МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#23672
Андрій з Балаклії питає: у мене змінилася адреса юридичної особи, з одного міста до іншого переїхав офіс. Як внести зміни?

Відповідь юриста:
Якщо юридична адреса змінюється, Вам потрібно вчасно внести зміни у статутні документи та ЄДР, а також повідомити про це податкову інспекцію (пп. 16.1.11 ПКУ).
Необхідно внести зміни в ЄДР. Директор або представник юрособи подає державному реєстратору комплект документів - заповнену заяву про держреєстрацію змін до відомостей про юрособу, що містяться в ЄДР (Форму 3), квитанцію про сплату адміністративного збору (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою - 480 грн) ,статут у новій редакції. Якщо у вас філія, зміни проводить юридична особа.
дякуючі юрист Вікторія
#23739
Алла з Рубіжного питає: Скажіть будь ласка, якщо було проведено тендер, а постачальник не виконує умови договору. Як діяти далі, які можуть бути санкції?

Відповідь юриста:
Ви можете позиватися до Господарського суду, вимагати виконання договору, і вже через суд, застосовувати санкції відповідно до ст. 231 ГК України.
Знадобиться Вам ще
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ Р О З'Я С Н Е Н Н Я
N 02-5/218 від 30.03.95
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або
неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_218800-95
дякуючі юрист Вікторія
#24079
Дмитро з Черкас питає
Цікавить наступне. Проводим публічні закупівлі. Яка є загальна інформація про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі.

Відповідь юриста:
Відповідно до ст. 17 Закону «Про публічні закупівлі» це:
1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
2) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
3) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
4) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
5) учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
дякуючі юрист Вікторія
#25620
Дмитро з Полтави питає: я хочу з молоком та мясом виїхати на ярмарку в Харков. що мені потрібно?

Відповідь юриста:
Для здійснення виїзної торгівлі продовольчими товарами на території міста (селища) юридичні особи, фізичні особи-підприємці і громадяни-одноосібники одержують письмове погодження, що підтверджує згоду виконавчого комітету міської (районної) ради на організацію виїзної торгівлі із зазначенням адреси торгівельних місць.
За дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі обов’язково вноситься плата учасником.
Важливо, щоб той, хто бере участь у ярмарку, мав медичну книжку та санітарний одяг. А відповідно до п.13 Правил торгівлі на ринках від 22.03.2002 р № 288/6576, робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів тощо. На торгівельному місці повинен бути інвентар - (ваги, лотки, холодильне обладнання, якщо реалізується продукція, що швидко псується). Тара повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України для контакту з продуктами харчування.
дякуючі юрист Вікторія
#27978
Сергій Петрович з Харкова питає: що є обмеженням директора відповідно до статуту підприємства?
Відповідь юриста:
Підприємство набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про господарські товариства», відсутність необхідних відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
Частиною 1 ст. 92 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.
дякуючі юрист Вікторія
#28128
Валентина з Рівного питає: я через сайт Сландо продаю косметику, але не зареєстрована як ПП, чи може бути штраф?

відповідь юриста: звичайно, може, якщо Вами зацікавиться ДПІ, с
Стаття 164(КАП). Порушення порядку провадження господарської діяльності
Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Вам необхідно зареєструватися як ПП та спокійно займатися діяльністю, сплачуючи податок з прибутку.
дякуючі юрист Вікторія
#28689
Чи можлива зміна та розірвання господарського договору?

Відповідь юриста:
Однією з основ забезпечення стабільності майнового обороту є сумлінне виконання його учасниками як вимог закону, так і прийнятих на себе договірних зобов’язань, що прямо виражено у вимозі (принципі) належного виконання зобов’язання. Укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Зміна і розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.
Так, сторони за договором оренди, укладеному на п’ять років, можуть за згодою між собою припинити його дію, не чекаючи закінчення п’ятирічного строку. У випадку одностороннього відмовлення від виконання договору повністю або частково, коли таке відмовлення допускається законом або угодою сторін, договір вважається розірваним або зміненим. Рішення суду в цих випадках не потрібно.
Згідно зі ст.ст. 651-652 ЦК України в тих випадках, коли можливість зміни або розірвання договору не передбачена законом або договором і сторонами не досягнуто про це згоди, договір може бути змінений або розірваний за вимогою однієї зі сторін тільки за рішенням суду і тільки в наступних випадках: 1) при істотному порушенні договору іншою стороною;
2) у зв’язку з істотною зміною обставин, з яких сторони виходили при укладанні договору;
3) в інших випадках, передбачених законом або договором. Істотним є таке порушення стороною договору, коли в результаті заподіяної цим шкоди інша сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. У випадку одностороннього відмовлення від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таке відмовлення встановлено договором або законом, договір вважається відповідно розірваним або зміненим.
Існують певні особливості розірвання господарських договорів, заснованих на державному замовленні. Згідно зі ст. 206 ГК України державний контракт підлягає розірванню при зміні або скасуванні державного замовлення, яким передбачено припинення дії контракту, з моменту, коли про це стало відомо сторонам зобов’язання. Наслідки розірвання державного контракту для його сторін визначаються відповідно до закону.
Сторона договору, що вважає за необхідне змінити або розірвати договір (заінтересована сторона), зобов’язана направити другій стороні пропозицію про зміну або розірвання договору. Друга сторона зобов’язана у встановлений двадцятиденний строк направити стороні, яка зробила пропозицію про зміну або розірвання договору: 1) повідомлення про згоду з пропозицією; 2) або повідомлення про відмовлення від пропозиції;
3) або повідомлення про згоду змінити договір на інших умовах.
Якщо судовим рішенням договір змінений або розірваний, договір вважається відповідно зміненим або розірваним з дня набрання чинності даного рішення, якщо інший строк набрання чинності не встановлений рішенням суду. При зміні або розірванні договору в судовому порядку засноване на ньому зобов’язання відповідно змінюється або припиняється з моменту набрання чинності рішенням суду про зміну або розірвання договору.
Крім того, не можна розірвати або змінити вже виконаний договір. Договір, як і засноване на ньому зобов’язання, припиняються внаслідок їхнього належного виконання. Тому не можна розірвати або змінити те, що до моменту зміни або розірвання вже не існує. Так, якщо сторони уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріально його засвідчивши і зареєструвавши у встановленому законом порядку, а потім виконали цей договір (продавець передав у власність покупця майно, а покупець заплатив продавцеві покупну ціну), то надалі вони не можуть дійти згоди про зміну або розірвання цього договору, оскільки він припинив своє існування в момент його належного виконання.
дякуючі юрист Вікторія
#30059
Геннадій Васильович Степаніщів питає: який порядок створення юридичних осіб?

Відповідь юриста: створення юридич¬ної особи відбувається за наявності певних установчих доку¬ментів (розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо). В установчих документах мають зазначати¬ся найменування юридичної особи, її місцезнаходження, цілі і предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а також інші відомості, що їх передбачають законодавчі акти про юридичні особи відповідного виду. Основні способи утворення юридич¬них осіб: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і до¬говірний.
Розпорядчий спосіб — власник майна або уповноважений ним орган приймає рішення (розпорядження) про створення організації та затверджує її статут або положення про неї. В та¬кому порядку виникають підприємства.
Сутність нормативно-явочного способу полягає у тому, що умови створення юридичної особи зафіксовано у законі (нормативному акті) у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення конкретної організації потрібні вияв ініціативи її організаторів і реєстрація у відповідному органі. У такому порядку виникають кооперативи та громадські об'єднання.
Юридичні особи можуть утворюватися у договірний спосіб, тобто шляхом укладення установчого договору грома¬дянами чи організаціями, що добровільно об'єднуються для досягнення певних цілей. У такому порядку виникають різні господарські товариства, асоціації, концерни та інші об'єднан¬ня підприємств.
Установчий договір укладається між засновниками юри¬дичної особи. У ньому засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок сумісної діяльності з її утворення, умови передачі в її володіння, користування і роз¬порядження свого майна та участі в її діяльності. Установчий договір визначає також умови і порядок розподілу між заснов¬никами прибутків і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників з її складу.
Для виникнення юридичної особи потрібна її державна реєстрація, або реєстрація її статуту. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяль¬ності — юридичної особи — власник (власники) або уповнова¬жена ним особа (заявник) подає до органу державної реєстрації:
- установчі документи (рішення власника майна або упов¬новаженого ним органу про створення суб'єкта підприєм¬ництва (якщо власників кілька, таким рішенням є засновниць¬кий договір); статут, якщо це необхідно для створюваної ор¬ганізаційно-правової форми суб'єкта підприємництва);
- реєстраційну картку;
- документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору;
- документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяль¬ності в розмірі, передбаченому законодавчими актами;
- рішення Антимонопольного комітету про згоду на ство¬рення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів підприємницької діяльності, якщо законодавчими актами Ук¬раїни передбачена необхідність такої згоди.
Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначених документів зобов'язаний прове¬сти державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і видати заявникові свідоцтво.
дякуючі юрист Вікторія
#31227
Марія Сергіївна з Мукачево питає: який порядок припинення юридичних осіб?

Відповідь юриста: юридична особа може припиняти свою діяльність у таких формах: шляхом ре¬організації та шляхом ліквідації.
Юридична особа визнається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру за¬пису про її припинення.
Обставинами, що зумовлюють припинення діяльності юридичної особи, можуть бути: досягнення поставлених цілей (наприклад, після завершення об'єкта ліквідується будівельна організація, створена спеціально для його спорудження), або закінчення певного строку, на який було розраховано діяльність юридичної особи (наприклад, на час дії надзвичай¬них обставин).
Учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішен¬ня про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі при¬пинення (ст.105 ЦК України).
Згідно зі ст. 107 ЦК України злиття, приєднання та поділ юридичних осіб розглядається як припинення первісної юри¬дичної особи з правонаступництвом, тобто права та обов'язки юридичної особи переходять до новостворених суб'єктів цивільно-правових відносин.
При злитті на основі двох або більше юридичних осіб ут¬ворюється нова юридична особа, до якої переходять всі права та обов'язки тих осіб що припиняють свою діяльність.
При приєднанні до однієї юридичної особи приєднується одна або більше юридичних осіб, права та обов'язки приєдна¬них юридичних осіб переходять до особи, до якої приєднують¬ся.
При поділі на основі однієї юридичної особи утворюється дві чи більше нових юридичних осіб.
Ліквідація юридичної особи також є формою припинення її діяльності, але при ліквідації юридичної особи немає правонаступництва. Юридична особа ліквідується по-перше, за рішен¬ням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчим документом; по-друге, за рішенням суду у разі здійснення діяльності без належного дозволу (ліцензії) чи діяльності, забороненої законом, а також в інших випадках, встановлених законом.
дякуючі юрист Вікторія
#32927
Сергій Олександрович з Бахмута питає: що потрібно знати про ліцензування?

Відповідь юриста: ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцен¬зій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та лі¬цензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцен¬зійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцен¬зійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
Перелік близько 60 видів діяльності, що не можуть здійснюва¬тися без ліцензії, визначений у Законі «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. (далі — Закон), що є основним нормативно-правовим актом, що регулює ліцензу¬вання.
У Законі «Про ліцензування певних видів господарської діяль¬ності» встановлено не тільки єдиний перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а й єдина, уніфікована дозвільна про¬цедура ліцензування.
Перший етап процедури ліцензування — звернення суб'єкта господарювання до органу ліцензування із заявою про видачу лі¬цензії.
Таким чином, для початку процедури ліцензування досить здій¬снення дій одним учасником ліцензійних відносин — суб'єктом господарювання. Закон не вимагає на цьому етапі видання яких-небудь актів з боку органу ліцензування.
Подання суб'єктом господарювання заяви про видачу ліцензії має важливе процедурне значення в тому змісті, що з цією дією пов'язується початок перебігу процедурних строків, установлених Законом.
Другий етап процедури ліцензування — розгляд заяви та при¬йняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі.
Згідно з ч.8 ст. 10 Закону заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишен¬ня заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рі¬шення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, за¬явник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка роз¬глядається в порядку, встановленому цим Законом.
Третій етап — видача ліцензії. З одержанням ліцензії суб'єкт гос¬подарювання, що є здобувачем ліцензії, здобуває статус ліцензіата.
Видачу ліцензії регламентує ст.14 Закону, згідно з якою орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії. Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішен¬ня про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки.
дякуючі юрист Вікторія
#34529
Сергій Миколайович з Мерефи запитав, що є банківською гарантією, і чи може він як засновник юридичної особи вимагати її, якщо бере участь у тендері закупівлі продуктів харчування?

Відповідь юриста:
Гарантією визнається письмове зобов'язання банку, ін кредитної установи, страхової організації (гаранта), яке видається на прохання ін особи (принципала), за яким гарант зобов'язується сплатити кредиторові принципала (бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов'язання грошову суму після подання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату. Гарантія діє протягом строку, на який її видано, і є чинною від дня видачі, якщо в ній не встановлено ін. Гарант має право на оплату послуг, наданих ним.
Гарантом може бути лише юридична особа або держава. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром є самостійним і таким, що не залежить від основного зобов'язання, на забезпечення виконання якого гарантію видано.
Гарант має право зажадати від принципала в порядку регресу відшкодування сум, сплачених бенефіціарові за гарантією, якщо ін не передбачено угодою гаранта з принципалом. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1)сплатою бенефіціарові суми, на яку видано гарантію; 2)закінченням визначеного в гарантії строку; 3)внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом повернення її гарантові; 4)внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією за допомогою письмової заяви щодо звільнення гаранта від його зобов'язання.
Звичайно, Ви можете як умови тендеру прописати банківську гарантію.
дякуючі юрист Вікторія
#34640
Олександр Петрович Чубко з Золотоноші питає: що таке бюджет, як поняття?

Відповідь юриста:
Бюджет - це розпис грошових доходів і витрат держави, підприємства, установи, сім’ї, окремої особи на визначений період.
Річний бюджет є серцевиною організації державних фінансів. Бюджетний документ відображає рішення у відповідних сферах державних фінансів. Він уособлює й пояснює фінансово-бюджетну політику уряду.
Бюджет в економічному розумінні є сукупністю грошових відносин між державою і юридичними та фізичними особами з приводу формування і використання централізованого фонду коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.Основним джерелом формування бюджету є ВВП. За формою прояву бюджет є основним фінансовим планом, в якому відображається діяльність держави та місцевих органів. За матеріальним змістом бюджет становить централізований фонд коштів держави. Обсяг бюджету - це річна сума коштів, що проходять через цей фонд.
Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджет - це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади на протязі бюджетного періоду.
Функції Державного бюджету України як юридичного акту:
— перерозподіл національного доходу;
— стабілізація процесу суспільного відтворення;
— забезпечення реалізацію державної соціальної політики.
дякуючі юрист Вікторія
#36626
Поліна з Балаклії Харківської області написала: я придбала через інтернет-магазин неякісну сукню, я її не міряла, але воно не такая, як в рекламі, і якість матеріалу не та, що я придбала, схожа на ганчірку, огидно одягати, і ми витратили 2 тис. грн, я хотіла якісну ділову сукню. Що робити?

Відповідь юриста: при виникненні будь-яких претензій до продавця відносно якості товару, Ви, як споживач можете звернутися до відділу торгівлі та з захисту прав споживачів при міськраді, де допоможуть Вам захистити свої порушені права. В Законі про Захист прав споживача, зазначається, ст. 8. 1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
Згідно зі ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів» вимоги споживача розглядаються після пред'явлення ним розрахункового документа. (чеку), тож, вимагайте його, зберігайте докати отримання товару.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 12.04.96 р. № 5 у разі відсутності у споживача розрахункового документа та за наявності свідка, що може підтвердити факт купівлі-продажу товару споживач може звернутись до суду за захистом своїх порушених прав.
дякуючі юрист Вікторія
#39438
Ирина М. из Краматорска написала: Я фотограф, занимаю угол в музее, и там у меня студия. Сам музей это коммунальное предприятие, которое арендует помещения у ЖЕКа. Могу ли я вносить арендную почасовую плату как частное лицо. Ведь я не оформлена как предприниматель. Ну что, может как то всё таки можно решить этот вопрос, если я официально что-то буду платить? Прибыли особой нет.А они во мне заинтересованы, говорит, что в музее такая студия должна быть.

Відповідь юриста: Відповідно до Закону про оренду держвного і комунального майна, фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. Те, що Ви є фотограф, це є підприємництво, адже, прибуток, головна мета Ваших послуг. Фізична особа — підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.
І орендувати комунальне майно не можете без того, щоб не пройти конкурс, а перед цим Ви повинні оформитися як ФОП. Можете орендувати приміщення і іншому місці, що є недержавна і не комунальна власність.
дякуючі юрист Вікторія
#43537
Дмитро Михайлович з Житомирської області питає: Який порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання?

Відповідь юриста: порядок внесення змін в установчі документи здійснюється згідно ст. 29 За¬кону України від 15.03.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі¬зичних осіб-підприємців».
Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.
У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально засвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально засвідчена копія документа про перехід чи передання частки учасника у статутному капіталі товариства, або нотаріально посвідчений договір про такий перехід чи передання, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!