МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#63863
Міжнародний комерційний арбітраж (МКАС) - це третейський суд, метою якого є розгляд і вирішення міжнар. комерційної суперечки по суті в певній процесуальній формі. МКАС є органом, який сприяє вирішенню спорів, що виникають у сфері міжнар торгівлі без залучення державних судових органів. Існує два види міжнародного комерційного арбітражу: 1) МКАС, що постійно діє, створюється при торгівельній палаті, торговельно-промисловому союзі або асоціації; 2)Арбітраж ad hoc - створюється тільки для вирішення конкретної суперечки і після винесення ухвали припиняє своє існування. МКАС розглядає спори за наявності письмової угоди між сторонами про передачу спору на вирішення до МКАС. Спори, підвідомчі МКАС, включають 2 категорії суперечок, а саме: 1)спори з договірних та інших цивільно-правових стосунків, що виникають при здійсненні зовнішньо-торгів. та інших видів міжн. екон. зв'язків, якщо одна з сторін є нерезидентом; 2)спори підприємств з інозем. інвестиціями, міжнар. об'єднань і організацій, створених на території Укр., між собою, спори між їх учасниками, а рівно і спори з іншими суб'єктами права.
В процесі ведення розгляду арбітраж в першу чергу застосовує положення Регламенту МКАС. При вирішенні питань, не врегульованих а ні Регламентом, а ні угодою сторін, арбітраж, грунтуючись на україн. законодавстві про МКАС, здійснює розгляд у спосіб, який він сам вважає належним, дотримуючись при цьому рівного ставлення до сторін і надаючи кожній стороні можливості для захисту своїх інтересів. Для викладу сторонами своїх позицій на основі доказів, що надаються, і для проведення усних дебатів здійснюється усне слухання справи.
Рішення МКАС є остаточними і обов'язковими для сторін і при відмові від їх добровільного виконання виконуються в примусовому порядку за місцезнаходженням боржника.

Качественное и сексуальное бельё только в магазине[…]

Устарел уже гардероб? Всё кажется старым? Пора его[…]

Детский энурез возникает часто от перегруженности […]

Бельё

Хочу посоветовать сайт, с качественным бельём, н[…]

Ще більше корисного та цікавого!