Календар вагітності та розвитку дитини

Новонароджений по місяцях

Як тренування в Соробан впливають на розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті

Як тренування в Соробан впливають на розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті

Розвиток пам’яті суттєво впливає на успішність виконання повсякденної діяльності. За допомогою короткотривалої та довготривалої пам’яті ми можемо накопичувати, зберігати та відтворювати знання і отримані навички. Без структур пам'яті неможливими були б мислення, уява та орієнтування в просторі. У короткочасній пам'яті інформація дуже швидко сприймається і зберігається, миттєво відтворюється, але так само швидко забувається, в той час як довготривала пам’ять зберігає важливу і потрібну для нас інформацію довгий час.

Запам'ятовування нової інформації відбувається або мимовільно, коли людина звертає увагу на яскравий предмет, чи те що привертає увагу, або довільно, тобто за допомогою зусилля волі. Через тренування за допомогою вольового запам’ятовування відбувається розвиток пам’яті.

В дитини розвиток пам’яті значною мірою впливає на її успіхи в навчанні та виконанні повсякденних завдань. Успішність більше залежить від короткочасної пам'яті, ніж від IQ, в дітей зі слаборозвиненою пам'яттю виникають труднощі у вирішенні математичних завдань, оскільки діти не в змозі тримати в умі і обробляти всю необхідну для обчислень інформацію. Успішність дітей на уроках читання і математики безпосередньо пов'язана з короткочасною пам'яттю. Сприяє розвитку короткочасної пам’яті ментальна арифметика, що тренує також образне мислення та уяву.

Пам'ять не залишається незмінною протягом усього життя. Люди народжуються з різним об'ємом короткочасної пам'яті, але за допомогою спеціальних методик і вправ можуть значно збільшити його. Швидкий усний рахунок, якому навчають у школі Соробан - soroban.ua - допомагає значно збільшити обсяг короткочасної пам’яті, який в свою чергу сприятиме більш точному і повному збереженню інформації у довгостроковій пам’яті. Тренування короткострокової пам’яті в дитини допомагає не відволікатися на сторонні подразники, допомагає відстежувати поточний етап в завданні, що складається з декількох кроків. Пам'ять допомагає в обробці числової, буквеної та словесної інформації, необхідної для виконання завдання, при цьому сприяє швидкому його виконанню.

Дитячий вік є сенситивним для формування структур пам’яті, тому програма розвитку у школі усного рахунку Соробан спрямована на дітей віком від 5 до 11 років. Кожне поточне завдання дитина вирішує, задіюючи короткочасну пам’ять та обробляючи один з двох видів інформації або два одночасно: вербальну інформацію – те, що діти можуть читати або сприймати на слух, та візуальну інформацію – зображення, цифри, карти і образи, які діти можуть «бачити» з закритими очима. Ментальна арифметика має на меті задіювати у дітей одночасно сприйняття і обробку візуальної та вербальної інформації. Тому під час занять у школі Соробан та активних тренуваннь пам’яті в дитини покращується уява, концентрація уваги та мислення за допомогою образів.

Автор: Тетяна Гаврилюк. Психолог

Файли для завантаження

Цікавий матеріал для вас