МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#45708
Віра Костянтинівна з Маріуполя питає: я працюю на великому підприємстві, займаємос претензійною роботою, економіст, я, головний бухгалетр, та юрист. Є у нас підприємства, хто не підписує акти звірки, хто ігнорує наші попередження, як можемо збитки рахувати? є у напс підприємства, що брали в оренду певне майно, пошкодили, не повернули збитки. Що ми повинні знати про збитки?

Відповідь юриста:
Склад збитків визначається статтями 224-225 Господарського кодексу Укра¬їни. Це: 1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові витрати (штрафні санкції, спла¬чені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; 3) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторо¬на, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; 4) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.При визначенні розміру збитків застосовуються такі правила визначення їх розміру: а) у разі задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків, зазвичай (якщо інше не передбачено законом або договором) враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов'язання на день задо¬волення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збит¬ків, а у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку - на день подан¬ня до суду відповідного позову про стягнення збитків; б) у разі якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку, враховують¬ся ціни, що існували на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків.
Проте суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, виходячи з конкретних обставин, беручи до уваги ціни на день винесення рішення суду.
дякуючі юрист Вікторія
#49142
Маргарита из Рубежного написала: "Я предприниматель, и открыла салон красоты. Как мне оформить на работу маникюрщицу и парикмахеров, чтобы не было проблем с налоговой и было все правильно, чтобы они были защищены по закону и я не была в убытке".

Відповідь юриста: Ви повинні укласти з працівниками трудовий договір. При цьому у ФОП-роботодавця він має бути у письмовій формі, лише як зазначається у ст. 24 КЗпП. Договір повинно бути складено в двох примірниках - для Вас і для працівника. В ньому описати опис робочих функцій, тривалість робочого дня, відпустки, вихідні, розмір заробітної плати, окрім того, потрібно зробити запис в трудову книжку, повідомити податкову інспекцію про нового працівника.
Можете використати як шаблон трудового договору
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.06.2001 № 260
Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
додавши необхідні для Вас відомості, але Ви не повині погіршувати умови праці працівників.
Під час вступу на роботу вимагайте паспорт, довідку з реєстраційним номером облікової картки платника податків, санітарну книжку.
дякуючі юрист Вікторія
#49586
Олег Михайлович з Херсонської області пише: "Я отримав в спадщину паї в оренду, мій батько був голова аграрного підприємства, та помер. Я багато хочу змінити в діяльності, і змінити статут. Що в ньому потрібно прописати? Дякую"

Відповідь юриста:
Ст. 88 ЦК та ст. 57 ГК встановлюють вимоги до змісту установчих документів юридичної особи. У статуті сільськогосподарського виробничого кооперативу визначаються: найменування кооперативу та його місцезнаходження; предмет і мета діяльності: порядок вступу до кооперативу і виходу з нього; порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю; склад засновників кооперативу; права і обов'язки членів кооперативу; органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу, умови реорганізації і припинення діяльності тощо.
дякуючі юрист Вікторія
#50828
Борис Петрович з Чернігова питає: Що таке представництво без повноважень?

Відповідь юриста: Це тоді, коли особа виступає від імені іншої особи без повноважень або без належних повноважень. (видана довіреність не має законної сили: скінчився строк, довіритель визнаний обмежено дієздат-ним...) Представник може перевищити надані йому повноваження, наприклад, придбати речі не в тій кількості, не тієї якості, не в того суб’єкта... За загальним правилом, угоди, які укладені особами без повноважень або з перевищенням повноважень юридичних наслідків для довірителя не породжують. У випадках перевищення повно-важень, угода дійсна тільки в межах наданих повноважень. Але довіритель може схвалити дії повіреного і тоді такі дії можуть створювати, змінювати або припиняти юридичні права та обов’язки.
дякуючі юрист Вікторія
#53063
Дмитро з Глухова питає: мені дали договір на кредит, я хочу дізнатись що таке сторони у зобовязанні.

Відповідь юриста:

Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб.
Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має одночасно і права, і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони, і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї.
Третя особа у зобов'язанні
Зобов'язання не створює обов'язку для третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора.
При наявності декількох осіб хоча б на одній із сторін у зобов’язанні говорять про множинність осіб у зобов’язанні. Множинність осіб може існувати на стороні кредитора (активна множинність), на стороні боржника (пасивна множинність), на обох сторонах (змішана множинність). Залежно від розподілу прав чи обов’язків відповідно між співкредиторами або співборжниками розрізняють часткові та солідарні зобов’язання
Частковим вважається зобов’язання, в якому кредитори (при активній множинності) мають право вимоги до боржника тільки у своїй частці, а боржники (при пасивній множинності) зобов’язані виконати тільки певну частину обов’язку. Часткові зобов’язання мали місце при подільності предмету зобов’язання. Зобов’язання зі множинністю осіб вважається частковим, якщо інше не встановлено законом або договором.
У солідарному зобов’язанні кожний із кредиторів має право вимагати від боржника виконання у повному обсязі, а кожний із боржників зобов’язаний перед кредитором виконати обов’язок у повністю. При цьому, пред’явлення позову до одного (співборжника) не звільняє іншого.
Аватар користувача
дякуючі маруськаа
#57577
А якщо кредитний договір один банк передав іншому, чи треба платити?
дякуючі юрист Вікторія
#57587
Необхідно бачити кредитний договір, щоб напевне сказати, чи може інший банк, як правонаступник, викупити борг і вимагати його погашення.
Але, згідно ст.526,530ЦК України, зобов'язання повинне виконуватися належним чином і у встановлений термін.
Відповідно до ст. 615 ЦК України - одностороння відмова від виконання зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання. Особа, що порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності його провини.
Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Отже, банк має право через суд вимагати кредиту та отримання процентів.
Ви в свою чергу можете аргументувати, які сімейні обставини ,може втрата роботи, хвороба позбавила можливості погашати зобов’язання.
дякуючі юрист Вікторія
#58859
Припинення юридичної особи шляхом правонаступництва здійснюється одним із таких способів:
Злиття Поділ Приєднання Перетворення.
Законом може передбачатися отримання згоди відповідних державних органів на припинення юридичної особи шляхом приєднання або злиття.
Злиття — це припинення юридичної особи, при якому усі майнові права та обов'язки кожного із суб'єктів господарювання переходять до суб'єкта господарювання, що утворив¬ся внаслідок злиття;
поділ — це припинення юридичної особи, при якому усі майнові права і обов'язки суб'єкта господарювання переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього по¬ділу;
приєднання — це припинення юридичної особи, при якому одного або кількох суб'єк¬тів господарювання приєднують до іншого суб'єкта господарювання і до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання;
перетворення – це зміна організаційно-правової форми юридичної особи, за якою усі права та обов’язки попередньої юридичної особи переходять до нової юридичної особи.
дякуючі юрист Вікторія
#60511
Відповідно до Постанови ВГС України 06.07.2004 Справа N 4/3107-6/241
Відповідно до п. 36 Правил надання послуг поштового зв'язку,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002
N 1155 а також рекомендаціям Вищого
господарського суду України від 10.02.2004 N 04-5/212
, розрахунковий документ, виданий відправникові
поштового відправлення відповідно до пункту 36 може вважатися
належним доказом надсилання відповідачеві копії позовної заяви і
доданих до неї документів.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_241600-04
Але відсутність опису вкладення не тягне за собою наслідків у
вигляді залишення позову без розгляду на підставі п. 5 ст. 81 ГПК
України ( 1798-12 ).
Тож, Ви можете оскаржити те, що у Вас не прийняли позовну заяву
дякуючі юрист Вікторія
#60633
Максим Леонідович з Тернополя питає: «Які терміни подачі податкової накладної, щоб прописати це в договорі?»

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/321490.html
#64922
Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його порушень здійснюються Антимонопольним комітетом Укр. З метою запобігання монопольному становищу окремих суб'єктів господарювання на ринку створення, реорганізація та ліквідація суб'єктів господарювання, придбання їх активів, здійснюються за умови одержання згоди на це Антимонопольного комітету Укр. Антимонопольний комітет Укр. має право прийняти рішення про примусовий поділ монопольних утворень. Строк виконання такого рішення не може бути меншим шести місяців. Рішення Антимонопольного комітету Укр. та його територіальних відділень можуть бути оскаржені до суду. Збитки, завдані незаконними рішеннями Антимонопольного комітету Укр. або його територіальних відділень, відшкодовуються з Державного бюджету Укр. за позовом заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом. В умовах ринкової економіки успіх у господарській діяльності має той підприємець, який пропонує на ринку якісні товари найкращого ґатунку за найнижчими цінами. Такі результати можливі тільки за умови добросовісної конкуренції, де кожен з учасників може конкурувати та перемагати конкурентів завдяки перевагам власного походження. Ці умови гарантує антимонопольно-конкурентне зак-во. Структура антимонопольно-конкурентного законодавства Укр. складають нормативно-правові акти різної юридичної чинності: закони Укр., укази Президента Укр., постанови ВРУ; декрети і постанови КМУ., нормативні документи, що затверджуються Антимонопольним комітетом Укр. як самостійно, так і разом з іншими міністерствами й відомствами.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!