МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63729
ЦК встановлює солідарну відповідальність поручителя і боржника, за основним зобов’язанням. За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом,) свого обов'язку. Гарантія - це односторонній договір, за яким одна організація (гарант) зобов'язується нести майнову відповідальність перед кредитором за неналежне виконання зобов'язань боржником. Зобов’язання суб’єктів господарювання, які належать до державного сектора економіки, можуть бути забезпечені державною гарантією у випадках та у спосіб, передбачених законом. ГК регулює відносини, пов'язані із застосуванням господарсько-правової відповідальності та такими способами забезпечення виконання господарських зобов'язань, як банківська гарантія та публічні (загальногосподарські) гарантії.
#65002
Олександр Бох, що таке Міжнародний комерційний арбітраж?

Відповідь юриста:
Міжнародний комерційний арбітраж (МКАС) - це третейський суд, метою якого є розгляд і вирішення міжнар. комерційної суперечки по суті в певній процесуальній формі. МКАС є органом, який сприяє вирішенню спорів, що виникають у сфері міжнар торгівлі без залучення державних судових органів. Існує два види міжнародного комерційного арбітражу: 1) МКАС, що постійно діє, створюється при торгівельній палаті, торговельно-промисловому союзі або асоціації; 2)Арбітраж ad hoc - створюється тільки для вирішення конкретної суперечки і після винесення ухвали припиняє своє існування. МКАС розглядає спори за наявності письмової угоди між сторонами про передачу спору на вирішення до МКАС. Спори, підвідомчі МКАС, включають 2 категорії суперечок, а саме: 1)спори з договірних та інших цивільно-правових стосунків, що виникають при здійсненні зовнішньо-торгів. та інших видів міжн. екон. зв'язків, якщо одна з сторін є нерезидентом; 2)спори підприємств з інозем. інвестиціями, міжнар. об'єднань і організацій, створених на території Укр., між собою, спори між їх учасниками, а рівно і спори з іншими суб'єктами права.
В процесі ведення розгляду арбітраж в першу чергу застосовує положення Регламенту МКАС. При вирішенні питань, не врегульованих а ні Регламентом, а ні угодою сторін, арбітраж, грунтуючись на україн. законодавстві про МКАС, здійснює розгляд у спосіб, який він сам вважає належним, дотримуючись при цьому рівного ставлення до сторін і надаючи кожній стороні можливості для захисту своїх інтересів. Для викладу сторонами своїх позицій на основі доказів, що надаються, і для проведення усних дебатів здійснюється усне слухання справи.
Рішення МКАС є остаточними і обов'язковими для сторін і при відмові від їх добровільного виконання виконуються в примусовому порядку за місцезнаходженням боржника.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!