МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

дякуючі юрист Вікторія
#29074
Альбіна питає: що таке принцип суброгації?

Відповідь юриста:
Принцип суброгації (зустрічного, регресного позову страховика) означає, що страховик, виплачуючи страхове відшкодування по договору майнового страхування страхувальнику (вигодонабувачу), після фактичної виплати суми відшкодування отримує у страхувальника (вигодонабувача) право на позов до третьої особи, з вини якої відбулося заподіяння шкоди об’єкту страхування, для компенсації матеріальних витрат страховика в обсязі виплаченого ним страхового відшкодування за рахунок винної сторони.
Слід зазначити, що спочатку страховик повинен виплатити страхове відшкодування, тобто фактично визнати свою відповідальність за договором майнового страхування, і лише після цього він може одержати право знайти винуватця збитку, законним чином довести його провину і зажадати від нього компенсувати виплачену суму страхового відшкодування (ст. 25 і ст. 27 Закону України “Про страхування”).
Якщо сума страхового відшкодування менше обсягу завданої страхувальнику шкоди, то стосовно неотриманої ним різниці право майнового позову до особи, що винна у заподіяному збитку, залишається у самого страхувальника.
Термін позовної давності при реалізації принципу суброгації встановлюється у відповідності з загальними нормами
дякуючі юрист Вікторія
#66079
Марія, Черкаська область. В нашій родині горе, помер чоловік, він розбився на машині. Чи можемо вимагати компенсацію від Страхової компанії?
Відповідь юриста: дуже співчуваю Вам, так .можете, відповідно до п..27.3 ст.27 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004р. передбачено, що страховик (у випадках, передбачених підпунктами "г" і "ґ" пункту 41.1 та підпунктом "в" пункту 41.2 статті 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами.
Відповідно до п. 27.1 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у вказаній редакції право на отримання відшкодування за шкоду, пов'язану із смертю потерпілого, мають особи, які знаходилися на утриманні потерпілого, та особи, які взяли на себе витрати з поховання.
Звертайтесь з заявою до компанії, якщо не буде задоволено – до суду за місцем Вашого проживання.

оце так

🛃 Потрібна допомога з митним оформленням? Митний б[…]

Сучасні гаджети

Привіт.

Думаю що тут може допомогти вивчення психології

Ще більше корисного та цікавого!