Календар вагітності та розвитку дитини

Новонароджений по місяцях

Що робити, якщо ваша дитина не розмовляє? (частина перша)

Дитина не розмовляє

Розповідає Ольга Євгеніївна Грибова, кандидат педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою корегувальної педагогіки і спеціальної психології Академії підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників освіти.

Етапи роботи з дитиною проходять в жорсткій послідовності, яку не можна порушувати. Переходити на наступний етап можна лише після того, як освоєний матеріал попереднього.

Проте це не означає, що при виявленні мовного недорозвинення в 6 або 7 років треба опустити руки. У будь-якому випадку спеціальні заняття матимуть позитивний вплив на мову і особу дитини, якщо носитимуть систематичний і направлений характер. Тут представлений перший етап формування мовної діяльності у дітей, що мають лепетну мову.
Для яких категорій дітей можна застосовувати пропоновані методи?

Це діти раннього віку (від народження до трьох років). Це діти після 3 років, що мають грубе мовне недорозвинення, яких інколи називають безмовні діти. Даний термін не зовсім коректний, оскільки діти, що відносяться до даної групи, можуть використовувати деякий обмежений набір засобів спілкування: лепетні слова, звуконаслідування, вокалізи, міміку, жести. Деякі з них досить активно вступають в контакт, інші замкнуті, сором´язливі, прагнуть утримуватися від спілкування, треті демонструють виражений мовний і поведінковий негативізм з елементами агресивної поведінки, тобто відмовляються від мовного і немовного спілкування, демонструючи своє неприйняття ситуації, виражаючи протест інколи навіть за допомогою кулаків. Лепетні слова - слова, що складаються з одного - трьох однакових складів, наприклад: баба, па (палиця), ляля (лялька) і тому подібне Вживання лепітних слів характерне для дітей першого року життя.

Звуконаслідування – слова, побудовані на основі наслідування природному звучанню предмету, наприклад, няв (кішка), пі-пі (мишка), бі-бі (машина) і ін. Подібні звуки наслідування характерні для мови дітей на початкових «етапах» становлення мови (приблизно до 1,5-2 років).

Вокаліз — протяжна вимова явних звуків або звучання з різною інтонацією. У нормі розвитку використовується лише в дитячому віці (до I року).

У будь-якому випадку ці діти характеризуються таким чином: "Все розуміє, але не говорить".

В пропонованій методиці ми слідуємо онтогенетичному принципу. Розвиток мовлення підкоряється універсальним законам і проходить певні етапи в жорсткій послідовності.

Отже, при організації коректувальної роботи необхідно змоделювати ці етапи і коректувати несформовані механізми, що визначають розвиток мови дитини на кожному з цих етапів. Пропоновані методи формування мовної діяльності не підходять для корекції мови дітей з порушенням слуху і дитячим церебральним паралічем. Для дітей цих груп пропоновану систему роботи необхідно модифікувати адекватно до можливостей дитини.Як формується мова дитини

Як відомо, своєчасне і повноцінне опанування дитиною мови є важливою умовою розвитку її особистості. Процес формування мови охоплює декілька етапів. Особливо продуктивним і важливим в цьому плані є період раннього і молодшого дошкільного віку від 0,8 - 1 року до 3-4 років. Протягом цього короткого проміжку часу дитина опановує основні закономірності мовлення. До 3-4 років її словник складається приблизно з 800-1000 слів, при цьому дитина практично не використовує звуконаслідувань і полегшених варіантів слів. Вона вміє будувати основні види пропозицій з дотриманням норм граматичного оформлення. Чотирилітнє дитя може переказати зміст простої казки, розповісти про свої дії, проаналізувати побутову ситуацію. Цей період детально, по етапах, описаний фахівцями в області дитячого мовлення. Нижче ми наводимо таблицю, в якій подана послідовність появи тих чи інших явищ в дитячій мові і позначені вікові нормативи їх появи. Цей час не є жорстко обов´язковим, терміни і, в деякій мірі, послідовність розвитку форм мови можуть варіюватися відповідно до індивідуальних особливостей і статі дитини. У таблиці в графі 3 наводяться середньостатистичні дані про терміни, в перебігу яких можуть з´явиться ті або інші форми спілкування і мовні одиниці у відповідності з нормою розвитку. Ці терміни можуть бути досить розтягнутими, що пояснюється індивідуальними особливостями дитини. Проте, якщо в певний період вказані форми не з´являються, або ви бачите одиничні прояви, це має насторожити вас.

N

Форма мовлення

Приблизний вік появи

1.

Інтонує крики(Ви можете розрізняти крики задоволення та незадоволення)

1-2 місяці

2.

Гукання, гуління. (Дитина повторює за вами чи самостійно вимовляє окремі склади, ніби грається з ними)

1,5-3 місяці

3

Лепет (Дитина повторює за вами і сама вимовляє щось схоже на слова, на те, що складається з однакових складів)

4-5 місяців

4.

Лепетні слова (Дитина використовує в мовленні "мову няньки": слова складаються з двох-трьох відкритих складів (ляля, тата, кука тощо) багато звуконаслідувань (би-би, гав-гав)

8 місяців – 1 рік і 2 місяці

5.

Двослівні речення (Дитина, спілкуючись з вами, поєднує два слова, наприклад: дай пі (дай пити), тато ні (тата немає вдома) тощо

1рік і 6 місяців – 2 роки і 2 місяці

6

Активний ріст словника (Дитина запитує, як це називається)

1,9 року – 2,6 року

7

Поява граматичних форм слова (Дитина змінює слова в мові за числами, родом, відмінком тощо)

2,4 року – 3,6 року

8

Словотворчість (Дитина "придумує" свої слова, але при цьому використовує закони рідної мови)

2,6 року – 3,5 року

9

Дитина промовляє свої дії, коли вона сама грається з іграшками чи зайнята ще якоюсь справою

2,6 року – 3,6 року

Відомо, що мовний розвиток хлопчиків і дівчаток відрізняється деякою своєрідністю. Для дівчаток характерний більш ранній початок мови. У них швидко зростає словник слів, що позначають предмети. Дівчатка порівняно пізно освоюють фразову мову, зате прагнуть говорити правильно, "як дорослі". Мова хлопчиків характеризується пізнішим початком. У них перш за все формується словник назв дій, відносно рано формується граматична будова, але говорять хлопчики при цьому часто "своєю мовою". Одна і та ж ситуації вимовляються (розповідаються) хлопчиками і дівчатками по-різному. Наприклад, дитина хоче м´ячика. Скоріше за все, хлопчик голосно кричатиме: " Дай!", а дівчинка тихо нитиме: "М´ячик!". Для батьків ця різниця є невеликою, а для фахівця – значимою.
Почекайте, не хвилюйтеся!
Можливо, ваша дитина лише виключення з правила, підтверджуюче це правило!Ознаки благополучного розвитку мови у дитини:

• Фізичний розвиток дитини відповідає віку.
• У дитини немає жодних неврологічних захворювань.
• Дитина активно спілкується зі знайомими і рідними і соромиться розмовляти з незнайомими людьми.
• Дитина охоче повторює за вами все, що чує.
• Дитина активно вирішує свої проблеми за допомогою мови.
• Дитина вслуховується в свою мову і прагне виправити свої помилки сама.Ознаки неблагополучного розвитку мови у дитини

• Дитина розвивається із затримкою.
• Дитина перенесла важкі захворювання.
• У дитини є неврологічні захворювання.
• Дитина неохоче повторює за вами слова і пропозиції.
• Коли дитина чує прохання "Повтори" або "Скажи це ще раз", вона мовчить, зціпивши зуби, або поводиться так, неначе вона Вас не чула.
• Вона вважає за краще вирішувати свої проблеми самостійно, не звертаючись до вас, по допомогу («самостійна» дитина).
• Дитина однаково активно спілкується із знайомими і незнайомими людьми.
• Дитині байдуже, чи розуміє її хтось. Вона говорить лише їй зрозумілою мовою. На зауваження "Скажи ще раз краще» не реагує.
• Мова дитини значно відстає від рівня розвитку мови його однолітків.

Якщо ви виявили хоч би одну ознаку неблагополучного розвитку мови дитини, це означає,що вашій дитині необхідна допомога!

Батьки часто описують таку ситуацію, коли дитина одного разу вимовляє якесь слово, ніби пробує його «на смак», і більше його не повторює протягом місяців. Інколи справа доходить мало не до бійки. Батьки спочатку просять повторити за ними слово, потім благають, потім вимагають, врешті-решт, дитину карають — ставлять в кут. Але це доводить лише до одного: з часом всі завдання, що вимагають від дитини словесних реакцій, активно нею ігноруються чи відкидаються. Дитина мовчить чи відвертається у відповідь на будь-яке питання, наприклад: «Як тебе звуть?», «Скільки тобі років?», «Яка іграшка у тебе в руках?» і ін. Вона мукає і показує пальцем, якщо щось просить, а частіше намагається сама задовольнити власні потреби. Така «самостійність» дитини, коли вона без сторонньої допомоги, сама дістає потрібну річ з шафи, включає телевізор і ін., радує батьків, хоча це свідчить частіше про несформованість навиків мовної комунікації і про наявність стійкого мовного негативізму. Якщо ви хочете допомогти своїй дитині, забудьте слова "скажи" і "повтори" хоч би на перших порах.

Заняття треба починати якомога раніше

Необхідно підкреслити, що тут і надалі ми розповідаємо про дітей з нормальними руховими функціями, нормальним фізичним слухом, в яких є затримка темпів мовною розвитку. Необхідно відзначити, що ще ефективніше можна керувати процесом опанування мови в ранні строки, починаючи з одного року, коли у дитини мають з´явитися перші лепетні слова. В цьому випадку з´являється можливість «співпасти» з природними термінами формування мовлення і уникнути вторинних нашарувань. Чим раніше ви звернете увагу на рівень розвитку мови вашої дитини, чим раніше ви надасте їй допомогу, тим ефективнішою вона буде. Читати далі...

Файли для завантаження

Цікавий матеріал для вас

Схожі статті

|

Розвиток мовлення дітей від одного року

Як правило, в півтора роки більшість дітей починають активно розмовляти. Їх мова складається або з окремих слів або з зовсім простих речень, що складаються з двох-трьох слів. Частіше за все, слова ці ще неправильно узгоджені між собою. Не всі звуки і слова малюк вимовляє правильно. Завдання батьків: розширювати словниковий запас малюка, навчити його правильно вимовляти слова, правильно будувати фрази.

Що робити, якщо ваша дитина не розмовляє? (частина друга)

Як допомогти дитині?

Корегувальна робота вимагає багатьох знань і певних навиків. Тому будьте уважні, виконуйте всі наші інструкції в строгій послідовності з написаними. Якщо щось відразу не виходить, порадьтеся з фахівцем. Не кваптеся і не перестрибуйте з етапу на етап.