МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#63324
Цінним папером відповідно до ст. 194 ЦК є документ встановленої
форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), та власником і передбачає виконання зобов’язань у відповідності з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.
Відповідно до статті 8 Закону України "Про депозитарну систему України", підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.
У Законі України «Про цінні папери і фондовий ринок» та ст. 163 Господарського кодексу дається аналогічне визначення цінного паперу.
#64744
Альбіна, Київ, як підтвердити право на цінні папери?

Відповідь юриста: Відповідно до статті 8 Закону України "Про депозитарну систему України", підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі.
Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!