МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#17363
Микола пише: я навчаюсь в Лисичанському гірничому технікумі, а мені не сплачують стипендію, як дитині шахтаря, заступник директора Воробйва відмовляє. Як бути?

Відповідь: Ви маєте право на стипендію і отримати можете рішенням суду. Якщо Ви неповнолітній, зверніться до прокуратури, і там буде прокурор представляти Ваші інтереси, або до батьків. Можете і самі звернутися до суду
Згідно з вимогами ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки, діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів- інвалідів 1 та II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійних -технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімумв, встановленого законом для працездатних осіб.
Таким чином, з урахуванням ч. 1 ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», Ви має право на отримання стипендії у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Відсутність бюджетних асигнувань на виплату стипендії не є підставою для відмови відповідача у її виплаті у розмірі прожиткового мінімуму згідно ст. 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", оскільки таке твердження суперечать практиці Європейського суду з прав людини, викладеній у рішенні в справі "Кечко проти України", згідно з якою реалізація особою права, що пов'язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена в залежність від бюджетних асигнувань, а згідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
дякуючі юрист Вікторія
#24590
Владимир спрашивает: Мне 19 лет.учусь на 2 курсе у военном училище. Хочу перевестись в другой военный вуз. Так как далеко от дома. Скажите, пожалуйста, возможно ли это?

Відповідь юриста:
звичайно, але до цього дізнайтеся, які правила переведення до іншого ВНЗ, умови складання академрізниці. Вам знадобиться прочитати
Положення про порядок переведення, відрахування
та поновлення студентів вищих закладів освіти
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96
дякуючі юрист Вікторія
#25410
Лидия Петровна с Харькова спрашивает: У моего ребенка возникла проблема в школе.Одноклассники бросили курточку в помойное ведро, родители отказываются возмещать, что делать?
Відповідь юриста:
по-перше необхідно написати заяву до відділу освіти, щоб зясувати ситуацію, чому не відреагував класний керівник, директор на дії школярів. Перед цим важливо з ними мати розмову, щоб знати їх реакцію. По-друге, відповідно до ст. 1179 ЦК України, відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.
2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.
це означає, можна подати до суду, або проти неповнолітнього, або проти батьків щодо відшкодування шкоди, та докласти чек за одяг
дякуючі юрист Вікторія
#43848
Артем, Київ. Я навчаюсь в політехнічному, здавав влітку кров, як донор, але я не знаю, чи можна приносити цю довідку в інститут, це ж літом було, може б вона якось знадобилась? В донорському пункті нічого не казали про це.

В Законі України «Про донорство крові та її компонентів», ст. 9. Пільги, що надаються донорам: «В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять».
Ви можете написати заяву на деканат, послатися на цю статтю, додати довідку і мати додатковий день відпустки. Окрім того, Ви повинні знати, Стаття 10 цього Закону передбачає додаткові пільги, що надаються донорам у зв'язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів
Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та
(або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим
максимально допустимим дозам, надається право на одержання
грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здачі
крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата
такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.
Кошти для надання цієї грошової допомоги передбачаються
відповідними місцевими програмами розвитку донорства крові та її
компонентів.
дякуючі юрист Вікторія
#55593
Игорь, Мирноград: Я работаю уже 5 лет на шахте «Покровская» проходчиком. Учиться нет денег, но я слышал, что есть льготы шахтерам ,чтобы поступить. Это правда? Могу я выучиться на экономиста?

Відповідь юриста: Ви маєте право вчитися на ту спеціальність, на яку забажаєте, вона не обовязково повинна бути повязанна з шахтою, і навчатися ПО ЗА КОНКУРСОМ ваше законне право. Про це зазначено в Законі України Про підвищення престижності шахтарської праці
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 42-43, ст. 293)
Стаття 5. Особливості здобуття освіти
1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, … зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та виплатою за рахунок бюджетних коштів соціальної стипендії в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Зазначені особи після закінчення навчання працевлаштовуються відповідно до договору, укладеного між відповідним органом виконавчої влади, керівником навчального закладу та випускником.

Ви можете дізнатися в навчальному закладі умови вступу, написавши листа, і пославшись на цей закон, які Вам потрібні довідки щоб навчатися, але обовязково візьміть довідку з місця роботи, що Ви працюєте на підприємстві шахтарем не менше 3 років, копія, завірена у відділі кадрів трудової книжки, що підтвердить Ваш стаж.
Успіхів!
Юридична допомога у навчанні

Дмитро, Львів: потрібно вирішити завдання. К. зав[…]

Кримінальні справи

Олена, Київ: Чи має право слідчий суддя, суд розгл[…]

А поговорить?

Ще більше корисного та цікавого!