МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі gikoola
#24476
Подскажите, куда можно обратиться за юридической помощью?
дякуючі юрист Вікторія
#57209
Богдана з Тернополя питає: зо таке коменрційний розрахунок?

Відповідь юриста:
Комерційний розрахунок - економічний механізм реалізації суспільної власності та метод планового господарювання, як складову частину системи управління.
Комерційний розрахунок є природним розвитком господарського розрахунку в умовах становлення ринку. Як метод господарювання комерційний розрахунок є елементом економічного управління і полягає в: координації громадських інтересів з інтересами підприємств; порівняння витрат і результатів господарської діяльності; забезпечення безпосередній прямого зв'язку між ефективністю і доходами членів колективу; державному впливі на підприємства за допомогою економічних інструментів - податки, кредит, державні замовлення і контракти.
Основними принципами комерційного розрахунку є: економічна самостійність; самоокупність і самофінансування; матеріальна зацікавленість у підвищенні ефективності господарської діяльності; повна економічна відповідальність за результати роботи; контроль за діяльністю підприємств з боку держави і кредитно-фінансової системи.
Отже, комерційний розрахунок - це метод господарювання, реалізує на рівні підприємства - товаровиробника товарно-грошові відносини.
дякуючі юрист Вікторія
#60612
Конвенція про статус біженців1951 р., Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»,Закон України «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства», Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №11 від 25.06.2009 р. «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця та
особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні».
дякуючі Nina Antonenko
#63344
як подати документи до суду?
дякуючі юрист Вікторія
#64111
На сьогодні також діє Національний стандарт України «…Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003», затверджений наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003 № 55. Його положення поширюються на всі без винятку органи державної влади, місцевого самоврядування, а також на підприємства, установи, організації всіх форм власності (п. 1.1). Стандарт також містить вимоги до відмітки про засвідчення копій документів (п. 5.27). До суду подаються завірені копії лише тих документів, оригінали яких знаходяться в наявності. Якщо документ (геодезична зйомка) наявна в поліції, Держкадастр не має права його завіряти. Якщо оригіналу немає, до суду можна надати незасвідчену ксерокопію чи фотокопію документа з вказівкою про те, у кого знаходиться оригінал. Відмітка має містити наступні реквізити: слова – «Згідно з оригіналом», найменування посади (за наявності), особистий підпис, прізвище та ініціали особи, дата засвідчення.
дякуючі serovandruha
#65331
юрист Вікторія писав: 10-12-2018, 16:37:04 На сьогодні також діє Національний стандарт України «…Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003», затверджений наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003 № 55. Його положення поширюються на всі без винятку органи державної влади, місцевого самоврядування, а також на підприємства, установи, організації всіх форм власності (п. 1.1). Стандарт також містить вимоги до відмітки про засвідчення копій документів (п. 5.27). До суду подаються завірені копії лише тих документів, оригінали яких знаходяться в наявності. Якщо документ (геодезична зйомка) наявна в поліції, Держкадастр не має права його завіряти. Якщо оригіналу немає, до суду можна надати незасвідчену ксерокопію чи фотокопію документа з вказівкою про те, у кого знаходиться оригінал. Відмітка має містити наступні реквізити: слова – «Згідно з оригіналом», найменування посади (за наявності), особистий підпис, прізвище та ініціали особи, дата засвідчення. промкоды.
спасибі за корисну інформацію
дякуючі юрист Вікторія
#66131
Артем, Харків, Коли вважається створеною юридична особа?
Відповідь юриста:
Відповідно до вимог ст. 87 ч. 4 ЦК України, юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
дякуючі katef
#66398
Помните, что выбор зависит от характера вашего вопроса, вашего финансового положения и законодательства вашей страны. Если у вас возникли конкретные юридические вопросы, рекомендуется обратиться за консультацией к юристу или адвокату, специализирующемуся в соответствующей области права.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!