МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#26831
Альбіна питає: що таке родинні звязки?
Відповідь юриста:

Родинні зв'язки є однією з підстав виникнення сімейних правовідносин. Сімейні правовідносини виникають на підставі кровного споріднення (родинних зв'язків), шлюбу чи усиновлення тоді, коли ці види правовідносин підпадають під сферу дії сімейного права. Тому родинність є підставою виник¬нення сімейних правовідносин лише тоді, коли з нею безпосе¬редньо пов'язане сімейним законодавством настання певних правових наслідків. В юр науці родин¬ність розглядається як родинні зв'язки між людьми, що грунту¬ються на походженні однієї особи від іншої чи кількох осіб від спільного пращура; кровний зв'язок осіб, що походять один від одного чи від спільного пращура. До осіб, що походять один від одного, належать пращури та їхні нащадки як чоловічої, так і жіночої статі (наприклад, прадід, дід, мати, дочка, онук, правнук та ін.). Родинна лінія може бути прямою чи боковою та поділяється на висхідну та низхідну. При прямій лінії родинність грунтується на походженні од¬нієї особи від другої. За бокової лінії родинність грунтується на походженні осіб від спільного пращура.
Розрізняють також повнорідну родинність — наприклад, по¬ходження рідних братів, сестер від спільних батька, матері; і неповнорідну родинність — походження рідних братів (сестер) від різних батька чи матері.
Неповнорідна родинність також буває єдинокровною, тобто коли неповноріднІ брати та сестри походять від одного батька; єдиноутробною — походження неповнорідних братів та сестер від спільної матері.
Свояцтво — це відносини між родичем одного з подружжя і другим з подружжя, а також між родичами кожного з подружжя. Свояцтво поділяється на дві категорії: до першої належать відно¬сини, що складаються між чоловіком (зятем) і тещею, дружиною і свекрухою, між вітчимом і пасинком (мачухою і падчеркою) та ін.; до другої — відносини, шо складаються між братом жінки і братом чоловіка, матір'ю дружини і матір'ю чоловіка та ін. Тобто свояцтво не грунтується ані на походженні, ані на кровному спорідненні.
Підставою для виникнення відносин свояцтва є укладення шлюбу. Підставою для їх припинення — розірвання шлюбу. Виняток з цього правила — продовження відносин свояцтва після смерті одного з подружжя або розірвання шлюбу, в якому залишилась дитина (діти).
Для родства (кровного споріднення) характерним є також поняття ступеня родства, яке визначає близькість кровного спо¬ріднення.
Тобто ступінь кровного споріднення — це кількість народ¬жень, шо пов'язують між собою двох осіб, які перебувають у родинних зв'язках. При цьому народження нащадка не врахо¬вується.
Близькими родичами є родичі по прямій лінії кровного спо¬ріднення, а також рідні брати і сестри по боковій лінії родства.
Юридичного значення кровне споріднення набуває лише у випадках, прямо передбачених законом. Так, встановлення ро¬динних зв'язків між дитиною і батьками здійснюється шляхом вчинення про не запису в свідоцтво про народження дитини.
Наявність родинних зв'язків прямої лінії споріднення є під¬ставою для неможливості перебування цих осіб у шлюбі між собою відповідно до СК.
дякуючі юрист Вікторія
#29125
Поліна з Запоріжжя питає: у мене батька поклали у лікарню ,чи можуть надати відпустку?

Відповідь юриста:
Законом України про відпустки, ст. 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку
10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів.
для цього потрібно надати заяву на імя директора вашого підприємства та надати довідку з лікарні.
дякуючі юрист Вікторія
#43416
Олег Павлович питає: «Наш директор прийняв заступником свою куму. Чи законно? Вона дуже нагло себе веде, тяжко стало працювати».
Відповідь юриста: відповідно до ст.1 ЗУ «Про запобігання корупції», близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
Кума не є близькою особою, тож, може працювати на підприємстві. Питання внутрішнього конфлікту не регулюється цим законом.
#66135
Іван Петрович З., Шостка, я хочу встановити факту батьківства, моя мати проживала з батьком однією сім'єю без укладання шлюбу. За час сумісного проживання в 1969 році у них народився я, але оскільки батьки проживали в цивільному шлюбі, то відповідно в свідоцтві про народження заявника прізвище було записано за прізвищем матері та за її вказівкою по батькові. Батько недавно помер , але за життя він залишив заповіт на мене. Після смерті у спадок залишився житловий будинок, який я не можу оформити із-за відсутності підтвердження родинних відносин.
Відповідь юриста: звертайтесь до суду.
Ст. 141 Сімейного кодексу України встановлює, що мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
Згідно ч.2, ч.З ст.53 КпШС України в разі народження дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі, при відсутності спільної заяви батьків батьківство може бути встановлене в судовому порядку за заявою самої дитини після досягнення нею повноліття. При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір'ю дитини і батьком до народження дитини, або спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства.
Заяви про встановлення факту батьківства (материнства) суд розглядає у разі смерті особи, яку заявник визнає батьком (матір'ю) дитини, вирішує їх з огляду на обставини, передбачені статтями 125, 130 СК України. Передумовою звернення до суду із заявою про встановлення батьківства є смерть особи, батьківство якої встановлюється.
#66397
Також розрізняють повнорідну та неповнорідну родинність. Повнорідна родинність виникає від походження від спільних батьків, тоді як неповнорідна може бути єдинокровною (від одного батька) або єдиноутробною (від спільної матері).

Свояцтво, інша форма родинних зв'язків, виникає через укладення шлюбу і включає відносини між родичами одного з подружжя та родичами іншого. Ці відносини мають свої категорії, такі як ті, що виникають між чоловіком і тещею, дружиною і свекрухою, тощо.
Онлайн ігри

У меня дочь в Роблокс играет, там онлайн и действи[…]

Привет всем! Я недавно проходил через ремонт в сво[…]

Шукаєте легкий шлях отримання візи у вибрану країн[…]

Я за онлайн, особливо магазин ароматів РП подобаєт[…]

Ще більше корисного та цікавого!