МамаТато

Усе, що ви маєте знати про дітей

Модератор: юрист Вікторія

#17363
Микола пише: я навчаюсь в Лисичанському гірничому технікумі, а мені не сплачують стипендію, як дитині шахтаря, заступник директора Воробйва відмовляє. Як бути?

Відповідь: Ви маєте право на стипендію і отримати можете рішенням суду. Якщо Ви неповнолітній, зверніться до прокуратури, і там буде прокурор представляти Ваші інтереси, або до батьків. Можете і самі звернутися до суду
Згідно з вимогами ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як три роки, діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів- інвалідів 1 та II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійних -технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімумв, встановленого законом для працездатних осіб.
Таким чином, з урахуванням ч. 1 ст. 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», Ви має право на отримання стипендії у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Відсутність бюджетних асигнувань на виплату стипендії не є підставою для відмови відповідача у її виплаті у розмірі прожиткового мінімуму згідно ст. 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці", оскільки таке твердження суперечать практиці Європейського суду з прав людини, викладеній у рішенні в справі "Кечко проти України", згідно з якою реалізація особою права, що пов'язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена в залежність від бюджетних асигнувань, а згідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
дякуючі юрист Вікторія
#24590
Владимир спрашивает: Мне 19 лет.учусь на 2 курсе у военном училище. Хочу перевестись в другой военный вуз. Так как далеко от дома. Скажите, пожалуйста, возможно ли это?

Відповідь юриста:
звичайно, але до цього дізнайтеся, які правила переведення до іншого ВНЗ, умови складання академрізниці. Вам знадобиться прочитати
Положення про порядок переведення, відрахування
та поновлення студентів вищих закладів освіти
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96
дякуючі юрист Вікторія
#25410
Лидия Петровна с Харькова спрашивает: У моего ребенка возникла проблема в школе.Одноклассники бросили курточку в помойное ведро, родители отказываются возмещать, что делать?
Відповідь юриста:
по-перше необхідно написати заяву до відділу освіти, щоб зясувати ситуацію, чому не відреагував класний керівник, директор на дії школярів. Перед цим важливо з ними мати розмову, щоб знати їх реакцію. По-друге, відповідно до ст. 1179 ЦК України, відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.
2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.
це означає, можна подати до суду, або проти неповнолітнього, або проти батьків щодо відшкодування шкоди, та докласти чек за одяг
дякуючі юрист Вікторія
#43848
Артем, Київ. Я навчаюсь в політехнічному, здавав влітку кров, як донор, але я не знаю, чи можна приносити цю довідку в інститут, це ж літом було, може б вона якось знадобилась? В донорському пункті нічого не казали про це.

В Законі України «Про донорство крові та її компонентів», ст. 9. Пільги, що надаються донорам: «В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять».
Ви можете написати заяву на деканат, послатися на цю статтю, додати довідку і мати додатковий день відпустки. Окрім того, Ви повинні знати, Стаття 10 цього Закону передбачає додаткові пільги, що надаються донорам у зв'язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів
Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та
(або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим
максимально допустимим дозам, надається право на одержання
грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здачі
крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата
такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.
Кошти для надання цієї грошової допомоги передбачаються
відповідними місцевими програмами розвитку донорства крові та її
компонентів.
дякуючі юрист Вікторія
#55593
Игорь, Мирноград: Я работаю уже 5 лет на шахте «Покровская» проходчиком. Учиться нет денег, но я слышал, что есть льготы шахтерам ,чтобы поступить. Это правда? Могу я выучиться на экономиста?

Відповідь юриста: Ви маєте право вчитися на ту спеціальність, на яку забажаєте, вона не обовязково повинна бути повязанна з шахтою, і навчатися ПО ЗА КОНКУРСОМ ваше законне право. Про це зазначено в Законі України Про підвищення престижності шахтарської праці
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 42-43, ст. 293)
Стаття 5. Особливості здобуття освіти
1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, … зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та виплатою за рахунок бюджетних коштів соціальної стипендії в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Зазначені особи після закінчення навчання працевлаштовуються відповідно до договору, укладеного між відповідним органом виконавчої влади, керівником навчального закладу та випускником.

Ви можете дізнатися в навчальному закладі умови вступу, написавши листа, і пославшись на цей закон, які Вам потрібні довідки щоб навчатися, але обовязково візьміть довідку з місця роботи, що Ви працюєте на підприємстві шахтарем не менше 3 років, копія, завірена у відділі кадрів трудової книжки, що підтвердить Ваш стаж.
Успіхів!
#65656
Раїса Олександрівна Галайда, Івано-Франківськ, Мій син навчався в університеті на контракті, за обраним освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" за напрямом "Економічна кібернетика", очної форми навчання. Але його відрахували на не оплату, 2 роки провчився, ми звертались керівництва, але не змогли врахувати наш складний матеріальний стан.
Відповідь юриста: Керувалися при відрахуванні порушенням вами вимог ст. 530 ЦК України, відповідно до якої, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін), тобто згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Але обов’язково зверніться з заявою до Міністерства освіти, викладіть усі сімейні обставини, та підтвердити потрібно документами, як він навчався, які умови договору, надати накази про відрахування, надати довідку з місця роботи та склад сімї. Обов’язково просіть, щоб Вам погодили ваше клопотання, якщо Ви зможете частково виконати умови контракту, якщо це можливо, реструктуризація. Вам потрібно дочекатися відповіді.
Можете з цими ж документами звернутися до суду про поновлення його. Але навіть якщо відрахували не впадайте у відчай, обов’язково і через керівництво вашого інституту просіть,щоб погодили вам частково оплачувати контракт.
#65662
Світлана, Київ. З вересня перевели свою дитину до іншої школи, приватної, уклали контракт. Відповідно до контракту сторони домовились про розмір оплати в сумі 2 100 грн. щомісячно, і інфляція і інше, але послуги, які прописані в контракті, не надаються, тим більше, коли дистанційне навчання, чи можемо розірвати контракт?
Відповідь юриста? Можете поскаржитися до Міністерства освіти, вказавши, які послуги не надаються, можете розірвати контракт в школі, мотивувавши, що відповідно до ст.903 ч.1 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.
Якщо не вдасться розірвати контакт, позивайтесь до суду, при визнання його недійсним.
#65744
Маргарита, Київ. Я навчалась в аспірантурі НАУ 2018 рік, була відрахована за власним бажанням з поважних причин за сімейними обставинами (за станом здоров'я). На заяву було накладено позитивні резолюції наукового керівника. Навчалась за державним замовленням. Тепер вони вимагають, що я повинна відшкодувати вартість навчання і кажуть, я з неповажної причини була відрахована. За що?!! Я ж не навчалась за ті роки, що вони вимагають.
Відповідь юриста: можете на ним позиватися до суду, або якщо вони подали до суду, заперечувати ці обставини. Пунктом 22 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 встановоено, що аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбаченихпунктом 19 цього Положення. рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи. На підставі рішення вченої ради аспірант або докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи.
Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.
Тут важливо оскаржити наказ щодо Вашого відрахування. Якщо причина неповажна, як вважає НАУ, обов’язково його ви повинні оскаржити, надати довідки. Я розумію, якщо вони доведуть, що відраховано з неповажної причини, ви повинні будете відшкодувати.
#66032
Маргарита Павловна, Харьков, вшколенавязываютплатныеурокихореографии тем, чторазмещаютихмежду "обыкновенными" уроками. Отказаться от платной услуги можно, но на этовремяребенокостается без присмотра. Классныйруководительсообщилчтоэто его личноевремя. Можеткто-то подсказать на эту тему, насколькоэто законно и какможноэтомупрепятствовать.
Відповідь юриста: вважаю Вам потрібно скаржитися до управління освіти по місту, можливо до Міністерства освіти, щоб мати роз’яснення, і мати письмову відповідь, щоб вирішити ситуацію.
Вам буде у нагоді
Закон України «Про повну загальну середню освіту»
Стаття 7. Заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти
4. Жоденучасникосвітньогопроцесу не повинен зазнаватижодних форм дискримінації, зокремамати будь-якіобмеження в освітньомупроцесіабо у правібрати участь у заходах, щопроводяться в закладіосвіти, у тому числі на підставінаданнячиненаданняблагодійноїдопомоги закладу освіти.
#66191
Поліна Олегівна, Чернівці. Я працювала асистентом кафедрина підставі строкового трудового договору тривалістю на 1 рік, який переукладався кожного року на новий термін. Однак, у відповідності до положень Закону України «Про освіту» на мене поширюються положення трудового законодавства, зокрема в частині того, що якщо строковий трудовий договір декілька разів переукладався, і при цьому жодна із сторін за три місяці до закінчення його дії не поставила вимогу про його припинення, такий трансформується у трудовий договір, укладений на невизначений строк і трудові відносини в силу цього між сторонами не припиняються. Але мене звільнили в новому навчальному році, і в порушення вимог ст. 47 КЗпП України мене не ознайомлено в день звільнення із відповідним наказом.
Відповідь юриста:
Пунктом 2 ст. 36 КЗпП України передбачено, що підставою припинення трудового договору є закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення.
Відповідно до п.2 ст. 23 КЗпП України трудовий договір може бути на визначений строк, встановлений за погодженням сторін.
При цьому, дійсно ст. 39-1 КЗпП України передбачено, що якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.
Згідно з ч.3 ст. 53 Закону України «Про освіту», педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі контракту.

оце так

🛃 Потрібна допомога з митним оформленням? Митний б[…]

Сучасні гаджети

Привіт.

Думаю що тут може допомогти вивчення психології

Ще більше корисного та цікавого!