МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#15300
Хто такі опікуни дітей, чи можуть бути ними родичі при живих батьках?
Мені в своїй практиці неодноразово доводилося стикатися з запитанням жінок, чи може їх дітей хтось взяти під опіку? Наприклад, бабуся, або дідусь, тітка, або інший родич. Парадоксальне питання, враховуючи, що в дитини є матір.
Але інколи жінки мотивують це тим, що, мовляв, «не поладила дитина з її новим чоловіком», «в нас нова родина, а його я народила поза шлюбом, і мені він нагадує минуле». Жінки вважають, що вихованням дитини займатися можуть родичі, і так дитині буде краще.
Але і з морального аспекту, і юридичного, батьки зобов’язані піклуватися про свої дітей, виховувати їх, піклуватися. Для дитини важлива батьківська увага, і те, що дитина заважає жінці, не вважається підставою зняти з себе обов’язки з її виховання.
В Сімейному кодексі України, зазначено, що батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, вони зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. А передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
Як правило, опікунство призначається для тих дітей, які є сироти, або хто позбавлений батьківського піклування. І сама опіка призначається рішенням суду, або органом опіки та піклування за місцем проживання дитини, або за місцем проживанням опікуна. Той, хто бере на себе обов’язок опікуватися дитиною, повинен замінити цим батьків, приділяти любов і увагу. Коли призначається опікун, враховуються інтереси дитини, перед цим проводиться бесіда з дитиною працівником, щоб з’ясувати тактовно, чому дитина саме цю людину обрала опікуном. Може бути дитині призначено не одного, а кількох опікунів чи піклувальників, якщо це відповідає її інтересам.
Особа, яка виявила бажання взяти під опіку дитину, подає службі у справах дітей документи:
1) заяву (від чоловіка та жінки приймається спільна заява;
2) довідку про доходи за останні шість місяців чоловіка та дружини;
3) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
4) якщо Ви в шлюбі, тоді копію свідоцтва про шлюб.
5) копію паспорта;
6) висновок про стан здоров'я заявника, зокрема, довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.
7) письмову згоду всіх повнолітніх членів родини, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину в присутності працівників органів опіки.
дякуючі юрист Вікторія
#15333
Відповідаю Світлані з Черкас.
Так, Ви і незаміжня можете усиновити дитину, якої старше повинні бути на 15 років, але потрібно всі ті умови, які для усіх усиновителів дотримуватися. документи будуть діяти рік.
Відповідно до ст. 222 СК України в разі усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або у навчальному закладі, потрібна письмова згода цього закладу. Це означає, що Ви повинні навіщяти дитину там, де вона виховується, спілкуватися з нею, з головним лікарем, розповідаючи про наміри, Ви повинні знати, що без згоди закладу охорони здоров'я, навчального закладу усиновлення (інтернату) Вам можуть і не дозволити усиновити дитину.
дякуючі юрист Вікторія
#29124
Дарина з Доброполья питає:
які підстави позбавлення батьківських прав?

Відповідь юриста:
Суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у випадках, коли:
1) батьки або один із них ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини,
2) жорстоко поводяться з дитиною,
3)є хронічними алкоголіками або наркоманами,
4) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини,примушують її до жебракування та бродяжництва,
5) а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання. У такому ж порядку проводиться відібрання дитини від інших осіб, з якими вона проживає. Дитина передається другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам – за їх бажанням, або органові опіки та піклування.
У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У такому випадку орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав. З таким позовом до суду має право звернутися прокурор.
дякуючі юрист Вікторія
#31501
Маргарита з Миколаєва цікавиться, що таке дитячий будинок сімейного типу, і які його особливості:

Відповідь юриста: дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Разом із заявою кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:
– довідку про склад сім’ї;
– копію свідоцтва про шлюб;
– довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
– копії паспортів;
– довідку про стан свого здоров'я та здоров'я осіб, які проживають разом з ними;
– письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, яга проживають разом із кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально.
На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків – вихователів і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.
За договором про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу орган опіки та піклування на умовах матеріального забезпечення передає, а батьки-вихователі (подружжя або окрема особа) приймають не менше п'яти дітей на виховання та проживання до досягнення ними повноліття (завершення навчання у відповідних навчальних закладах), якщо інший строк не визначений договором.
Батьки-вихователі є особами, які заміняють батьків, законними представниками своїх вихованців, що захищають їхні права та інтереси в органах державної влади, у тому числі судових, як опікуни або піклувальники без спеціальних на те повноважень. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини. Набуття статусу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу не може обмежувати громадянських прав цих осіб.
дякуючі юрист Вікторія
#32644
Поліна Олександрівна з Маріуполя питає: чи можу усиновити племінника, йому 21 рік, але він інвалід дитинства?

Відповідь юриста: відповідно до ч.2 ст. 208 СК України у виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення. Але ви повинні довести, що будете піклуватися, як про рідну дитину, що у Вас є добрі наміри щодо його проживання у Вас в родині.
дякуючі юрист Вікторія
#34750
Тамара Николаева из Харькова написала: "Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 24 сентября 2017 года входит в силу решение суда об усыновлении дочки, но забрать ребенка мы сможем только после того,как оформим свидетельство о рождении. С какого момента я могу оформить отпуск по уходу за ребенком (малышке Маргарите 2 года)".

Відповідь юриста:
Вітаю, Ви велику справу зробили ,усиновивши дитину!
Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення. За бажанням усиновлювача державний орган реєстрації актів цивільного стану видає на підставі рішення суду Свідоцтво про усиновлення. А відпустку по догляду за дитиною Ви можете оформити з дня вступу в силу рішення суду про усиновлення. Згідно ст. 182 КЗПП жінкам, які усиновили дитину, надаються відпустки для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 КЗПП. Декретна відпустка надається на дих же підставах, що і при народженні дитини, і виплати від держави також.
дякуючі юрист Вікторія
#44796
Марія О. з Краматорська питає: я хочу усиновити хлопчика 12 років, і його сестру 15 років. Чи будуть виплачувати мені щось? це не опіка ,а усиновлення. Я чого питаю, діти ж дорослі. Вони отримують статус сироти чи ні?

Відповідь юриста: якщо Ви пройдете процедуру усиновлення, ці брат і сестра будуть Ваші діти, вони вже не будуть сиротами. У відповідності зі ст. 207 Сімейного кодексу України, усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.
Але допомогу Ви будете отирмувати на них, незалежно від їх віку. В статті 12-3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", передбачається, що допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. Після рішення суду, Вам необхідно буде надати до територіального органу Управління по соціальному захисту пакет документів: Ваш паспорт; свідоцтво про народження дитини та його копію, рішення суду щодо усиновлення, а також заповнену на місці заяву встановленого зразка. Потрібно буде оформити банківську картку, на яку будуть перераховуватися гроші, надати її реквізити до соцзабезпечення.
дякуючі юрист Вікторія
#59113
Марія Олександрівна з Бердянська пише: «Наша онука перебуває в інтернаті, а онук в будинку дитини (батьки загинули), на літо будуть в нас. Я та чоловік маємо лише пенсію. Чи можуть нам допомогти?»


Відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям від 24 лютого 2003 р. № 250
п. 7. У разі коли дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, проводить канікули вдома, сім'я має право звернутися за призначенням соціальної допомоги за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки відповідного закладу про зняття дитини з матеріального забезпечення. При цьому дитина включається до складу сім'ї і зазначена допомога призначається (перераховується) на період перебування дитини вдома.
Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім’ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи:
заяву;
документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї ;
довідку про склад сім’ї;
декларацію про доходи та майно;
довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).
Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно затверджуються Мінпраці.
#64633
Людмила з Тернополя питає: "моя сестра пьє дуже, двоє дітей, але вона прав не позбавлена. Чи можу бути я опікуном?"

Відповідь юриста: ні, опікуном Ви бути не можете. Частиною 3 статті 60 ЦК України передбачено, встановлення опіки над малолітньою особою судом, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування. У такому випадку суд призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування. Статтею 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», визначено, що дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки.
Статтею 243 СК України визначено, що опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.
#65291
Ірина, Тернопіль: «У мене склалась такая ситуація. Батько пішов з життя, коли було три роки. Мати померла в листопаді 2015 року. Незадовго до своєї смерті вона повідомила, що моїм біологічними батьком є сусід Миколай. Цей сусід визнав мене донькою і зізнався сімї, і ті люди прийняли мене. Як тепер встановити батьківство? Вони хочуть, щоб я була донька їх, жила в їх хаті, і згодом отримала спадок. Я народилась в 1988 році.»
Відповідь юриста:
Ви повинні подати заяву до суду про встановлення факту батьківсьва між вами та сусідом ,який є вашим батьком. Відповідно до ст. 53 ч.2,3 КпШС України (що діяв на час народження дитини, бо дитина народилася до 01 січня 2004 року), в разі народження дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі, при відсутності спільної заяви батьків батьківство може бути встановлене в судовому порядку за заявою одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, особи, на утриманні якої знаходиться дитина, а також самої дитини після досягнення нею повноліття.
При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір'ю дитини і його до народження дитини, або спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства. Після доведення цього факту та встановлення батьківства, будуть внесені зміни до актового запису про народження дитини. Якщо ви будете визнані його дитиною, ви маєте усі права.
#65539
Ірина, Житомир, Я усиновила хлопчика, йому 8 років, чи мені положено декретна відпустка чи то лише коли для маленьких?
Відповідь юриста:
Це не декретна відпустка, але ви на неї маєте право.
Відповідно до ЗУ «Про відпустки»
Відповідно до ст. 270 СК України усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.
Стаття 18-1. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини
Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
Закон не ставить застережень щодо віку дитини і права на відпустку, отже, ви маєте право на відпуску, і можете нею скористатися.
#65616
Поліна, Жмеринка. Я вийшла заміж 4 роки тому, і усиновлена мною та першим чоловіком дитина, донька, який 13 років, не проживає з нами, цього не хоче новий чоловік, вона виховується у бабусі, колишньої свекрухи. Наразі у мене буде дитина в шлюбі, чи можу я скасувати усиновлення?
Відповідь юриста: Для вашої дитини, яку ви виховували це буде дуже великою психологічною травмою. В будь-якому випадку ви повинні через суд подати заяву на скасування усиновлення. Стаття 238 СК України передбачає вичерпний перелік підстав, за яких усиновлення може бути скасоване. Позивач, зокрема, посилається у позові на п.1 та п.3 ч.1 даної статті, відповідно до яких, усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання та якщо між усиновлювачем і дитиною склалися, незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків. Тож, під час судового засідання будуть з’ясовані усі моменти життя дитини, усі обставини.
#65643
Поліна Григорівна, Жмеринка. Колишня невістка п’є, у неї нова дитина є, але нашу онуку, їй 11 років ми хочемо забрати та виховати, чи це можливе, вітчим їх не любить і дитині складно в новій родині. Мати пояснює кожного разу «святкування» - чи то день народження у когось був, чи сімейне свято.
Відповідь юриста: Відповідно до ст.170 СК України, суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у випадках передбачених пунктами 2-5 ст.164 СК України, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров’я і морального виховання.
З позовом звертайтесь до суду за місцем проживання, обов’язково залучіть до справи органи опіки та піклування, як третю сторону.
До суду звертайтесь з позовом про відібрання малолітньої дитини від матері, без позбавлення її батьківських прав. Наведіть усі аргументи щодо вашого позову, докази, що ви зможете дитину виховати .і що дитина не проти проживати у вас. Обов’язково ви повинні довести, що мати пиячить і не дбає про дитину. Ваш син, чи то ви повинні стати опікунами дитини, але не голослівно, а довести, що маєте дохід, і усі умови для виховання дитини. І врахувати також, що для дитини може бути тяжкий стрес розлука з матір’ю.
Повинні бути інтереси дитини, а не власні.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!