист Вікторія
#55082
Дмитро з Тернополя пише: я працював оператором котельні від 1 листопада 2017 року.А 1 квітня 2018 року кінець опалюваного сезону.Чи маю я право на оплачувану відпустку перед звільненням?

Відповідь юриста: Ви повинні знати, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. У Вас строковий трудовий договір. І у разі Вашого звільнення у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. Відповідно до ч. 9 ст. 6 Закону України «Про відпустки» сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Це підрахує Вам бухгалтерія.
дякуючі юрист Вікторія
#55971
Наталья, Киев
Работала в кафе суши, я не советую устраиваться к ним на работу, они кидают с зп, сколько не выпрашивай-не отдадут, с ними только судиться надо, чтобы отдали. Будут завтраками кормить, но до конца всю не выплатят. А если решишь уйти от них, о расчетных можешь забыть, и в трудовую впишут «за недоверие». Ложь у них на каждом шагу, кассирам, курьерам, поварам, всем... Никому не советую там работать,неблагодарный труд.Унизить и оскорбить там в порядке вещей. Говорят одно, чтобы заманить к себе, а в процессе работы совсем другое.. Не соблюдают субординацию по отношению к сотрудникам. Что с ними делать?

Відповідь юриста: Не переживати, і не переживайте, що буде вам «гірше від роботодавця», він зухвало порушим Ваше трудове право. Ви обов’язково повинні звернутися до суду, адже, спори з трудових правовідносин приймаються безкоштовно.
Згідно з ч. 1 ст. 21 КЗпП України трудовий договір - це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Отже,
1.Вимагайте змінити запис в трудовій книжці, можете подати таке формулювання: «визнати неправомірним наказ (вказати там, де ви працювали) №, дата, про звільнення (напишіть дослівно формулювання з трудової, додайте ксерокопію трудової книжки), вимагайте у роботодавця в позовній заяві «…запис в трудовій книжці про причини його звільнення визнано недійсним. Змінити формулювання наказу на «звільнений з роботи за власним бажанням, ч.1 ст.38 КЗпП України».
Якщо цього не зробити, будуть проблеми з пошуком роботи, працевлаштуванням, Ви нікому на новому місці нічого не доведете, лише рішенням суду поновите свої права.
2. Обов’язково в позовній заяві вимагайте виплати заробітної плати, вкажіть на яких умовах Вас запрошували на роботу, як розраховувалися з Вами, і вимагайте сплатити заробітну плату в повному обсязі. Вкажіть скільки Ви працювали, ким. Заява повинна містити вимогу до суду про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за заробітною платою.
дякуючі юрист Вікторія
#57896
Лариса, Киев: Я рабо таю в супермаркете, и моя работа согластно графику установленного работодателем к примеру начинается в 15-00 и заканчивается в 00-00, а может и поздже , то обязан ли работодатель в таком случае доставить меня домой? Я получаю как все, а может и менше, штраві у нас постоянно. Но руководство утверждает, что это любезность компании, а не обязанность, тобы нас развозили домой.

Відповідь юриста:
Ви повністю маєте право звернутися до суду, по-перше, що Вас не мають право штрафувати за власними примхами, або внутрішніми інструкціями в супермаркеті. По друге. В ст. 108 КЗПП зазначено, що робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. Це право Ваше порушено і Ви можете його поновити через суд, це може бути підвищена оплата праці, щоб Ви змогли таксі собі оплатити за власний рахунок. Щодо автобусу підприємства, не знаю, чи зобов’язані вони, але якщо є нічні зміни, вважаю, що так, але потрібно, щоб у Вас на руках була копія колективного договору, можливо Ви багато побачите ще порушень Ваших прав.
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 11
Рефлексотерапевт

Методы и средства рефлексотерапии в лечении ДЦП П[…]

Спорт

КАК РАБОТАЕТ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПРИ ГРЫЖЕ? лечение меж[…]

КАК РАБОТАЕТ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПРИ ГРЫЖЕ? лечение меж[…]

Лечение боли в плечах методом кинезитерапии предпо[…]

Ще більше корисного та цікавого!