МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#17633
Аліна питає:
Що таке дарування?

Відповідь юриста.
Договір дарування – угода сторін, у силу якого одна сторона (дарувальник) передає у власність іншій стороні ( що обдаровується) визначене майно. Схожість з договором купівлі-продажу: майно переходить у власність. Відмінність: предметом договору дарування може бути тільки майно; безоплатний, двусторонній і реальний. Обов'язки дарувальника: дарувальник зобов'язу-ється передати обговорене в договорі майно відповідного якості; дарувальник повинний подарувати ту річ, що надалі не обтяжить і не заподіє шкоду його здоров'ю. Сторони договору дарування: громадяни. Річ можливо подарувати в наступних ситуаціях: - modus (коли договір дарування відбувається на користь юридичної особи й у договорі дарування передбачається умови по використанню предмета дарування (безкоштовні виставки, екскурсії) - пожерт-вування перерахування визначених коштів у які-небудь фонди.
дякуючі юрист Вікторія
#18076
Запитання:
чи може бабця подарувати 5 річній онуці будинок?

Відповідь юриста: може, але до повноліття, цим будинком будуть управляти, сплачувати комунальні послуги батьки дитини.
дякуючі юрист Вікторія
#18268
Вероніка питає:
Наша свекруха подарувала мені та дитині будиночок. А тепер вважає, що можна його відібрати у нас. Може вона до суду звернутися?

Відповідь юриста: лише через суд може оскаржити. В суді важливо дослідити, щоб при укладанні договору не був порушений Закон України від 2 червня 2005 р. «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
дякуючі юрист Вікторія
#18361
Олег питає:
Моя мати хоче подарувати онучці на 18 років коштовні сережки та якісь речі, скажімо, постіль. Як укласти договір?

Відповідь юриста:
Договір дарування предметів особистого користування та побуто¬вого призначення може бути укладений усно. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним дого¬вором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдаровуваний за¬володів нею незаконно.
дякуючі юрист Вікторія
#20168
Ніна питає:
важливо для моєї роботи (хочу відкрити благодійний фонд), хочу розібратися, що таке пожертва?

Відповідь юриста:
Пожертва — це дарування рухомих та нерухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети (ст. 729 ЦК України).
Предметом договору пожертви є речі, у тому числі гроші та цінні папери. На відміну від звичайного договору дарування, предметом договору пожертви не можуть бути майнові права. Також у договорі пожертви має бути чітко вказана конкретна мета використання дарунка. Якщо такої мети у договорі немає, це буде звичайний договір дарування. Саме загальнокорисна мета відрізняє пожертву і надає підстави стверджувати, що це різновид благодійницької діяльності.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про благодійництво та благодійницьку діяльність» благодійництво — це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Отже, благодійництво та пожертва — тотожні поняття.
Договір про пожертву є реальним договором і вважається укладеним з моменту прийняття пожертви. Форма договору пожертви регламентується ст. 730 ЦК України так само, як форма звичайного договору дарування.
Договір про пожертву характеризується тим, що на обдаровуваного завжди покладається певний обов’язок використовувати майно для загальнокорисної мети.Наприклад, у разі, коли предметом дарування є бібліотека рідкісних та цінних книг, то на обдаровуваного покладено обов’язок надати її у суспільне користування, тобто дозволити доступ усім бажаючим. Можуть бути й інші випадки укладення даного договору, проте обдаровуваний не завжди здатний організувати використання дарунка-пожертви у суспільних інтересах, за призначенням, передбаченим договором. Закон передбачає у цьому разі можливість зміни мети використання, але використання пожертви за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи — за рішенням суду (ст. 730 ЦК України).
Пожертвувач має право контролювати використання пожертви і в певних випадках, передбачених законом, скасувати договір. Право скасування мають і його правонаступники.
Отже, пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору, якщо пожертва використовується не за призначенням
дякуючі юрист Вікторія
#51170
Андрей с Мариуполя пишет: Я принимал участие в фотоконкурсе с девушкой своей к Дню Валентина в газете (это интернет-портал), так вот, мы победили, фотка баллов набрала, а подарка - фена и похода в кино не получили, как быть?

Відповідь юриста: можете звернутися до засновника видавництва з письмовою заявою (це може бути міськрада ,або підприємець, мені ж невідомо, хто власник), далі .можете звернутися до місцевої ради про захист прав споживачів та послатися на це положення законодавства:
Зобов'язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу), є різновидом зобов'язань або зобов'язальних відносин, на підставі яких одна сторона (влаштовувач конкурсу), оголосивши конкурс, зобов'язана сплатити обіцяну винагороду особам (учасникам конкурсу), які подали роботи, що визнані гідними винагороди відповідно до умов конкурсу. Учасниками зазначених зобов 'язальних відносин виступають: з боку влаштовувачів конкурсів — державні, кооперативні або інші громадські організації, яким право оголошувати конкурс надано їх статутами (положеннями) або чинним законодавством України. Учасниками конкурсу можуть бути громадяни (індивідуально чи колективно), організації. Предметом конкурсу є як дії (виконання музичного, художнього твору), так і результат дій (створення машини, картини, роману). Конкурс у цивільному праві є сукупністю односторонніх угод, які повинні бути вчинені як влаштовувачем конкурсу, так і його учасниками. Наприклад, за своєю юридичною природою, оголошення конкурсу є одностороннім волевиявленням влаштовувача конкурсу, тобто односторонньою угодою. Автори творів зберігають право на отримання винагороди за використання творів, якщо інше не передбачалося об’явою про конкурс. Організація, що оголосила конкурс повинна повернути роботи, які не отримали винагороди учасникам, якщо інше не передбачене об’явою про конкурс.

Марія, Запоріжжя: які документи необхідно надати в[…]

Диабет

Для улучшения состояния диабетика могу порекомендо[…]

Пицца детям

Моя племянница очень любит пиццу с салями ... Гото[…]

Ничего тут нет страшного, если он не берет ваши де[…]

Ще більше корисного та цікавого!