МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63407
Олексій Луганська область питає: "скільки голів великої рогатої зудоби можна утримувати у сільському «спальному» районі на ділянці 10-20 сотих?"

Існують Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173. Там є розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів. Державний контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюється органами, установами та закладами державного санітарного нагляду України. Отже, Ви повинні звернутися до них за місцем проживання, і надати документацію, щодо утримання тварин.
дякуючі юрист Вікторія
#64112
Ольга Олегівна Черкаси питає: я буду представник у справі від міськради у справі по землі, оскаржувати буду право власності, до якого суду подати?

Відповідь юриста:
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Рішенням Конституційного суду України від 01.04.2010 №10-рп/2010 встановлено, що органи місцевого самоврядування під час реалізації свої функцій у сфері земельних відносин виступають як субєкти владних повноважень, тому розгляд справ, коли б одним із учасників є орган місцевого самоврядування, має відбутися в рамках адміністративного судочинства.
#65088
Олег, Полтавська область, чи можу стати до цз щоб мати статус безробітного, маю земельний пай, але не оборобляю, в оренді він.

Відповідь юриста: Шановний Олег, право власності на земельний пай не є перешкодою для реєстрації в службі зайнятості та отримання в установленому законодавством порядку допомоги по безробіттю. Не можуть отримати статус безробітного лише особи , які є членами особистого селянського господарства.
#66054
Роман, Рівненська область
Нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва на земельну ділянку батька, державний акт на право власності на земельну ділянку на ім’я складений 09.08.2018р. та зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю після смерті батька 20.05.2018р.
Відповідь юриста:
Для початку звертайтесь до земельного кадастру, надайте усі документи про смерть батька, з’ясуйте, чому так сталося з реєстрацією, краще звертатися письмово, і дочекатися письмової відповіді. Статтею 125 ЗК України визначено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Відповідно до положень ч.3 п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» у разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження. Звертайтесь до суду про захист своїх прав.
#66094
Поліна, Черкаська область. Мені орендар не виплатив за минулий рік за земельний пай. Чи можу вимагати через суд?
Звичайно, можете, до позовної заяви додайте договір оренди земельної ділянки, вкажіть кадастровий номер ділянки, додайте документи на право власності. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про оренду землі» під договором оренди землі розуміється договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
За змістом ст. 21 Закону України «Про оренду землі» розмір та умови орендної плати, що зазначені в договорі оренди, не можуть суперечити чинному законодавству на час укладення договору оренди.
Відповідно до ч.1 ст.629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.
Згідно ст.410 ЦК України землекористувач зобов`язаний вносити плату за користування землею.
Згідно ст. 24 ч. 1 Закону України «Про оренду плати землі» орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.
#66104
Марина, Сватове. Доброго дня! Така ситуація. У далекому 2000 році розділяли в селах паї. Жінка (бабуся) знала, що в неї точно буде пай і їй потрібно було прийти в грудні і забрати акт про право на землю (може і не так це називається, я не знаю), але вона померла в жовтні. Коли донька прийшла, за цими документами в грудні, їй сказали, що вони вже видані людині і підпис (Прізвище померлої) в журналі стояв навпроти запису каліграфічними буквами. Але та бабуся не могла ніяк їх забрати, бо померла раніше сроку. Чи можливо донці відновити документи і вступити в спадок на право власності на цей земельний пай.

Відповідь юриста: я вважаю, що потрібно документ цей пошукати через земельні кадастри, сільську раду. вона мала на це права, хто спадкував від бабусі, той успадкував і пай. Якщо спадщина прийнята, цей пай десь орендується, тож, маєте право за оренду. Якщо пай зник, але він був, і ви маєте на нього право, і будуть якісь листи, що підтвердять це право, можно усі документи поновити через суд і своє право власності. важливо все хронологічно для себе розкласти. відновити, куди треба звертатися, де цей пай, які документи були надані нотаріусу, чи було цей документ включено до складу спадщини.
#66112
Катерина, Рубіжне. Мій земельний пай в оренді. Нещодавно я отримала, що договір оренди у мене на 25 років. Це невигідно. Мене обманули, чи ні? Я не хочу його підписувати.
Відповідь юриста:
Визначення строку дії укладеного договору оренди земельної ділянки в 25 років відповідає вимогам ст. 19 ЗУ «Про оренду землі», згідно якої передбачено, що при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.
Таким чином договір оренди земельної ділянки укладається з мінімальним терміном сім років, а максимальний його термін законом не передбачений та визначається за угодою сторін. А підписанням даного договору Ви вказуєте на те, що погоджуєтеся з умовами договору. Якщо Вас щось не влаштовує, позивайтесь до суду.
#66116
Борис Сергійович, Миколаїв. Скоро закінчується договір оренди землі, як його продовжити?
Відповідь юриста:
Порядок поновлення договору орендиземельноїділянкивизначеностаттею 33 Закону України "Про орендуземлі", якоюрегламентованопоновлення договору орендиземлі на новий строк як у випадкуреалізаціїпереважного права орендаря перед іншими особами (частини перша-п`ятацієїстатті), так і у випадку, коли орендарпродовжуєкористуватися земельною ділянкоюпіслязакінчення строку договору оренди (частинашостацієїстатті).
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 33 Закону України "Про орендуземлі", по закінченню строку, на якийбулоукладенодоговірорендиземлі, орендар, якийналежновиконувавобов`язки за умовами договору, маєпереважне право перед іншими особами на укладення договору орендиземлі на новий строк (поновлення договору орендиземлі). Орендар, якиймаєнамірскористатисяпереважним правом на укладення договору орендиземлі на новий строк, зобов`язанийповідомити про цеорендодавця до спливу строку договору орендиземлі у строк, встановленийцим договором, але не пізнішеніж за місяць до спливу строку договору орендиземлі. До листа-повідомлення про поновлення договору орендиземліорендардодає проект додаткової угоди.
#66132
Марія, Кремінський район. Як повинні оплачувати за оренду земельного паю?
Відповідь юриста:
Згідно з положеннями статей 21, 22 Закону України «Про орендуземлі»орендна плата за землю - цеплатіж, якийорендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесенняорендної плати за землю встановлюються за згодоюсторін у договоріоренди (крімстроківвнесенняорендної плати за земельніділянкидержавної та комунальноївласності, яківстановлюютьсявідповідно доПодаткового кодексу України). Обчисленнярозміруорендної плати за землю здійснюється з урахуванняміндексівінфляції, якщоінше не передбачено договором оренди. Орендна плата можесправлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (наданняпослугорендодавцю) формах. Сторониможутьпередбачити в договоріорендипоєднаннярізних форм орендної плати. Орендна плата за земельнічастки (паї) встановлюється, як правило, у грошовійформі. За добровільнимрішеннямвласниказемельноїчастки (паю) орендна плата за земельнічастки (паї) можевстановлюватися у натуральнійформі. Внесенняорендної плати оформлюєтьсяписьмово, за виняткомперерахуваннякоштів через фінансові установи.
#66142
Марина, Дмитрівна, Ромодан. У моїй бабусі був будинок в Полтавській області. Років 20 тому його було завалено, все поросло бур’яном. Але я хочу поновити документи, щоб будуватися там. Я була спадкоємецею. Але документів не маю. Як поновити документи, в кого запитувати. Будинок завалився ще в 1993 році, а бабуся померла в 1989 році. Куди звертатися?
Відповідь юриста:
Згідно ч.ч.1, 5-8 ст.17, ст.22, ч.1 ст.23 ЗК України від 18.12.1990 року:
«Передача земельних ділянок у колективну та приватну власність провадиться Радами народних депутатів, на території яких розташовані земельні ділянки.
Передача у власність земельної ділянки, що була раніше надана громадянину, провадиться сільськими, селищними, міськими Радами народних депутатів за місцем розташування цієї ділянки для:
ведення особистого підсобного господарства у розмірі згідно з статтею 56 цього Кодексу;
будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва у розмірах згідно із статтями 57 і 67 цього Кодексу.
Зазначені земельні ділянки передаються у власність на підставі заяви громадянина і матеріалів, що підтверджують її розмір (земельно-кадастрова документація, дані бюро технічної інвентаризації, правлінь товариств і кооперативів тощо).
Ради народних депутатів розглядають у місячний строк зазначені заяви і матеріали та приймають відповідні рішення».

Цікаво.

В моей жизни наступил момент, когда я понял, что а[…]

Цікава тема для мене. Я саме хочу пов'язати свою р[…]

Цікава тема для мене.

Ще більше корисного та цікавого!