МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63728
Статут юридичної особи - суб'єкта підприємництва затверджується власником майна (засновником) суб'єкта підприємництва чи його представниками. Для затвердження статуту юридичної особи - суб'єкта підприємництва повинен скликатися спеціально уповноважений орган засновників, який має назву „установчі збори". Скликання установчих зборів вимагається при утворенні акціонерних товариств та виробничих кооперативів. На цій же стадії заснування юридичної особи - підприємця суб'єкти, які затверджують статут (установчий акт), як правило, утворюють органи майбутньої юридичної особи. Під органом юридичної особи - суб'єкта підприємництва слід розуміти одну фізичну особу або колектив фізичних осіб, які здійснюють управління юридичною особою та через які юридична особа набуває і здійснює свої права та обов'язки.В юридичній особі - суб'єкті підприємництва можуть утворюватися різні органи.Так, за складом вони поділяються на:1) одноосібні (директор, Голова правління тощо);2) колегіальні (загальні збори, правління, дирекція тощо).За порядком формування органи юридичної особи - суб'єкта підприємництва можуть бути:1) виборними (правління або наглядова рада господарського товариства тощо);2) призначувані (директор державного підприємства тощо).За змістом повноважень органи юридичної особи - суб'єкта підприємництва поділяються на наступні:1) органи, які формують волю юридичної особи (загальні збори товариства тощо);2) органи, які виконують волю юридичної особи або виконавчі органи (правління, дирекція тощо);3) контрольно-наглядові органи (ревізійна комісія та наглядова рада тощо).

Качественное и сексуальное бельё только в магазине[…]

Устарел уже гардероб? Всё кажется старым? Пора его[…]

Детский энурез возникает часто от перегруженности […]

Бельё

Хочу посоветовать сайт, с качественным бельём, н[…]

Ще більше корисного та цікавого!