МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#19104
Марія питає:
у мого сина забрали автомобіль, а рамках кримінальної справи. Тимчасово вилучили, так кажуть. Але його підозрюють в іншому, що людину побив. Як бути?

Відповідь юриста:
Клопотання до суду повинно мотивуватися в тому, що належний сину автомобіль не являється предметом злочину та рішення щодо його не повернення оскаржується в порядку глави 26 КПК України.
дякуючі юрист Вікторія
#19116
Таким чином, слідчий суддя, посилаючись на ст. 304 КПК України може винести ухвалу відкрити провадження за скаргою власника майна на дії слідчого або прокурора про неповернення тимчасово вилученого майна.
дякуючі юрист Вікторія
#19634
Відповідаю Дмитру з Києва щодо того, які бувають незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

Підробка документів на переказ, платіжних карток чи ін. засобів доступу до банк. рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут -карається штрафом від 500 до 1000 нмдг або позбавленням волі на строк до 3 років.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,-караються позб. волі на строк від 2 до 5 р.
Об'єктом злочину є встановлений порядок виготовлення, використ. та обігу документів на переказ, платіжних карток чи ін. засобів доступу до банк. рахунків, який забезпечує нормальне функціонування банк. системи У.
Предметом злочину є: 1) документи на переказ грошових коштів; 2) платіжні картки; 3) інші засоби доступу до банківських рахунків.
Такими документами, зокрема, є: а) розрахункові документи, якими є платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи ін. видів, встановлені НБ; б) міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтами розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтами та обслуговуючими їх банками; в) документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються НБУ; г) клірингові вимоги; д) інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу.
З Об'єктивна сторона злочину полягає у: 1) підробці; 2) придбанні; 3) зберіганні; 4) перевезенні; 5) пересиланні: 6) використанні чи 7) збуті зазначених вище предметів.
Підробкою предметів цього злочину є будь-які дії, внаслідок яких створюються підроблені документи на переказ, платіжні картки чи інші засоби доступу до банк. рахунків, у т.ч. фальсифікація відповідних справжніх предметів, внаслідок якої з їх застосуванням можуть бути проведені незаконні (ініційовані не власником рахунка або не забезпечені наявністю грошей на банк. рахунку) перекази грошових коштів або ж доступ до інформації щодо певного банк. рахунка отримує неуповноважена на це особа. Підробка може бути здійснена за допомогою спеціального техн. обладнання, комп'ютерних програмних засобів або у будьякий інший спосіб (дописка, підчистка, виправлення у паперових
документах тощо).
Поняття придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збуту, вжиті у цій статті, за своїм змістом збігаються з поняттями, застосованими у ст. 199 (див. коментар до ст. 199). Під використання підроблених документів на переказ чи платіжних карток слід розуміти пред'явлення їх як справжніх з метою здійснення незаконного переказу грошових коштів, незаконного доступу до інформації щодо відповідного банківського рахунка тощо. Використанням підробленої платіжної картки слід вважати також спробу отримання з ЇЇ допомогою грошових коштів через банківський автомат, здійснення з її застосуванням оплати товарів чи послуг.
Злочин, залежно від способу, є закінченим з моменту вчинення однієї із перелічених у ч. 1 ст. 200 дій.
4. Суб'єктом злочину може бути будь-яка особа віком від 16 років.
5. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов'язковою ознакою підробки, придбання, зберігання, перевезення, пересилання відповідних предметів злочину є мета їх збуту.
6, Кваліфікуючими ознаками злочину с вчинення його; 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб
дякуючі юрист Вікторія
#23705
Дмитро, Полтава питає: цікаво дізнатися щодо арешту на майно. у мене є депозит вкладу на 3 роки, а закінчується через рік, проте арешт на майно вже є.

Відповідь юриста:
Згідно ч. 4 ст. 48 Закона "На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, ВІДКРИТИХ ПІСЛЯ ВИНЕСЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ.
дякуючі юрист Вікторія
#27339
Ніна Федорівна з Черкас питає:
мені потрібно захисника для сина. Не знаю, що це таке, і як, кажуть, лише платно це. Розясніть.

Відповідь юриста:
Захисник за призначенням (причому лише з числа адвокатів) залучається до участі в справі особою, яка провадить дізнання, слідчим, суддею чи судом через адвокатське об'єднання у випадках, коли відмова від захисника не може бути прийнята і він не запрошений підозрюваним, підсудним або іншими переліченими вище посадовими особами.
На прохання підозрюваного, обвинуваченого, підсудного участь захисника в справі забезпечується особою, яка провадить дізнання, слідчим, суддею чи судом і в інших випадках (наприклад, коли обвинувачений перебуває під вартою, не знає будь-кого в даній місцевості, є малозабезпеченим тощо). «Основні положення про роль адвокатів» передбачають, що особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, який має відповідну компетенцію і досвід ведення справ, щоб забезпечити їй ефективну юридичну допомогу без оплати з її сторони, якщо у неї немає необхідних коштів (п. 6). Конституція України також встановлює, що кожен має право на правову допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно (ч. 1 ст. 59).
дякуючі юрист Вікторія
#28686
Олег питає: яка чинність КК щодо осіб?

Відповідь юриста:
Особи, які вчинили злочини на території У, підлягають відповідальності за Кодексом. Відповідно до міжнародних угод і законів У іноземні громадя-ни, які користуються дипломатичним імунітетом, виключені з-під юрисдикції судових властей У. Норми міжнародного права, надають особистої недо-торканності і виключають з-під кримінальної юрисдикції У-ни дипломатич-них представників іноземних держав та певне коло інших іноземних грома-дян або частково це обмежують. Повним дипломатичним імунітетом кори-стуються; глава дипломатичного представництва, члени дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, які мають дипломатичний ранг, а також члени сімей усіх зазначених осіб, якщо вони не є громадяна-ми У Обмеженим дипломатичним імунітетом користуються консульські по-садові особи і консульські службовці, члени адміністративно-технічного і обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, а також пред-ставники і службові особи міжнарод організацій, члени парламентських і урядових делегацій. Ці особи не підлягають кримінальній юрисдикції У ли-ше щодо дій, вчинених ними при виконанні своїх служб обов'язків.
#64634
Олексій Б. Сєвєродонецьк питає: коли є повідомлення про підозру, що містить документ?

відповідь юриста: Стаття 277 КПК. Зміст письмового повідомлення про підозру

1. Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором.

Повідомлення має містити такі відомості:

1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;

2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;

3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;

4) зміст підозри;

5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;

7) права підозрюваного;

8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.
#64802
Дмитро, Суми :Яке рішення приймає суд у разі смерті обвинуваченого?
Відповідь юриста:
П.5) ч.1 ст. 284 КПК Кримінальне провадження закривається в разі, якщо: помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого
#65057
Олена, Київ: Чи має право слідчий суддя, суд розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи?

Відповідь юриста:
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 07.02.2014
УЗАГАЛЬНЕННЯ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Враховуючи закріплення у КПК двох порядків розгляду слідчим суддею, судом клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлювати процесуальні строки їх розгляду доцільно виходячи з наступного:
б) якщо стороною, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення речей і документів відповідне клопотання має бути розглянуто невідкладно.
#65223
Артем, Бахмут: Коли особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, має право пред’явити цивільний позов?

Відповідь юриста: ч1. ст.128 КПК Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
#65278
Андрій Р. У яких випадках громадянин України, який вчинив злочин за її межами, підлягає кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом України

Відповідь юриста:
Ч. 1. Ст. 7 Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
#65305
Дмитро, Київ: з якого часу закон, що визнаний неконституційним, втрачає чинність?

відповідь юриста: Стаття 152 Конституції України.
Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
#65366
Андрій: У разі видужання особи, яка після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу або в неї настав тимчасовий розлад психічної діяльності чи інший хворобливий стан психіки, які позбавляли її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, суд

відповідь юриста
ч.1 ст. 515. КПК …на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування примусових заходів медичного характеру.
#65712
Борис, Житомир, В який строк подається клопотання про продовження строку досудового розслідування?

Відповідь юриста:
ч. 5 ст.294 КПК Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п’яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!