МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63510
Цей вид захисту полягає утому, що окремі угоди потребують додаткових гарантій щодо захисту прав власника, що досягається нотаріальним посвідченням набуття та передачі прав власності. Воно є юридичною фіксацією набуття прав власника, яке знахо¬диться в основі вирішення судами спорів про порушення такого права.Вчинення нотаріальних дій покладається нанотаріусів. У на¬селених пунктах, де нотаріуси відсутні, нотаріальні дії вчиняють уповноважені на це посадові особи виконавчих комітетів. Нотаріальні контори в межах своєї компетенції посвідчують угоди, щодо яких законодавством встановлено обов'язкову нота¬ріальну форму (договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, про заставу нерухомого майна, про відчуження земельних ділянок, Договори позики). Для стягнення грошових сум або витребування їх від боржни¬ка нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що вста¬новлюють заборгованість. Протести векселів про неоплату вчиня¬ються нотаріусами відповідно до законодавства України про переказний або простий вексель. Протести по них вчиняються за місцем знаходження платника або за місцем платежу. Нотаріальний захист прав суб'єктів господарської діяльності у відносинах з іноземними партнерами здійснюється шляхом ви¬користання норми права країн іноземного партнера. Повнота нотаріального захисту прав суб'єктів господарюван¬ня забезпечується також їх правом на оскарження виконаних нотаріальних дій або відмову у їх виконанні.

Марія, Запоріжжя: які документи необхідно надати в[…]

Диабет

Для улучшения состояния диабетика могу порекомендо[…]

Пицца детям

Моя племянница очень любит пиццу с салями ... Гото[…]

Ничего тут нет страшного, если он не берет ваши де[…]

Ще більше корисного та цікавого!