МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63682
Для здійснення безготівкових розрахунків та зберігання коштів суб'єктами підприємницької діяльності кредитні установи відкривають поточні, депозитні (вкладні) рахунки у національній та іноземній валюті, а також бюджетні рахунки у національній валюті України відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Для цього підприємства подають установам банків такі документи: а) заяву на відкриття рахунку; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. Бюджетні установи та організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідну довідку; в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє; г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку; д) картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів, засвідчену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку; е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Юридична допомога у навчанні

Дмитро, Львів: потрібно вирішити завдання. К. зав[…]

Кримінальні справи

Олена, Київ: Чи має право слідчий суддя, суд розгл[…]

А поговорить?

Ще більше корисного та цікавого!