МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#17934
Для Ольги, я готується до конкурсу інфорація:

При визначенні поняття державної служби слід виходити з основних ознак цього явища:
1. державна служба – це професійна діяльність осіб, що обіймають посади в державних органах (законодавчих, виконавчих, судових та інших) та їх апараті;
2. державна служба здійснюється на основі Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів;
3. зміст державної служби полягає в практичному виконанні завдань і функцій держави та вирішенні інших суспільно важливих завдань, забезпеченні прав і свобод громадян;
4. оплата праці державних службовців здійснюється з державних коштів (з Державного бюджету України).
Розмежування видів державної служби можливе з різних підстав.
Наприклад, залежно від того, в органах якої гілки влади вона здійснюється:
1) служба у законодавчому органі;
2) служба в органах виконавчої влади);
3) служба у судових органах.
Такі види, як цивільна служба і мілітаризована служба, виокремлюються залежно від порядку проходження служби. Цивільна служба поділяється на функціональну та спеціальну, а мілітаризована має значну кількість підвидів, які виділяються за характерними ознаками.
дякуючі юрист Вікторія
#18292
Ольга зі Сватово питає:
що є формами дискримінації відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»?

Відповідь юриста:
пряма дискримінація, непряма дискримінація, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації, утиск.
Обґрунтування: ст. 5 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
дякуючі юрист Вікторія
#18961
Анжела спрашивает:
"А почему работникам госслужбы нельзя выезжать в Крым ? И как об этом могут узнать ?"

Во-первых, есть свобода перемещения, которую можно ограничить только решением суда. Наказаний нет за то, что госслужащий выезжает, т.к. это не прописано.
РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо прав і свобод громадян на окупованій території
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
22.02.2016
Выделить сообщение
Так, громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-%D0%BF
Востаннє редагувалось 18-11-2017, 00:45:03 користувачем юрист Вікторія, всього редагувалось 1 раз.
дякуючі юрист Вікторія
#19877
Аліса питає:
Що повинен зробити державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення?

Відповідь юриста:
в новому законі про державну службу є наступне:
повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу (розпорядження), доручення
дякуючі юрист Вікторія
#20012
Запитання від Уляни зі Львова:
Пані юрист! Яким вимогам повинна відповідати особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України.

Відповідь юриста:
відповідно до Законодавства, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.
дякуючі юрист Вікторія
#23877
Альбіна з Тернополя питає: Я працюю в Казначействі, це держслужба, і пропонують викладати в училищі бухгалтерський облік, як факультатив, і ще додатково курси. Відмовлятися чи ні?

Відповідь юриста: Є Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій
Мінпраці України (до1997р.) від 28.06.1993 № 43 там є ПЕРЕЛІК робіт, які не є сумісництвом, зокрема, Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.
тож, довідку з місця роботи, де Ви викладаєте надаєте за місцем державної служби, там повинні бути прописані години і не більше тих, ніж я вказала.
дякуючі юрист Вікторія
#30063
Марина Власівна з Харкова питає: шкоду, завдану посадовою особою місцевого самоврядування (у нас це райрада), хто відшкодовує:

Відповідь юриста:
держава або орган місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи, ст. 1174 Цивільного кодексу України. Але ви повинні довести цю шкоду в суді за допомогою доказів.
дякуючі юрист Вікторія
#31818
Анна Вячеславівна з Житомира питає: я працювала в канцелярії прокуратури з 2005 року. Була державним службовцем 11, 10, 9 рангу. Потім була в декреті, потім працювала на ПП, а зараз хочу повернутися на державну службу, в канцелярію МЧС, який я буду мати ранг, і чи він може буцти іншим у звязку з новими рангами?

відповідь юриста: відповідно до Закону України «Про державну службу» 2016 року, державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В», – 6, 7, 8, 9 ранг. Як правило, той ранг, який Ви мали, 9 і зараз у Вас залишиться.
дякуючі юрист Вікторія
#33341
Валентин з Житомирської області питає: які ознаки держави? (дя іспиту)

ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ
— виражає інтереси певної частини населення; — має специфічний апарат управління та примусу;
— для утримання апарату запроваджує податки, поширює владу щодо людей, які проживають на належній їй території;
— встановлює норми права;
— здійснює управління справами суспільства та узгоджує інтереси різних
соціальних груп;
— володіє суверенітеїом
ОЗНАКИ ФОРМИ ДЕРЖАВИ
— складається з трьох елементів;
> державне правління розкриває структурну організацію суспільства; Н державний устрій розкриває територіальну організацію суспільства; — державний режим розкриває політичну організацію суспільства;
всі три елементи взаємопов'язані та дають змогу розглядати державу як цілісне явище
ОЗНАКИ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ
— наявність відповідного способу формування вищих органів влади (ви¬бори, призначення, спадкування); — наявність відповідної структури цих органів; — розподіл повноважень між вищими органами влади; — наявність відповідних зв'язків між цими органами та населенням
ОЗНАКИ УНІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ
— наявність єдиної конституції або конституційних законів; — наявність єдиного громадянства;
— наявність єдиної системи органів законодавчої, виконавчої та судової влади;
— наявність єдиної фінансово-грошової системи;
— адміністративно-територіальні одиниці не мають ознаки суверенітету; — наявність єдиної системи нормативно-правових актів
ОЗНАКИ ФЕДЕРАТИВНОЇ ДЕРЖАВИ
— дуалістичний характер правової системи; — складові частини федерації мають ознаки суверенітету; —Р- встановлення виключної компетенції для загапьнофедеральних органів; —наявність подвійного громадянства;
— загальнофедеральний апарат держави і наявність у суб'єктів федерації
власних систем законодавчих, виконавчих та судових органів; — дуалістична система нормативно-правових актів (загальнофедеральна
та власна для суб'єктів федерації); —^ розмежування компетенції між загальнофедерапьними органами дер¬жави та органами суб'єктів федерації
иирод бере участь у формуванні органів державної влади;
и иуг виборний шлях формування вищих органів влади;
імш альний характер формування вищих органів влади; ^ нііявпість політичного багатоманіття;
р нрпиовий характер діяльності органів держави; ^ мляшпсть гарантій правового статусу особи;
^ наявність ефективних політичних механізмів щодо виявлення соціаль¬них інтересів;
наявність контролю за діяльністю органів влади з боку населення
Востаннє редагувалось 18-11-2017, 00:45:55 користувачем юрист Вікторія, всього редагувалось 1 раз.
дякуючі юрист Вікторія
#39352
Поліна Євгенівна Лисьба з Мелітополя питає: яка посада органу місцевого самоврядування не належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків?

Відповідь юриста:
ПЕРЕЛІК посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений Рішенням Національного агентстваз питань запобігання корупції 17.06.2016 № 2
6. Посади в органах місцевого самоврядування:
перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів;
заступників голів районних, районних в містах рад;
секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад;
керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;
голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі).
Аватар користувача
дякуючі saturn1993
#39527
день добрый! у меня возник вопрос, я вот купил такой смартфон (он очень хорошо работает и я им доволен), но я работаю в государственной службе и должен заполнить свою декларацию, нужно ли мне вносить в этот документ свой гаджет?
дякуючі юрист Вікторія
#39543
Вас є декларація, куди Ви вносите доходи свої за минулий рік та членів родини, скажімо, заробітна плата є об‘єктом обкладення податком на доходи фізичних осіб відповідно до положень пп. 164.2.1 Податкового кодексу України.
Що стосується декларації, то відповідно до п. 179.2 ст.179 ПК, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи виключно:
Від податкових агентів (тобто роботодавців), крім випадків, прямо передбачених розділом (розділ IV ПК);
Від операцій продажу (міни) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими булл сплачено податок згідно з цим розділом (розділ IV ПК);
Також оподатковуються в вносяться до декларації банківські рахунки, кредити, депозити, купівля авто.
Тож, законом не передбачено декларування планшетів, мобільних телефонів будь-якої марки.
Вам буде корисною ця стаття
http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nalog ... khodi.html
або можете звертатися на гарячу лінію або електронну пошту ДПІ, якщо виникнуть складнощі в заповненні декларації.
дякуючі юрист Вікторія
#63730
Анна з Житомира пише:
потрібні цитати науковців, що стосуються державної служби.

Відповідь юриста:
Науковець С. Серьогін, вивчаючи питання державної служби, наголошував, що державна служба є однією зі складових такого фундаментального поняття, як державна влада, а державні службовці завжди виступали як окрема суспільна корпорація осіб, наближених до влади. За своєю суттю державна влада одне з ключових, масштабних, багатогранних та визначальних явищ у житті людського суспільства. А державна служба як форма, механізм, реалізації державних владних функцій у своїй гносеологічній основі поєднує велику кількість сфер та галузей знання так, що державно-службова проблематика не вичерпується лише політологією, правознавством, соціологією та філософією влади. Державна служба як інститут влади являє собою великий людський потенціал, тому, досліджуючи інституціональні особливості здійснення службовцями владних повноважень і функцій слід постійно мати на увазі «людський фактор» державної служб із усіма наслідками, що випливають звідси. Незважаючи на поширення останнім часом ідеї загальної лібералізації державної влади через упровадження правових механізмів її децентралізації, відкритості, гласності, важко уявити на практиці сучасну державу та державне управління без розвиненої і розгалуженої системи апарату державної служби .
Один із авторів проекту Конституції України В. Авер’янов вважав, що державна служба має втілювати в життя визначену демократичним шляхом волю держави. І тому основна спрямованість закону полягає в тому, щоб сприяти формуванню державної служби з висококваліфікованих спеціалістів, які зацікавлені в роботі на користь держави і перебувають поза політичним впливом. Законодавчим актом при цьому розв’язуються такі завдання, як створення умов для здійснення політичних, економічних, соціальних прав і свобод громадян; реалізація демократичних засад на державній службі, відкритість її функціонування, залучення на державну службу найбільш професійно підготовлених спеціалістів, формування балансу прав, обов’язків та відповідальності державних службовців, обмежень і гарантій, які становлять суспільно вагомий статус державного службовця .
Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством: монографія / С. М. Серьогін. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003, С.31-32.
Авер’янов В. Б. Законодавче регулювання державної служби: стан та проблеми: вибр. наук. праці. / В. Б Авер’янов; – К. : Юридична думка, 2011, С.371.
Аватар користувача
дякуючі Koala
#63919
держава або орган місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи, ст. 1174 Цивільного кодексу України. Але ви повинні довести цю шкоду в суді за допомогою доказів
Аватар користувача
дякуючі Студенкточка
#64035
[quote="Koala"]держава або орган місцевого самоврядування незалежно від вини цієї особи, ст. 1174 Цивільного кодексу України. Але ви повинні довести цю шкоду в суді за допомогою доказів[/quote]
да, так и есть, только доказать сложно будет

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!