МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63864
нормативних актів, до яких включають норми, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з порядком здійснення угод з валютними цінностями в межах країни та у відносинах з іноземними державами і громадянами (резидентами і нерезидентами), а також порядок ввезення, вивезення, переказу і пересилання з-за кордону і за кордон національної та іноземної валюти та інших валютних цінностей.
Основні законодавчі акти в цій сфері: ЗУ “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”
Законодавством України передбачено визначення понять “валютні операції” та “валютні цінності”. До валютних належать: операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов’язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов’язані із ввезенням, переказом, пересиланням на територію України та вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей. До валютних цінностей належать як власна валюта України — грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; платіжні документи та інші цінні папери (облігації, акції,); іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет; банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи доведені до найвищих проб
В основу валютного законодавства України покладено принцип обмеження використання іноземної валюти в госпо¬дарському обігу держави.
Під валютнім регулюванням розуміють діяльність держави, спрямовану на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями. Україна за допомогою валютного регулювання визначає порядок організації валютних відносин і контролює здійснення валютних операцій, надання іноземним юридичним і фізичним особам кредитів та позик, встановлює порядок ввезення, вивезен¬ня та переказу валюти за кордон і тим самим підтримує рівно¬вагу платіжного балансу та стабільність національної валюти.
дякуючі юрист Вікторія
#64542
Андрій, Дніпро: що треба знати, як боротися з податковим боргом?

Відповідь юриста: Відповідно до пункту 100.2 статті 100 ПК України платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.
#64776
Олексій, Львів: коли необхідно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у разі придбання автомобіля, якщо його придбано за кордоном, якщо це стосується декларації, на сайт НЗК?

Відповідь юриста:
Згідно з пунктом 5 Правил заповнення форми повідомлення доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.
Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або - якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування - на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).
#64783
завжди документи щоденної роботи повинні бути підшиті, щоб коли буде перевірка не було розгубленості і шукати щось, повинні буди завжди в порядку поточні звіти. Ви повинні щодня читати законодавство з Вашої теми, щоб знати зміни і документи складати з урахуванням особливостей.

https://mama-tato.com.ua/forum/viewforum.php?f=40

Не упустите специальное предложение для новых игро[…]

информация

Привет, хочу поделиться с вами информацией. В игр[…]

Бизнес

Не везет в картах - повезет в любви? А как насчёт[…]

Ще більше корисного та цікавого!