МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65150
Ви завжди повинні вивчити кредитний договір, відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк, або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.
його умови, ставки, нарахування платежів, а потім порівняти, чи можете Ви вчасно його сплачувати.Згідно ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору
Аватар користувача
дякуючі takuboku
#65154
Доброго дня) А що наразі, через карантин, із нарахуванням відсотків по кредитним банківським карткам? Чи є якесь законодавче врегулювання чи ніяких змін не сталося?
#65269
Марина, Львівська область: «Я заклала у ломбард сережки, і отримала 6000 гривень, а тепер по договору повинна сплатити 21000 за що???? Вони подали до суду. Як розібратися»
Відповідь юриста: перед усім, як закласти щось в ломбард, ви повинні подумати, чи дійсно вам потрібна та річ, що ви хочете придбати в борг, або чи дійсно варта та витрата ,адже договір в ломбарді річ складна, ви повинні її вивчити, і знати, що як правило, в договорі прописано загальна заборгованість - заборгованість за кредитом, - заборгованість за відсотками,- штраф, пеня. Статтями 1050, 1054 ЦК України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. При цьому, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому.Згідно із положеннями статей 526, 530 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та актів цивільного законодавства, з дотриманням строку (терміну) його виконання, якщо такий встановлено зобов'язанням.
Тобто, уклавши договір ви повинні були передбачити, що не лише доведеться повертати основний борг, але й інші умови.
#65451
Євген, Чернігів. Я позичив родичам гроші на весілля, 5000 доларів США, в доларах, які віддали частково, через 4 роки, я все зрозумів, але тепер вони відмовляються віддати 2 тис. доларів. Розписка є. Вони вказують, що ними було сплачено музикантам 9200грн., кухарці 8200грн., відео оператору 5300грн., за оренду палаток, посуди та тепло обігрівача 3550грн., за використану електроенергію 1000 грн., а також 6 ящиків солодкої води на загальну суму 210грн, всього загальна сума становить 24060грн. Але мене не турбують їх витрати, вони винні гроші.
Відповідь юриста: родичі недобропорядно вчинили, тож, позивайтесь до суду, вказуйте усі обставини, коли ви позичили гроші на весілля, скільки віддали, додавайте копію розписки, ви маєте право вимагати і неустойку, оскільки , я так розумію, і прострочення боргу було. Але це можна вимагати, якщо це було прописано в розписці. За змістом ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона ( позикодавець) передає у власність другій стороні ( позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів ( суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Можете одночасно перекласти на родичів судові витрати.
#65522
Світлана, Селідове. Родичі хочуть позичити кошти у мене на погашення великого боргу, що у них є. Двоюрідна сестра каже що дасть заставу документи на квартиру її. Я не буду позичати їм гроші, знаю, не віддадуть, буде страшенний скандал ,якщо я буду вимагати борг, я це передбачаю, але я хочу знати, яка вона застава?
Відповідь юриста: відповідно до Закону України «Про заставу», ст. 13.
Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору, договору застави космічних об'єктів - за місцем реєстрації цих об'єктів.
Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про заставу» право застави виникає з моменту укладання договору застави.
Якщо звернетесь до суду (у випадку якщо позичите гроші під заставу), відповідно до ст.572 ЦК України та ст.19 Закону України "Про заставу»в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разу невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна.
#65596
Ангеліна, Київ. Мені нав’язав салон краси споживчий кредит за придбання косметики, дома я у всьому розібралася і хочу відмовитися, чи я можу?
Відповідь юриста: Ви повинні надіслати на адресу банку письмову відмову від договору кредиту, одночасного повернення коштів.
За змістом п. 6 ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору. Відкликання згоди оформлюється письмовим повідомленням, яке споживач зобов'язаний подати особисто чи через уповноваженого представника або надіслати кредитодавцю до закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини. З відкликанням згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари, одержані згідно з договором. Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.
#65737
Рита, Фастов. Я хочу запитати наскільки правильно банки нараховують пеню та відсотки річних за кредитним договором.
Відповідь юриста:
За приписами ч. 1 ст. 612 ЦК Україниборжниквважається таким, що прострочив, якшовін не приступив до виконаннязобов`язанняабо не виконавйого у строк, встановлений договором або законом.
Положеннями ч. 1 ст. 625 ЦК Українивизначено, щоборжник не звільняєтьсявідвідповідальності за неможливістьвиконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язанийсплатити суму боргу з урахуваннямвстановленогоіндексуінфляції за весь час прострочення, а також три процентирічнихвідпростроченоїсуми, якщоіншийрозмірпроцентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України).
За змістом ч. 2 ст. 625 ЦК нарахуванняінфляційнихвитрат на суму боргу та трьохпроцентіврічнихвходять до складу грошового зобов`язання і є особливою міроювідповідальностіборжника (спеціальний вид цивільно-правовоївідповідальності) за прострочення грошового зобов`язання, оскількивиступають способом захистумайнового права та інтересу, якийполягає у відшкодуванніматеріальнихвтрат (збитків) кредитора відзнеціненнягрошовихкоштіввнаслідокінфляційнихпроцесів та отриманнякомпенсації (плати) відборжника за користуванняутримуваними ним грошовими коштами, належними до сплатикредиторові.
#65861
Поліна, Запоріжжя: якось можна відмовитися від кредиту, якщо змінились сімейні обставини?
Відповідь юриста: Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» зазначено в ст.15 право споживача на відмову від договору про споживчий кредит
1. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
2. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.
4. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.
5. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.
6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті.
#65942
Юлія, Ромни Мені банк відкрив картковий рахунок, надав їй платіжну картку, а також ПІН-код до картки, без згоди надав кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії. Ліміт кредитної лінії розраховувався банком самостійно. Як мені відмовитися від кредитної лінії? Я не згодна!
Відповідь юриста:
скаржиться на «гарячу лінію НБУ», позивайтесь до суду, про визнання договору недійсним. Викладіть усі обставини Вашої ситуації, вказавши ПІБ.
Згідно ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів», продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.
#65944
Надія, Київ, моїй бабусі без згоди відкрили кредитну лінію на банківську картку, вона не знала, не користувалась, як можна тепер це розірвати?
Відповідь юриста: можете поскаржитися на лінію НБУ щодо порушення банком умов обслуговування карти. Можете розірвати цей договір рішенням суду. Згідно ч. 2 ст. 628 ЦК України сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.
Укладений банком і вашою бабусею договір про відкриття фізичній особі карткового рахунку та здійснення його розрахункового-касового обслуговування за дебетово-кредитною схемою є змішаним договором так, як містить в собі елементи договору банківського рахунку (в частині, яка стосується отримання для зарахування пенсійних виплат та здійснення операцій з цими коштами) та кредитного договору (в частині встановлення відновлювальної кредитної лінії, умов її використання та повернення і сплати платежів за користування кредитним лімітом). Тож, важливо довести, що він вам невигідний і розірвати його.
Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути розірваний або змінений лише за згодою сторін, за рішенням суду на вимогу однієї із сторін в передбачених законом випадках та в разі односторонньої відмови від договору, якщо таке право встановлено законом або договором.
#66064
Лариса Іванівна, Сміла, Підскажіть будь-ласка, родич інвалід 2групи, користувались кредитною карткою яку ім навязав банк коли брали техніку в кредит. Кредит виплатили, а на кредитну картку не вовремя ложили потрачені гроші , так як ім не пояснили що треба до якоісь дати повертати кошти. Живе тільки на мізерну пенсію це 2100 грн. більш ніяких доходів не має, а сума заборгованості велика, вже платять довго , так як платять процент, страховку , за кредит получається тільки десь тисчча грн. Підскажіть будь-ласка який вихід може бути в цій ситуаціі Інваліду 2 групи. Дуже буду вдячна.

Відповідь юриста:писати лист на голову правління, хоча я думаю, там є умови кредитного договору, які повинні виконуватися, наразі можна оскаржити пеню якщо вона більше року, але тіло кредиту платити частинами, треба реструктуризація, і для цього довідка про доходи.
#66161
Алла, Чернігв. Я хочу укласти договір позики під відсотки (мої знайомі хочуть позичити доньці на весілля), як це зробити?
Відповідь юриста:
Вам потрібно укласти договір позики з відсотками в письмовій формі, бажано нотаріально завірений.
Згідно з ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленістьдвохабобільшесторін, спрямована на встановлення, змінуабоприпиненняцивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 ЦК Українивизначено, щодоговір є обов`язковим для виконання сторонами.
Формула для нарахуваннявідсотків за період:
С% = ( ОС * Д* П) /365 * 100% грн., де
ОС - основна сума позики (тіло) грн.;
Д - кількістьдіб у періоді;
П - відсоткова ставка в %;
365(366) - кількістьдіб у році.
#66162
Михайло Іванович, Київ. Мені стало відомо, що той, кому я позичав гроші помер, а тепер син і донька прийняла спадщину. Чи можу я стягнути борг з них? Розписка посвідчена нотаріусом є.
Відповідь юриста:
Для початку зверніться із претензією до спадкоємців боржника.
Спадкоємці можуть задовольняти вимоги кредиторів лише: у разі прийняття майна у спадщину; у межах вартості успадкованого майна; у розмірі, який виник за життя спадкодавця.
Відповідно до ст. ст.1216, 1218 ЦК спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
За змістом зазначених норм, у разі смерті фізичної особи, боржника за зобов`язанням у правовідносинах, що допускають правонаступництво в порядку спадкування, обов`язки померлої особи (боржника) за загальним правилом переходять до іншої особи її спадкоємця, тобто відбувається передбачена законом заміна боржника в зобов`язанні.
Якщо вони добровільно не забажають погашати, звертайтесь до суду.
#66185
Маргарита, Ромодан, У яких випадках нотаріус може видати напис на кредит, щоб стягували суму?
Відповідь юриста:
Згідно зі ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Умови вчинення виконавчих написів визначені Порядком вчинення виконавчих дій нотаріусами України, затвердженимнаказом Міністерстваюстиції Українивід 22.02.2012№ 296/5 (далі - Порядок).
Відповідно до п. 2 Переліку документів для одержання виконавчого напису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 29 червня 1999р.№ 1172 (далі - Перелік), за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, для одержання виконавчого напису за кредитним договором додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувана про непогашення заборгованості.
Відповідно до п. 3.5 Глави 16 Порядку, при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку.
За змістом статті 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
Розрахунок боргу, здійснений банком щодо наявності грошового зобов`язання позивача по кредиту, процентах, річних та пені, не може вважатися документом, який підтверджує безспірність вимог банку до боржника.
Належними доказами, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості, а також встановлюють розмір заборгованості, можуть бути виключно первинні документи, оформлені у відповідності до вимог ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".
дякуючі Farida
#66335
Если вам нужны деньги здесь и сейчас и нет времени занимать или банально не у кого, вы спокойно можете воспользоваться услугами этой компании fіnprom.nеt/ru/cloud/micro-credit/. У них минимальный пакет документов, быстрое удобное оформление онлайн и они выдают всегда деньги практически никому не отказывая.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!