МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63680
Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цін¬ності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Джерелами формування майна підприємства є: 1)грошові та матеріальні внески засновників; 2)доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяль¬ності; 3)доходи від цінних паперів; 4)кредити банків та інших кредиторів; 5)капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 6)майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у вста¬новленому законодавством порядку; 7)інші джерела, не заборонені законодавством України.

Марія, Запоріжжя: які документи необхідно надати в[…]

Диабет

Для улучшения состояния диабетика могу порекомендо[…]

Пицца детям

Моя племянница очень любит пиццу с салями ... Гото[…]

Ничего тут нет страшного, если он не берет ваши де[…]

Ще більше корисного та цікавого!