МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#65347
Алексей, Киев. Я позвонил на вакансию работника бригады ресторана. Голова (рекрутер) подтвердила, что вакансия актуальна и пригласила на следующий день подьехать на собеседование. Приехал, а тамошние кадровики сказали, что еще вчера уже взяли человека на вакансию. Интересно, каких все же набирают в кадровики?! Обидно. Сказали ,что им лучше девушка. А сразу нельзя было сказать?

Відповідь юриста: можете поскаржитися до інспекції з охорони праці, оскільки Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" визначає дискримінацію наступним чином - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об`єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Можете послатися на цей закон та поскаржитися, що без причин відмова, не переконавшись в особистих якостях. Вчиться боротися за власні права. Можливо краще звернутися до ЦЗ, щоб Вас влаштували за фахом, або ви змогли пройти нове навчання.
#65348
Ира, Винница.

Я работала в ресторане и столкнулась с тем, что менеджер не уведомила меня при утройстве на работу, чем именно мне прийдеться столкнуться, а именно с каким видом работы (выбрасывание тяжеленных пакетов с мусором, уборка зала, улицы, туалетов м. и ж. протирание тряпочкой писуаров, туалетов, раковин особенно в муж. туалете, протирание полов от мочи) Я считаю, что такую работу должен выполнять уборщик, рекомендовала б отдельно пригласить уборщика, а не заставлять выполнять работу человеку который устроился на работу касиром. Неужели везде такое отношение?

Відповідь юриста:

Я співчуваю тим стражданням ,що Ви пройшли, і раджу перечитати багато відгуків про роботу, перед тим ,як йти на неї, відчай не повинні бути підставою для працевлаштування, можливо краще звернутися до ЦЗ, щоб Вас влаштували за фахом, або ви змогли пройти нове навчання. Якщо Ви наважитеся, коли Ви відчуваєте тиск, або робота, що не відповідає вашому фаху, можете скаржитися до органів прокуратури, інспекції з охорони праці. Адже відповідно до ст.21 КЗпП України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати робітникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Перед тим, як працевлаштуватися, оговорюйте усі умови праці, роботу, оплату, якщо доведеться затримуватися на роботі, укладайте письмовий договір, працюйте лише там, де сплачують ЄСВ та фіксують трудові відносини до трудової книжки.
Якщо у Вас була робота з прибиранням туалету, Ви маєте право на оплату додатково, і лише за вашої згоди, якщо Вас влаштовує ця робота. Постановою КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери передбачена доплата працівникам у розмірі 10 відсотків посадового окладу у випадку використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів.
#65419
Лариса, Київ Доброго дня! В мене виникла така ситуація: 5 місяців назад я влаштувалася на приватне підприємство. 1 місяць випробувального терміну я пройшла. Після цього я віднесла трудову книжку бухгалтеру і заповняла анкети на прийняття на роботу. Трудовий договід не підписувала. Тепер після сприву 5 місяців, я дізнаюся, що офіційно не оформлена, хоча кожного місяця я запитувала про трудову книжку, чи є там запис про прийняття, мені відповідали, що я офіційно працюю. Мене тепер заставляють написати заяву про прийняття на роботу з сьогоднішнього дня. В мене запитання: "Чи можу я отримати якусь компенсацію за обман компанії про офійне працевлаштуванн я?"
Відповідь юриста: Ви можете звернутися як в поліцію, оскільки Ваше працевлаштування було з порушенням так і до інспекції з охорони праці, Ви повинні написати скаргу. Вас повинні були одразу оформити офіційно, навіть якщо Ви були на випробувальному терміні.
Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 24 КЗпПУ укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ і розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Відповідно до статті 28 КЗпП України коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.
#65433
Игорь, работал во франшизе с выпечкой. Для тех, кто хочет поработать забесплатно. Честно отработал три смены в одном из филиалов франшизы в Киеве. Официально не оформляют первые несколько месяцев работы. Если уходишь, отработанные смены не оплачивают. Смены по 14 часов. Зарплата — 40 грн/час (6–7 тысяч в месяц). Но и эти деньги Вы не увидите, если передумаете там работать. Дно.

відповідь юриста: обовязково звертайтесь до суду. позови безкоштовно, що стосуються праці, вимагайте щоб вам виплатили зарплату судовирм рішенням. це не вихід взяти та піти, ви повинні власні гроші відсудити. ви доросла людина, і вам, окрім вас не допоможуть, звертайтесь до інспекції з охорони праці, це обовязково.
#65454
Людмила, Тернопільська область, «Я мати одиначка, мене було скорочено. Я працювала бухгалтером на підприємстві. Великий стрес. Що робити, як поновитися.
Відповідь юриста: звертайтесь за місцем проживання до суду. Відповідно до Закону України, Про судовий збір,
Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору 1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються: 1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;
Пишіть заяву і вкажіть все, що вам відомо по обставинах, докладайте усі можливі документи, накази. Згідно до ч.1 ст. 42 КЗпПУ передбачено, що у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Ви також вкажіть у позовній заяві, чи було погодження ваше питання на засіданні профкому. В заяві позовній можете вказати, що обов’язок доведення розумність скорочення покладаєте і на роботодавця, щоб надали необхідні накази, штатний розпис, вашу посадові інструкцію, щоб вони довели, що при проведенні процедури звільнення чи були дотримані вимоги КЗпПУ щодо переважного права працівника на залишення на роботі. Чи була запропонована інша робота на підприємстві. Згідно до ст. 235 КЗпПУ у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Надайте до суду довідку про зарплату, копію наказу про прийняття на роботу, звільнення.
#65538
Марія Павлівна, Гусятинський район Тернопільської області
я працюю на підприємстві, бухгалтер, і мене позбавили премії три місяці на загальну суму 4420,83грн за невиконання плану, а в наказі написали, що я не виконувала завдання керівника. Чи можна добитися справедливості?
Відповідь юриста: Ви можете звертатися до суду, спори з трудових прав - безкоштовні, надайте усі накази ,витяги, колективний договір, посадову інструкцію, щоб для суду надати усі документи, які будуть свідчити про ситуацію, що у вас склалась.
Відповідно до ст. 2 ЗУ Про оплату праці, додаткова заробітна плата це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
#65729
Марина, Липовець, Вінницька область. Я працюю майстром на виробництві ,у мене дитина і хвора мати похилого віку, мене скорочують, я єдиний годувальник. Буду судитися. Як не пропустити строки?
Відповідь юриста:
Відповідно до ч.1 ст. 233 КЗпП України, працівник може звернутися з заявою до суду у справах про звільнення в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення, або з дня видачі трудової книжки. Статтею 234 КЗпП України зазначено, що у разі пропуску з поважних причин строків, встановлених ст.. 233 КЗпП України, суд може поновити ці строки.
Моя порада. Обов’язково як будете позиватися до суду надайте довідку про склад сім’ї, виписки від лікаря про стан здоров’я матері, чеки, якщо ви купуєте ліки, в даному разі все подавайте до суду, щоб довести, що ви утримуєте родину і ніяк не може родина без вашого заробітку.
#65730
Галина, Нетешин, Хмельницька область. Я працюю на комунальному підприємстві, у якого борги є по всьому. Три місяці зарплату не виплачують, живемо в борг, що робити, відчай. А нам кажуть терпіти. І незручно судитися.
Відповідь юриста: є Закон, який повинен виконуватися.
Відповідно до ст. 115 КЗпПУкраїнизаробітна плата виплачуєтьсяпрацівникам регулярно в робочідні в строки, встановленіколективним договором, але не рідшедвохразів на місяць, через проміжок часу, який не перевищує 14 календарнихднів.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачуєтьсяпрацівникам регулярно в робочідні в строки, встановлені у колективномудоговорі, але не рідшедвохразів на місяць через проміжок часу, що не перевищуєшістнадцятикалендарнихднів.
Тобто, це повинно виконуватися. Вважаю, що вам немає чого соромитися щоб відстояти ваші права, адже страждає родина. Скаржиться до прокуратури, управління праці. Інакше борг буде збільшуватися і ніхто не буде ваші інтереси окрім вас відстоювати.
#65859
Анастасія О., Київська область: я була прийнята на роботу в міську державну лікарню ветеринарної медицини на посаду ветеринарного фельдшера. З 30.06.2020 року по 04.02.2021 знаходилась у декреті. Коли я вийшла на роботу начальник лікарні сказав, що мене звільнено з роботи. Я відразу попросила у нього наказ про звільнення і трудову книжку, але їй у цьому було відмовлено. Що тепер роботи? Роботодавець каже, що я працюю непрофесійно.
Відповідь юриста:
Згідно зі ст. 184 КЗпП України звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років( до шести років - частина шоста ст. 179 КЗпП ), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім повної ліквідації підприємства, установи організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
Вас було звільнено не тільки з порушенням норм права, але і не було працевлаштовано. Обов’язково звертайтесь до суду з заявою про скасування незаконного наказу. Його розмови, що ви непрофесійні нічим не підтверджено, не було атестації, тож, не звертайте увагу на його слова.
#65900
Володимир Андрійович, Калуш, я працював інженером. Наказом звільнений з роботи на підставі ст. 38 КЗпП України за власним бажанням. Звільнення вважаю незаконним, ображав і начальник відділу і економіст Віра Іванівна, тож, адміністрація підприємства шляхом психологічного тиску заставила мене написати заяву на звільнення з роботи за власним бажанням. Я хворів місяць.
Відповідь юриста: обов’язково звертайтесь спочатку до управління праці за місцем проживання, і до суду також ,вимагайте поновлення на роботі.
Згідно ст. 235 КЗпП України, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає спір.
Детально напишіть, з вказанням прізвищ, в чому полягав психологічний тиск.
Якщо Ви знаходились на лікуванні, обов’язково надайте виписки з епікризу, довідки, що ви були на лікуванні в лікарні, надайте довідки про заробітну плату та заборговану заробітну плату.
#65935
Оксана В., Дніпро. Я не працювала журналістом вже 5 років, у мене були інша робота і справи, без трудової, але коли я звернулася до ЦЗ, мені сказали, брати участь в громадських роботах, я не згодна ,чи це справедливо?
Відповідь юриста:
ЗАКОН УКРАЇНИ «Про зайнятість населення»
Стаття 46. Підходяща робота для безробітного
П.7.
Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви (крім громадян, яким до досягнення загальновстановленого пенсійного віку залишилося два і менше років), підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями, та тривають понад один місяць.
#66045
Лариса Олексіївна, м. Запоріжжя. Я працюю інженером на заводі, і якось через ЕЦП зайшла на особисту сторінку до ПФУ. Побачила, що мені не було враховано страховий стаж аж за 3 роки! Що робити?
Відповідь юриста: раджу усім мати ЕЦП та заходити самостійно до ПФУ. По-перше, подавайте скаргу в електронному вигляді до ПФУ. Якщо сплачувало за вас підприємство страхові внески, надайте інформацію з роботи, вимагайте ПФУ внести до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування інформацію щодо страхового стажу про період роботи, згідно даних в трудової книжки,
Або довідки, що отримаєте на роботі. Позивайтесь до ПФУ через суд, якщо не буде вирішено ваше питання.
Статтею 24 Закону № 1058визначено, що страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Згідно із статтею 20 Закону №1058, страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.
Обчислення страхових внесків застрахованих осіб, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.
Страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Шукаєте захоплююче хобі, яке допоможе вам розслаби[…]

Купую і в інтернеті і в магазинах, якось вдається […]

Ремонт дома

Дякую! Краса.

Долгое время я искал качественные металлические дв[…]

Ще більше корисного та цікавого!